trevirke

Vi tilbyr våre bedriftskunder markedsledende analyse, prissikringsprodukter, risikorådgivning og skreddersydde prissikringsstrategier innen de viktigste råvaregruppene.

Vi hjelper deg å redusere risiko

Eksponering mot råvarer kan representere en betydelig risiko for din bedrift. DNB tilbyr dyptgående kunnskap, konkurransedyktige priser og markedsledende rådgivningstjenester innen markeds- og kredittrisiko. Med kontorer i Oslo, Stockholm, London, New York, Singapore og Shanghai er vi en foretrukket motpart som dekker råvaremarkedet i samtlige tidssoner.
Kontakt oss
Råvarer
+47 24 16 91 70

Prissikring og investering

Sammen identifiser vi din risiko og gjennomfører handel innen vårt velutviklede produkttilbud.

 

Vi ønsker å være din foretrukne rådgiver for prissikring av råvarerisiko, med finansielle instrumenter som: Spot, Futures/ Forwards, Swaps, Opsjoner.

Kontroller risikoen og fokuser på kjernevirksomheten

Markedssvingningene i råvare- og energiprisene påvirker bedrifters inntekter så vel som kostnader.

Aktiv risikostyring forbedrer forutsigbarheten og styrker fokuset på selskapets kjernevirksomhet og kompetanse. Dette kan, kombinert med stabile finansielle resultater over tid, åpne for nye investeringsmuligheter.