renter

Fra vårt hovedkontor i Norge og gjennom vårt nettverk av regionale og internasjonale kontorer tilbyr vi våre kunder profesjonell rådgivning og transaksjonsgjennomføring i verdens ledende rentemarkeder, inkludert de skandinaviske.

Har du behov innen rentehandel og bruk av renterisikostyringsprodukter, har vi erfaring og kompetanse. Vi har samarbeidet med mange bedrifter og institusjoner og opparbeidet mye kunnskap om bedrifters tilpassing og tilnærming innenfor enkeltsektorer og segmenter. Vi har spesialkompetanse innen shipping, offshore, olje, energi, fiskeri, eiendom og handel.

Ta kontakt, så finner vi sammen løsninger og produkter som dekker dine behov.

Kontakt oss
Valuta og renter
24 16 91 30

Vi gir rådgivning innenfor

  • Identifisering av kilder til risiko og eksponering
  • Utvikling og implementering av risikostyringsstrategi
  • Skreddersøm av sikringsløsninger

Vi tilpasser

  • Renteswapper
  • Opsjoner på renteswapper
  • Renteopsjoner
  • Fremtidige renteavtaler (FRA)
  • Valutaswapper

Kurs og forelesninger