Endring av styre, daglig leder eller kasserer

Ikoner med bilde av signeringspapir, sirkel og en bank
 

1. Endring av styre, daglig leder eller kasserer

Endring av daglig leder eller styre

Hvis det skal gjøres endringer av styre eller daglig leder må dette registreres i Brønnøysundregistrene. Dette er nærmere beskrevet i punkt 2. Nye styremedlemmer må bekrefte at de påtar seg vervet. Det er viktig at endringene blir oppdatert i Brønnøysundregistrene hvis det skal være endringer på hvem som skal signere på avtaler. Er avtalene signert av andre personer enn de som har signaturrett i Brønnøysundregistrene vil avtalene bli avvist på grunn av feil signatur. 


*Er det ikke spesifisert noen personer/roller som signatar er det hele styret som må signere.

Endring av kasserer

Endring av kasserer trenger ikke og meldes til Brønnøysundregistrene. Hvis det kun er tilganger til konto/kort som skal endres er dette beskrevet i punkt 3.
 

2. Registrere endringer i Brønnøysundregistrene

Hvordan registrere endringene?

Å registrere endringene i Brønnøysundregistrene kan gjøres elektronisk hos Altinn. Før du begynner er det viktig at du har følgende på plass:
  • Etternavn og fødselsnummer på styremedlemmene/daglig leder.
  • Protokoll fra årsmøtet som viser hvem som er valgt til det nye styret.
Hvis det er nye personer som skal kunne signere avtaler er det viktig at dette blir registrert i Brønnøysundregistrene. Hvis ikke vil avtaler som er signert av det nye styret bli avvist på grunn av feil signatur i henhold til Brønnøysundregistrene. Når endringene er registrert kan de som har signaturrett signere avtaler og utføre endringer som de måtte ønske.

Mer informasjon og siden for å utføre endringer finner du 
her.
 

3. Endringer i banken

Endring av tilganger i nettbanken

I bedriftsnettbanken kan brukere ha ulike roller. Hvis det kun skal legges til en vanlig bruker kan administrator i nettbanken legge til dette i nettbanken. Brukeren vil kunne være klar i løpet av få minutter. Administrator må huske å gi den nye brukeren tilgang til de kontoene brukeren skal ha. En vanlig bruker vil kun ha de tilgangene en administrator gir.

Skal det legges til en bruker med administrator/bestillerrolle må dette gjøres etter at en ny bruker er opprettet. Etter at ny bruker er opprettet vil du kunne endre rolle til administrator/bestiller. Er det ingen som kan opprette nye brukere i nettbanken må det sendes inn bestilling manuelt. Bestillingen må signeres i henhold til firmaattest. 

Det er viktig at det til enhver tid i nettbanken er en bruker som har administrator- og bestillertilgang. Dette er så man selv kan utføre endringer/bestillinger i nettbanken. 

» Endre brukere i nettbanken

Alle som skal ha en rolle i selskapet eller foreningen må være legitimert. Er ikke vedkommende legitimert vil dere motta et legitimeringsoppdrag på personen.

Kort til konto

Har dere kort tilknyttet kontoen, og vedkommende ikke lenger skal ha tilgang, må kortet meldes ut. Kortene er personlige og skal ikke overleveres til andre personer. Har dere ett kort på selskapet eller foreningen, og dette er en del av Bedriftsavtalen, har dette kortet ingen årsavgift. Kortet er som nevnt personlig og hvis det er bytte av eier må det derfor utstedes nytt kort.

Utmelding av kort kan korteier gjøre ved å kontakte kundeservice på chat eller telefon (915 04800). Eventuelt kan dere spesifisere ved bestilling av nytt debetkort at det skal erstatte tidligere eier. Bestillingen må signeres i henhold til firmaattest.

Lurer du på hvem som kan signere på vegne av selskapet eller foreningen? Søk på navn eller organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.
 

Trenger du penger til et konkret prosjekt?

Logo hvor det str Startskudd
Startskudd er en tjeneste hvor du enkelt kan søke støtte til ditt lag, din forening eller din frivillige organisasjon.

» Besøk Startskudd

Gjør det selv

Illustrasjonsfoto: mann og dame leser pc

Få tips til hva du enkelt kan gjøre selv i bedriftsnettbanken, som å åpne/avslutte konto og opprette/slette brukere.

» Les mer om hva du kan gjøre selv
Se også: Prisliste, Bedriftsavtale, Puls bedriftsapp, Starte og drive bedrift, Borettslag og sameie