• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Prisliste sparing privatkunder

På denne siden finner du informasjon om våre priser. Vi tar forbehold om prisendringer på produkter i perioden og eventuelle feil i prislisten.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Prisliste sparing på konto

Sparekonto

Sparekonto

Rente

2,75 % per år

Det er ingen uttaksbegrensninger på Sparekonto.

Sparekonto Pluss

Sparekonto Pluss

Rente innskudd inntil kr 100.000

2,75 %

Rente innskudd mellom kr 100.000 og kr 500.000 (gjelder hele beløpet på kontoen)

4 %

Rente innskudd mellom kr 500.000 og 2 millioner (gjelder hele beløpet på kontoen)

4,50 %

Rente andel av innskudd over kr 2 millioner

3,50 %

Kontoen har 12 gebyrfrie uttak per år i tillegg til fjorårets renter. Avslutning av konto regnes også som et uttak. For uttak utover dette belastes 1 % uttaksprovisjon (maks kr 250 per uttak). Ingen uttaksprovisjon på faste overføringer til boliglån og ASK i DNB.

Fastrenteinnskudd

Fastrenteinnskudd

Fastrenteinnskudd 3 måneder

Fra 10.000 til 8 millioner kroner

4,60 % per år

Fra 8 til 20 millioner kroner

4,35 % per år

Fastrenteinnskudd 6 måneder

Fra 10.000 til 8 millioner kroner

4,60 % per år

Fra 8 til 20 millioner kroner

4,35 % per år

Fastrenteinnskudd 1 år

Fra 10.000 til 8 millioner kroner

4,70 % per år

Fra 8 til 20 millioner kroner

4,45 % per år

Fastrenteinnskudd 2 år

Fra 10.000 til 8 millioner kroner

4,20 % per år

Fra 8 til 20 millioner kroner

3,95% per år

Tilbudet kan bli endret på kort varsel.

Ved brudd på fastrenteavtalen eller ved deluttak før bindingstidens utløp, beregnes det uttaksprovisjon på 1 % av uttaksbeløpet.

BSU – Boligsparing for ungdom

BSU

Rente

6,60 % per år

Når du fyller 34 år får BSU-kontoen din samme rente som ordinær Sparekonto.

Boligspar Ekstra

Boligspar Ekstra

Rente

4,25 % per år

Ved deluttak til annet enn boligformål, beregnes en uttaksprovisjon på 2% av uttaksbeløpet. Kontoen kan avsluttes uten uttaksprovisjon.

Når du fyller 34 år endres kontoen din til ordinær Sparekonto.

Barnas Sparekonto

Barnas Sparekonto

Rente

4,25 % per år

Det er ingen uttaksbegrensninger på våre sparekontoer for barn.

Kontoen åpnes i barnets navn og disponeres av foresatte.

Intro Sparekonto

Rente

4,25 % per år

Det er ingen uttaksbegrensninger på våre sparekontoer for barn.

Kontoen disponeres av barnet.

Prisliste fond

Fond

Fond

Vi har kostnadsfri tegning og innløsning i alle våre verdipapirfond; aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond.

Minstetegningen i fondene er fra kr 100 for engangskjøp og spareavtaler.

Årlig plattformhonorar*:

  • Aktivt forvaltede aksjefond: 0,30 %
  • Indeksfond: 0,10 %
  • Kombinasjonsfond: 0,25 %
  • Rentefond: 0,20 %

Alle fondene har et årlig forvaltningshonorar. Dette finner du i fondets prospekt eller i fondsoversikten

*Plattformhonorar er for tilgang til handelsplattformen til DNB og administrasjon av produktet. Størrelsen på plattformhonoraret bestemmes av om du sparer i aktivt forvaltede aksjefond, indeksfond, kombinasjonsfond eller rentefond.

Prisliste pensjon

Fripolise med investeringsvalg

Pensjon

Etableringskostnad

0 %

Årlig plattformhonorar*

Aktivt forvaltede aksjefond:

0,30%

Indeksfond:

0,10%

Kombinasjonsfond:

0,25%

Rentefond:

0,20%

Alle fondene har et årlig forvaltningshonorar. Dette finner du i fondets prospekt eller i fondsoversikten.

Ingen kostnader ved kjøp og salg av fond med norsk valuta

*Plattformhonorar er for tilgang til handelsplattformen til DNB og administrasjon av produktet. Størrelsen på plattformhonoraret bestemmes av om du sparer i aktivt forvaltede aksjefond, indeksfond, kombinasjonsfond eller rentefond. Plattformhonorar for pensjonsprofiler blir beregnet etter samme prinsipp. Pensjonsprofiler med aktiv forvaltning og aksjeandel fra 80 til 100 prosent, betaler samme plattformhonorar som aktivt forvaltede aksjefond. Pensjonsprofiler med aktiv forvaltning og fra 20 inntil 80 prosent aksjer, betaler samme plattformhonorar som kombinasjonsfond.

Spareforsikring

Garantikonto

Årlig administrasjonskostnad

0,70

Innbet.kostnad

0 %

Årlig forvaltningskostnad

1 %

Garanti Livrente

Årlig administrasjonskostnad

0,35 %

Innbet.kostnad

0,5 %

Årlig forvaltningskostnad

1 %

Garanti Pensjon Spar (IPS)

PensjonSpar

Etablerings-og innbetalingskostnad

0%

Årlig plattformhonorar:

Aktivt forvaltede aksjefond:

0,30%

Indeksfond:

0,10%

Kombinasjonsfond:

0,25%

Rentefond

0,20%

Alle fond har et årlig forvaltningshonorar. Dette finner du i fondets prospekt eller i fondsoversikten.

Ingen kostnader ved kjøp og salg av fond med norsk valuta

*Plattformhonorar er for tilgang til handelsplattformen til DNB og administrasjon av produktet. Størrelsen på plattformhonoraret bestemmes av om du sparer i aktivt forvaltede aksjefond, indeksfond, kombinasjonsfond eller rentefond. Plattformhonorar for pensjonsprofiler blir beregnet etter samme prinsipp. Pensjonsprofiler med aktiv forvaltning og aksjeandel fra 80 til 100 prosent, betaler samme plattformhonorar som aktivt forvaltede aksjefond. Pensjonsprofiler med aktiv forvaltning og fra 20 inntil 80 prosent aksjer, betaler samme plattformhonorar som kombinasjonsfond.

Det belastes risikopremie for forsikringssummen (1 % av forsikringsverdien) som utbetales ved dødsfall.

Eksempel på risikopremie med sparesaldo 100 000 kroner (forsikringssum 1 000 kroner):

30 år :0,57 kr

40 år: 0,97 kr

50 år: 2,22 kr

60 år: 6,07 kr

70 år: 17,98 kr

80 år: 54,78 kr

Link Pensjon Spar (IPS)

Etablerings- og innbetalingskostnad

0 %

Årlig plattformhonorar*:

Aktivt forvaltede aksjefond:

0,30%

Indeksfond:

0,10%

Kombinasjonsfond:

0,25%

Rentefond:

0,20%

Alle fondene har et årlig forvaltningshonorar. Dette finner du i fondets prospekt eller i fondsoversikten.

Ingen kostnader ved kjøp og salg av fond med norsk valuta

*Plattformhonorar er for tilgang til handelsplattformen til DNB og administrasjon av produktet. Størrelsen på plattformhonoraret bestemmes av om du sparer i aktivt forvaltede aksjefond, indeksfond, kombinasjonsfond eller rentefond. Plattformhonorar for pensjonsprofiler blir beregnet etter samme prinsipp. Pensjonsprofiler med aktiv forvaltning og aksjeandel fra 80 til 100 prosent, betaler samme plattformhonorar som aktivt forvaltede aksjefond. Pensjonsprofiler med aktiv forvaltning og fra 20 inntil 80 prosent aksjer, betaler samme plattformhonorar som kombinasjonsfond.

Prisliste investering

Investeringskonto

Investeringskonto

Etablerings- og innbetalingskostnad

0 %

Årlig plattformhonorar*:

Aktivt forvaltede aksjefond:

0,30 %

Indeksfond:

0,10 %

Kombinasjonsfond:

0,25 %

Rentefond:

0,20 %

Alle fondene har et årlig forvaltningshonorar. Dette finner du i fondets prospekt eller i fondsoversikten.

Ingen kostnader ved kjøp og salg av fond med norsk valuta

Kurtasje ved aksjehandel på nett

0,05% minimum 79 kr

Det belastes risikopremie for forsikringssummen (1 % av forsikringsverdien) som utbetales ved dødsfall

Eksempel på risikopremie med sparesaldo 100 000 kroner (forsikringssum 1 000 kroner):

30 år :0,57 kr

40 år: 0,97 kr

50 år: 2,22 kr

60 år: 6,07 kr

70 år: 17,98 kr

80 år: 54,78 kr

*Plattformhonorar er for tilgang til handelsplattformen til DNB og administrasjon av produktet. Størrelsen på plattformhonoraret bestemmes av om du sparer i aktivt forvaltede aksjefond, indeksfond, kombinasjonsfond eller rentefond. Plattformhonorar for pensjonsprofiler blir beregnet etter samme prinsipp. Pensjonsprofiler med aktiv forvaltning og aksjeandel fra 80 til 100 prosent, betaler samme plattformhonorar som aktivt forvaltede aksjefond. Pensjonsprofiler med aktiv forvaltning og fra 20 inntil 80 prosent aksjer, betaler samme plattformhonorar som kombinasjonsfond.

**Følger DNB Markets' satser til enhver tid

Aksjehandelskonto

Rente

0,05 %

Prisliste generell informasjon

Overtrekk - rente og omkostninger

Overtrekk på konto er straffbart og rentebelastes med p.t. 20 % p.a. I tillegg kommer purreomkostninger i henhold til Inkassolovens bestemmelser (se Prisliste lån, Andre priser for lån - Forsinket betaling/betalingsutsettelse)

Innskuddsgaranti

Som kunde hos oss har du en garanti på innskuddene dine på inntil 2 millioner kroner. Les om innskuddsgaranti her

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Prisliste andre produkter

Andre priser

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB