Bærekraft

 • baerekraftBærekraftTre trinn til bærekraftig handel
 
Bærekraft er i vinden. Både bedrifter og forbrukere som ønsker å ta ansvarlige valg, er økende. Stadig kommer nye aktører og nye produkter på markedet som lover bærekraft. I følge Nielsen har bærekraftige produkter større vekst enn «vanlige» produkter.

Som næringsdrivende blir det viktigere å passe på å vise omtanke for miljø og samfunnet. Feiltrinn kan bli dyre avsporinger, og å gjøre det rette kan gi konkurransefortrinn.

Virke og DNB har derfor utviklet tips til grep små og mellomstore bedrifter kan gjøres for å lykkes med bærekraft.

Har du gjort mange av grepene allerede, er det kanskje ikke så mye som skal til for å ligge i forkant? Lykke til!
 

1. Start med egen drift - det vil som regel også være «god butikk»

a. Reduser eget energi-forbruk

 • Kan vi bytte til led-pærer og annet besparende utstyr?
 • Har vi energi-feller som bidrar til unødvendig bruk og som kan forbedres?
 • Kan vi benytte nattsenking av temperatur?

b. Fase ut fossile kjøretøy og gå over til el-biler eller andre lavutslippsløsninger samt stille krav til transportør

 • Vurder om du kan ta opp/kreve lavutslippstransport fra din leverandør/logistikk-partner?
 • Oppfordre og legg til rette for at ansatte reiser kollektivt/sykler/går til jobb.
 • Redusere antall flyreiser så mye som mulig.

c. Lag gode systemer for kildesortering og avfallshåndtering

 • Lag et oversiktlig og praktisk system for kildesortering.
 • Ta opp med gårdeier/senterdriver at dere ønsker løsninger for kildesortering dersom det ikke finnes.
 • Kan avfallet deres eller deler av det, gjenbrukes direkte (overskudd kan gis bort til frivillige organisasjoner, selges rimelig via apper som «too-good-to go» eller ombrukes på andre måter). 

d. Ta et kritisk blikk og fjern så mye unødvendig plast og emballasje som mulig

 • Kjøp miljøvennlige plastposer, ta betalt for dem. For handelsbedrifter er Handelens miljøfond, der 50 øre per plastpose går til miljøformål, et godt alternativ.
 • Optimaliser emballasjebruk og pass på at det dere bruker er miljømerket.

e. Still miljøkrav til senterledelsen eller gårdeier

 • Foreslå forbedringer i miljøytelsen overfor gårdeier/senterleder (se over)
 • Kan dere gå sammen med øvrige leietakere om å bedre miljøytelsen og -profilen?

f. Pass på at arbeidsforholdene i virksomheten din er gode og i henhold til lovkrav

 • Gå gjennom alle arbeidsavtaler og pass på at alle ansatte (også deltid) har tilfredsstillende kontrakter. Pass på opplæring, pauseordninger, overtidsbetaling og avspasering.
Tips: Miljøfyrtårnsertifisering hjelper dere med prosessen og gir dere et synlig bevis på at dere er miljøvennlige.

2. Still krav til dine viktigste produsenter og leverandører

a. Be leverandørene dine dokumentere hvilke krav de stiller til miljø og etikk i produksjonsprosessen

 • Start med de leverandørene dere kjøper mest av og de produktene du antar kan være de mest kompliserte med tanke på miljø, råvarer og arbeidsforhold.
 • Dersom produktene er sertifisert i henhold til Svanen, EU-blomsten, Bra miljøvalg, Oikos el., er de viktigste miljøeffektene ivaretatt. Er produktet sertifisert gjennom Fairtrade eller UTZ kan du regne med at det er stilt strenge krav til produsenten. 
 • Spør leverandør/importør hvilke kontroller og rutiner de har for å påse at råvarene er produsert bærekraftig og ansvarlig og at de som har produsert varene ikke er barn og har jobbet under anstendige forhold.
 • Hvis de ikke kan gi deg gode svar, kan du spørre om dette er noe de har planer om å ta tak i og når dere kan forvente resultater.
 • Hvis du opplever at dette ikke er tilfredsstillende, forsøk å samarbeide om forbedringer eller bytt leverandør.

b. Selger dere varer som har spesielle tilsetningsstoffer? Hvilke miljøgifter brukes i fremstilling eller produksjon av produktene du selger?

 • Sjekk ut erdetfarlig.no
 • Enektel varer har spesielle miljøkrav. Mange importører har ikke tilstrekkelig kontroll. Du kan sjekke om varer dere selger har spesielle krav på regelhjelp.no

c. Vær obs på om varene dine bidrar til avskoging (palmeolje, soyaolje, regnskogtømmer)

 • Produkter som er merket med FCS ivaretar bærekraftig skogbruk.

d. Bli med på «sirkulær økonomien»

 • Snakk med leverandøren om produktets levetid og se om du kan finne løsninger og dere kan tilby tjenester for reparasjon, gjenbruk og resirkulering.

e. Forbrukere ønsker i økende grad opplevelser og «historier» knyttet til produktene

 • Stikkord er kortreist, håndverk og delaktighet. Undersøk om dette kan tilføre din virksomhet merverdi og en bærekraftig profil.
Tips: Sjekk ut medlemskap i Initiativ for Etisk Handel kan være aktuelt. Der får dere hjelp til å styre og kontrollere verdikjeden.

3. Gjør miljøengasjementet synlig for kundene

a. Hent frem engasjementet for miljøet og samfunnet - Informer og engasjer dine ansatte om dine planer

 • Dersom enkelte ansatte er spesielt interessert, kan det være smart å invitere dem med i arbeidet og gi dem ansvar for deler av arbeidet.

b. Vurder om dere kan tilby attraktive produktserier som alternativer

c. Bruk «verktøykassa» fra salg og markedsføring

d. Gi ansatte opplæring slik at de kan gi gode råd og god informasjon til kundene

Tips: Tenk på «grønt» på samme måte som alt annet dere ønsker å profilere og selge. Bruk de samme virkemidlene og grepene. «Grønn og bærekraftig» selger best når det presenteres som «smart, attraktivt og bærekraftig» samtidig. Dårlig samvittighet funker sjeldent.
Ønsker dere å ha lista på kontoret? Last ned og skriv ut her

Tre trinn til bærekraftig handel

 
 

Vårt samfunnsansvar

Samfunnsansvar for oss i DNB er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom vår virksomhet. Her kan du se mer om hva vi har gjør og resultater.

Start og drive bedrift

bm
Å starte og drive en bedrift er krevende. Her har vi samlet mer informasjon som det er lurt å tenke på - enten man er nyoppstartet eller etablert.