Money

Ved å kombinere vår regionale kunnskap, globale rekkevidde, markedsledende analysekapasitet og bruk av nye og morderne handelsplattformer møter vi både våre institusjonelle- og bedriftskunders behov for valutasikring og risikostyring.

Lokal kunnskap, global tilstedeværelse

Med utgangspunkt i vår unike posisjon i det norske markedet og vår omfattende kunnskap, om de globale kapitalmarkedene, bistår vi våre kunder, hvor som helst i verden, ved hjelp av vårt internasjonale kontornettverk, og elektroniske handelsløsninger for valutahandel, 24 timer i døgnet.

Kontakt oss
Valuta og renter
24 16 91 30

Vi tilbyr

  • Valutahandel i et bredt utvalg valutasorter og valutakombinasjoner 
  • Risikostyringsmodellering
  • Analysebasert rådgivning
  • Elektroniske handelsløsninger

London

Telefon:
(Sentralbord)
+ 44 (0) 20 7621 1111

Adresse:
8th Floor,
The Walbrook Building
25 Walbrook
London EC4N 8AF
England

Kart

DNB London

New York

Telefon:
(sentralbord)
+ 1 212 681 3800

Adresse:
200 Park Avenue, 31st Floor
New York, N.Y. 10166-0396
USA

Kart

DNB New York

Stockholm

Telefon:
(Sentralbord)
+46 8 473 4100

Adresse:
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm
Sweden


DNB Sweden

Singapore

Telephone:
(switchboard)
+65 62206144

Address:
DNB Bank ASA
Singapore Branch
8 Shenton Way, #48-02
Singapore 068811

Location map


DNB Singapore

Analyse

Alle råd vi gir våre kunder er basert på økonomisk analyse. Vi kan blant annet tilby grunnleggende og uavhengig analyse innen valuta, rente, aksje, og råvaremarkedene.

Risikostyring

Vårt team av høyt kompetente og profesjonelle medarbeidere bistår, gjennom tilbud av et komplett utvalg av valutaprodukter, med å tilpasse og skreddersy løsninger som kan møte våre kunders spesifikke behov for å oppnå kontroll på og avdekke risiko generert fra fremtidige kontantstrømmer i fremmed valuta og annen eksponering mot valutakursendringer.