Illustration phto, money. Interest rates DNB

Fra vårt hovedkontor i Norge og gjennom vårt nettverk av regionale og internasjonale kontorer tilbyr vi våre kunder profesjonell rådgivning og transaksjonsgjennomføring i verdens ledende rentemarkeder, inkludert de skandinaviske.

Vår erfaring i å samarbeide med bedriftskunder og institusjonelle aktører innenfor ulike dimensjoner av rentehandel, og bruk av renterisikostyringsprodukter, strekker seg over en periode på flere ti-år. Erfaringene som er aggregert over denne tidsperioden gjør at vi har opparbeidet en betydelig kunnskap om bedrifters tilpassing og tilnærming innenfor enkeltsektorer og segmenter, herunder blant annet shipping, offshore, olje, energi, fiskeri, eiendom og handel. Erfaringene vi har opparbeidet bidrar sterkt til at vi i dag kan tilpasse rentesikringsløsninger og produkter som oppfyller den enkelte kundes behov.

Vi tilbyr «skreddersøm» av og handel i risikostyringsinstrumenter i et bredt utvalg valutasorter

  • Renteswapper
  • Opsjoner på renteswapper
  • Renteopsjoner
  • Fremtidige renteavtaler (FRA)
  • Valutaswapper

Rådgivning innenfor

  • Identifisering av kilder til risiko og eksponering
  • Utvikling og implementering av risikostyringsstrategi
  • Skreddersøm av sikringsløsninger

Kurs og forelesninger

Kontakt oss
Valuta og renter
24 16 91 30

Internasjonale kontor

Verdenskart

London

Telefon:
(Sentralbord)
+ 44 (0) 20 7621 1111

Adresse:
8th Floor,
The Walbrook Building
25 Walbrook
London EC4N 8AF
England

Kart

DNB London

New York

Telefon:
(sentralbord)
+ 1 212 681 3800

Adresse:
200 Park Avenue, 31st Floor
New York, N.Y. 10166-0396
USA

Kart

DNB New York

Stockholm

Telefon:
(Sentralbord)
+46 8 473 4100

Adresse:
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm
Sweden


DNB Sweden

Shanghai

Telefon:
(switchboard)
+ 86(21)61322888

Adresse:
DNB Bank ASA
Shanghai Branch
901, Shanghai Central Plaza,
381 Huai Hai Zhong Lu,
Shanghai, 200020, China

Kart

DNB China

Singapore

Telephone:
(switchboard)
+65 62206144

Address:
DNB Bank ASA
Singapore Branch
8 Shenton Way, #48-02
Singapore 068811

Location map


DNB Singapore