• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Prisliste sparing privatkunder

På denne siden finner du informasjon om våre priser. Vi tar forbehold om prisendringer på produkter i perioden og eventuelle feil i prislisten.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Prisliste sparing på konto

Sparekonto

Sparekonto

Rente

0,80 *% per år

* Gjelder nye kontoer fra 23.8.22 og eksisterende kontoer fra 6.10.22.

Det er ingen uttaksbegrensninger på Sparekonto.

Superspar

Superspar

Rente Superspar

0,80 *% per år

* Gjelder nye kontoer fra 23.8.22 og eksisterende kontoer fra 6.10.22.

Det er krav om fast månedlig sparing på Superspar. Ingen uttaksbegrensninger.

Sparekonto Pluss

Sparekonto Pluss

Rente ved innskudd inntil kr 500.000

0,80 *% per år

Rente ved innskudd mellom kr 500.000-2 millioner. Rente fra første krone

2,00 *% per år

* Gjelder nye kontoer fra 23.8.22 og eksisterende kontoer fra 6.10.22.

Har du mer enn kr 2 millioner på kontoen, får du rente 0,80 % på den andelen av innskuddet som er over kr 2 millioner.

Kontoen har 4 gebyrfrie uttak per år i tillegg til fjorårets renter. For uttak utover dette belastes 1 % uttaksprovisjon (maks kr 250 per uttak). Ingen uttaksprovisjon på faste overføringer til boliglån og ASK i DNB.

Fastrenteinnskudd

Fastrenteinnskudd

Fastrenteinnskudd 3 måneder, minimumsbeløp kr 10.000

2,40 % per år

Fastrenteinnskudd 6 måneder, minimumsbeløp kr 10.000

3,00 % per år

Fastrenteinnskudd 1 år, minimumsbeløp kr 25.000

3,40 % per år

Fastrenteinnskudd 2 år, minimumsbeløp kr 25.000

3,45 % per år

Følgende betingelser gjelder for innskudd mellom kr 8 mill og 20 mill: 0,15 %

Tilbudet kan bli endret på kort varsel. Ved brudd på fastrenteavtalen eller ved deluttak før bindingstidens utløp, beregnes det uttaksprovisjon på 1 % av uttaksbeløpet.

BSU - Boligsparing for ungdom

BSU

Rente

4,05 *% per år

* Gjelder nye kontoer fra 23.8.22 og eksisterende kontoer fra 6.10.22.

Når du fyller 34 år får BSU-kontoen din samme rente som ordinær Sparekonto.

Boligspar Ekstra

Boligspar Ekstra

Rente

2,35 *% per år

* Gjelder nye kontoer fra 23.8.22 og eksisterende kontoer fra 6.10.22.

Ved deluttak til annet enn boligformål, beregnes en uttaksprovisjon på 2% av uttaksbeløpet. Kontoen kan avsluttes uten uttaksprovisjon.

Når du fyller 34 år endres kontoen din til ordinær Sparekonto.

Barnas Sparekonto

Barnas Sparekonto

Rente

1,70 *% per år

* Gjelder nye kontoer fra 23.8.22 og eksisterende kontoer fra 6.10.22.

Det er ingen uttaksbegrensninger på våre sparekontoer for barn.

Kontoen åpnes i barnets navn og disponeres av foreldre/foresatte.

Intro Sparekonto

Rente

1,70 *% per år

* Gjelder nye kontoer fra 23.8.22 og eksisterende kontoer fra 6.10.22.

Det er ingen uttaksbegrensninger på våre sparekontoer for barn.

Kontoen disponeres av barnet

Prisliste fond

Fond

Fond

Vi har kostnadsfri tegning og innløsning i alle våre verdipapirfond; aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond.

Minstetegningen i fondene er fra kr 100 for engangskjøp og spareavtaler.

Alle fondene har et årlig forvaltningshonorar. Dette finner du i fondets prospekt eller i fondsoversikten

Prisliste pensjon

Fripolise med investeringsvalg

Pensjon

Årlig administrasjonskostnad

0 %

Årlig forvaltningskostnad varierer ut i fra fonddsammensetning

Spareforsikring

Garantikonto

Årlig administrasjonskostnad

0,70

Innbet.kostnad

0 %

Årlig forvaltningskostnad

1 %

Garanti Livrente

Årlig administrasjonskostnad

0,35 %

Innbet.kostnad

0,5 %

Årlig forvaltningskostnad

1 %

Garanti Pensjon Spar (IPS)

Årlig administrasjonskostnad

0,60 %

Innbet.kostnad

0 %

Årlig forvaltningskostnad

1,30 %

PensjonSpar

Årlig administrasjonskostnad

0 %

Innbet.kostnad

0 %

Årlig forvaltningskostnad

Varierer ut fra fondssammensetning*

Det belastes risikopremie for forsikringssummen (1 % av forsikringsverdien) som utbetales ved dødsfall

Link Pensjon Spar (IPS)

Årlig administrasjonskostnad

0,30 %

Innbet.kostnad

0 %

Årlig forvaltningskostnad

Varierer ut fra fondssammensetning*

* Kostnader knyttet til det enkelte fond belastes daglig av fondsforvalter og er allerede avregnet i fondskursene som offentliggjøres.

Prisliste investering

Investeringskonto

Etablerings- og innbetalingskostnad

0 %

Årlig administrasjonskostnad

0 %

Ingen kostnader ved kjøp og salg av fond inne i ordningen

Kurtasje ved aksjehandel på nett

0,05% minimum 79 kr

Det belastes risikopremie for forsikringssummen (1 % av forsikringsverdien) som utbetales ved dødsfall

Aksjehandelskonto

Rente

0,05 %

Prisliste generell informasjon

Overtrekk - rente og omkostninger

Overtrekk på konto er straffbart og rentebelastes med p.t. 20 % p.a. I tillegg kommer purreomkostninger i henhold til Inkassolovens bestemmelser (se Prisliste lån, Andre priser for lån - Forsinket betaling/betalingsutsettelse)

Innskuddsgaranti

Som kunde hos oss har du en garanti på innskuddene dine på inntil 2 millioner kroner. Les om innskuddsgaranti her

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Prisliste andre produkter

Andre priser

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB