Pågående emisjoner, børsnoteringer o.l.

Når vi har pågående emisjoner vil du finne informasjon om emisjonen og mulighet for å tegne aksjer på nettet på denne siden.

» Les mer om Corporate Finance i DNB Markets
Kontakt DNB Markets
For mer informasjon om emisjonen
Telefon: 23 26 81 01

For veiledning rundt bestilling av aksjer eller spørsmål om tildeling
Telefon: 23 26 80 20

For veiledning og hjelp til omsetning av aksjer eller omsettbare tegningsretter
Telefon: 915 08940

Vilkår og avtaler

Pågående emisjoner

Arkiv emisjoner