Børshandlede fond og verdipapirer

Vil tilbyr børsnoterte produkter med og uten gearing, tilpasset kortsiktig og langsiktig plassering.

  • Lavt priset

  • Gir mulighet til å ta posisjon i ulike markeder, eks. råvarepriser

  • Enkelte produkter kan geares (belånes)

Bli kunde av aksjehandel
Bli kunde av aksjehandel

Børshandlede produkter kjøpes i vår aksjehandel.

Hva er et børsnotert produkt?

Børsnoterte produkter, også kalt Exchange Traded Products (ETP), gir deg mulighet til å investere i verdipapirer som normalt ikke er tilgjengelige for private investorer.

Vi tilbyr ETP-er med aksjer, indekser eller råvarer som underliggende faktor. ETP-er gir deg mulighet til å satse enten du tror på prisoppgang i et marked, eller nedgang. Du kan også geare innsatsen din, hvis du virkelig har tro på noe.

ETP-er kjøper du innlogget i vår aksjehandel på samme måte som du handler aksjer. På vår plattform finner du både børshandlede fond (ETF) og mer risikofylte gearede produkter som Bull og Bear (ETN). Prisen, dvs. kursene, vil variere med tilbud og etterspørsel i det underliggende markedet.

Oksen, the Bull, symboliserer oppgang i aksjemarkedet.

Bull og Bear: Investering for den mer risikovillige investor

Risikoen i noen av de børsnoterte produktene vi tilbyr er svært høy, noen vil si spekulativ. Dette gjelder spesielt de gearede produktene, også kalt Bull & Bear-produkter.

Ved å investere i disse kan du høste massiv gevinst, men du kan også tape mer enn hva du satset. Før du investerer må du derfor sette deg nøye inn i det aktuelle produktets egenskaper og vilkårene for kjøp.

Lær mer om aksjer og børs her

Våre priser og vilkår

Handel med verdipapirer er underlagt strenge regler. Vi har samlet alle våre vilkår på en side. Her finner du våre forpliktelser som verdipapirforetak. I tillegg finner du informasjon om hva du som kunde er forpliktet til å sette deg inn i, og hva våre tjenester koster.

Våre børsnoterte produkter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB