• Chatbot
  • Kundeservice

Disse produktene har svært høy risiko. Sett deg godt inn i hvordan de fungerer før kjøp.

Exchange Traded Notes (ETN)

ETN-er er verdipapirer der verdien er knyttet opp til utviklingen i en underliggende aksje, indeks eller råvare.

New York Stock Exchange
  • Gjør det mulig å trade på opp- eller nedgang i utallige markeder

  • Likvid og fleksibelt

  • Kan geares

Du må være innlogget for å handle ETN

Hva koster det å handle ETN?

Vanlig kurtasje

Hos oss betaler du vanlig kurtasje ved kjøp og salg av ETN-er. Fullstendig prisliste finner du her.

Hva er en ETN?

Et børshandlet verdipapir (ETN) handles like enkelt som en aksje. En ETN gir mulighet til å tjene på kursoppgang eller kursnedgang i et marked. Den gir deg eksponering med innebygget gearing til en moderat lånekostnad. I motsetning til børshandlede fond, ETF-er, er børshandlede verdipapirer utstedt med sikkerhet i balansen til utstederen. Det betyr at du i tillegg til markedsrisiko også har en lånerisiko.

Risikoen i en ETN er generelt høy. Du bør sette deg godt inn i hva det er før du handler.

Okse-dukke som ser ned på en skjerm

Oksen stanger oppover og står derfor for oppgang i aksjemarkedet. Bjørnen slår nedover og symboliserer fall.

Ta posisjon for opp- eller nedgang i Bull & Bear

Vi tilbyr gearede ETN-er. At produktene er gearet betyr at de har en innebygget belåning. Et slikt belånt, eller gearet produkt, gir deg mulighet til å ta en posisjon langt større enn beløpet du har har tilgjengelig selv. Bull og Bear-produktene kan du benytte til å trade enten du tror på oppgang (Bull) eller nedgang (Bear) i et marked. Samtidig må du være klar over at risikoen er svært høy.

Hvorfor er det så høy risiko i disse produktene?

Flere av ETN-ene vil tilbyr inneholder derivatelementer og noen har innebygget gearing, begge deler gir høy markedsrisiko. For deg betyr det at kursene i Bull og Bear-produktene vil kunne svinge mer enn underliggende aktiva, som for eksempel en aksje. Produktene har dermed også en større risiko for tap enn en investering direkte i den underliggende aksjen. I tillegg rebalanseres disse gearede produktene daglig, noe som betyr at avkastningen i lange perioder vil avvike fra markedsutviklingen. Avkastningen kan altså bli negativ selv om underliggende har samme verdi ved kjøps- og salgstidspunktet. Disse egenskapene gjør at de gearede produktene er dårlig egnet som langsiktige investeringsalternativer.

Les mer om risiko her

Spørsmål og svar om Bull og Bear-produkter (ETN)

Våre priser og vilkår

Handel med verdipapirer er underlagt strenge regler. Vi har samlet alle våre vilkår på en side. Her finner du våre forpliktelser som verdipapirforetak. I tillegg finner du informasjon om hva du som kunde er forpliktet til å sette deg inn i, og hva våre tjenester koster.

Andre produkter du kan være interessert i

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB