Vi støtter bærekraftige initiativ med grønne lån

green globe in forrest
Med grønne lån får din bedrift finansiering til investeringer i bærekraftige løsninger. Grønne lån underbygger viktige samfunnsmessige mål og gir trygghet til investorer gjennom tredjeparts verifisering.
sustainable icon 2

Hva er grønne lån?

Grønne lån er en finansieringskilde hvor lånets midler går til prosjekter og investeringer med en miljømessig fordel. I samarbeid med den ledende ESG-rating aktøren Sustainalytics har vi utarbeidet et overordnet rammeverk som tilsier hvilke aktiviteter som kvalifiserer til grønne lån. DNV GL vurderer hvert lån og utsteder et grønt sertifikat til kvalifiserte lån, basert på en objektiv vurdering. Innen eiendom brukes bransjespesifikke sertifiseringer som BREEAM, LEED, og Svane for samme formål.
 
sustainable icon

Hva betyr dette for deg?

I praksis betyr det at din bedrift har mulighet til å finansiere og refinansiere grønne aktiviteter, eksempelvis fornybar energi og energieffektivisering. I prosessen vurderer vi følgende: 
  1. Hvilke grønne prosjekter og investeringer skal finansieres?
  2. Hvilke miljømessige effekter bedriften oppnår?
  3. Hvordan følges finansiering opp av bedriften?
  4. Hvordan rapporteres bruken av grønn finansiering?
DNB sitt rammeverk er basert på Green Loan Principles (GLP) og er generelle retningslinjer utarbeidet av globale finansielle aktører.

» Les mer om DNBs rammeverk
 
bilde av morten knutzen som smiler

Det grønne skiftet

«Vi opplever et stadig sterkere fokus på bærekraft og samfunnsansvar, både hos våre kunder, investorer, og i samfunnet i sin helhet. Det grønne skiftet byr på utfordringer og muligheter, og vi ønsker å hjelpe kundene våre til å gjøre bærekraftige investeringer. Vi tilbyr rådgivning og kapital for å tilrettelegge for økt verdiskaping med mindre samlet miljøpåvirkning».
  
- Morten Knutzen, markedsspesialist i Corporate Banking i DNB
 

Kontakt oss

Er du nysgjerrig på hvordan grønne lån kan hjelpe ditt selskap med å styrke sin posisjon innen bærekraft? Ta kontakt med din rådgiver i DNB eller kontakt Morten Knutzen for generell informasjon: morten.knutzen@dnb.no