e-Bekreftelse av valuta- og renteforretninger

e-Bekreftelse er en enkel og effektiv tjeneste på dnb.no som gir deg adgang til å bekrefte spot-, termin-, swapkontrakter- og kursavtaler som er inngått med DNB Markets som motpart.

Sorter- og søkbar kontraktsoversikt

Tjenesten inneholder en sorter- og søkbar kontraktsoversikt som gir oversikt over inngåtte kontrakter, herunder utestående kontrakter med fremtidig forfall og forfalte kontrakter ett år tilbake i tid.Fordeler ved å benytte tjenesten

  • Du mottar en bekreftelse på inngåtte kontrakter kort tid etter at kontraktene er inngått
  • Bekreftelsen leses og bekreftes elektronisk
  • Ved eventuelle uoverensstemmelser i bekreftelsen benyttes tjenesten for dialog med banken
  • Oppstår det behov for å finne frem til tidligere inngåtte kontrakter og bekreftelser gjøres dette enkelt via kontraktoversikten

Mer informasjon

pcVil du vite mer eller motta kontrakt for bruk av tjenesten?
Ta kontakt på telefon eller via e-post.
 
Last ned
» Produktark (pdf)
 

Kontakt oss
Online Valutahandel
Bli kunde: 24 16 90 80
Teknisk hjelp: 24 16 91 20
» Send e-post

Vilkår og avtaler

 

Se også

» Valutahandel på internett