Illustration photo, large ship, Commodities DNB

Vi tilbyr våre bedriftskunder markedsledende analyse, prissikringsprodukter, risikorådgivning og skreddersydde prissikringsstrategier innen de viktigste råvaregruppene.

Eksponering mot råvarer kan representere en betydelig risiko for din bedrift. DNB tilbyr dyptgående kunnskap, konkurransedyktige priser og markedsledende rådgivningstjenester innen markeds- og kredittrisiko. Med kontorer i Oslo, Stockholm, London, New York, Singapore og Shanghai er vi en foretrukket motpart som dekker råvaremarkedet i samtlige tidssoner.

Prissikring og investering

Identifiser din risiko sammen med dyktige produkt-eksperter og gjennomfør handel innen vårt velutviklede produkttilbud.

 

DNB er din foretrukne rådgiver for prissikring av råvarerisiko med finansielle instrumenter som: Spot, Futures/ Forwards, Swaps, Opsjoner.

Råoljeprisen siden 2002

raaoljeprisen
Svingninger i råvaremarkedet, illustrert ved råoljeprisutviklingen

Kontroller risikoen og fokuser på kjernevirksomheten

Markedssvingningene i råvare- og energiprisene har økt betydelig i løpet av det siste tiåret og påvirker bedrifters inntekter så vel som kostnader.

Aktiv risikostyring forbedrer forutsigbarheten og styrker fokuset på selskapets kjernevirksomhet og kompetanse. Dette kan, kombinert med stabile finansielle resultater over tid, åpne for nye investeringsmuligheter.


Se også:
Valuta, Renter, Analyse

Kontakt oss
Råvarer
24 16 91 70

Internasjonale kontor

Verdenskart

London

Telefon:
(Sentralbord)
+ 44 (0) 20 7621 1111

Adresse:
8th Floor,
The Walbrook Building
25 Walbrook
London EC4N 8AF
England

Kart

DNB London

New York

Telefon:
(sentralbord)
+ 1 212 681 3800

Adresse:
200 Park Avenue, 31st Floor
New York, N.Y. 10166-0396
USA

Kart

DNB New York

Stockholm

Telefon:
(Sentralbord)
+46 8 473 4100

Adresse:
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm
Sweden


DNB Sweden

Shanghai

Telefon:
(switchboard)
+ 86(21)61322888

Adresse:
DNB Bank ASA
Shanghai Branch
901, Shanghai Central Plaza,
381 Huai Hai Zhong Lu,
Shanghai, 200020, China

Kart

DNB China

Singapore

Telephone:
(switchboard)
+65 62206144

Address:
DNB Bank ASA
Singapore Branch
8 Shenton Way, #48-02
Singapore 068811

Location map


DNB Singapore