• Chatbot
  • Kundeservice

Valutaopsjoner

Med en valutaopsjon kan din bedrift sikre seg mot uønsket valutakursutvikling.

Markets DNB.no
  • Gir muligheten til å sikre valutakurser

  • Reduserer valutarisiko

  • Skaper et sikkert grunnlag for kjøps- og salgskalkyler

Kontakt Risk Advisory

Hva er en valutaopsjon?

En valutaopsjon gir deg en mulighet, men ikke en plikt til å handle på en bestemt valutakurs i fremtiden. Kjøper du for eksempel en kjøpsopsjon har du muligheten til å handle valuta på en bestemt kurs. Du kan også velge å ikke benytte deg av opsjonen. Å handle på denne kursen er med andre ord ingen plikt i kontrast til handel av terminer.

En forsikring mot uønsket kursutvikling

En valutaopsjon kan også beskrives som en forsikring mot uønsket valutakursutvikling. La oss si at du frykter at den norske kronen skal bli dyrere. Derfor kjøper du retten til å handle på dagens kurs gjennom en valutaopsjon. Dersom kronen blir dyrere kan du benytte deg av opsjonen og kjøpe på avtalt opsjonskurs. Om kronen skulle svekke seg trenger du ikke benytte deg av opsjonen, og kan handle i markedet på bedre kurs enn det opsjonen gir deg.

Opsjoner deles inn i to kategorier

Opsjoner deles inn i to kategorier. Call-opsjoner gir deg muligheten å kjøpe det underliggende instrumentet til en bestemt kurs. Put-opsjoner gir deg retten til å selge det underliggende instrumentet til en bestemt kurs. Ved kjøp av en put-opsjon kjøper du med andre ord retten til å selge valuta til en bestemt kurs. Den avtalte kursen kalles strike price. Prisen du betaler for opsjonen kalles opsjonspremie.

Hvorfor kjøpe en valutaopsjon?

Fordelen ved en valutaopsjon, fremfor en terminforretning, er at bedriften får muligheten til å utnytte eventuell gunstig kursutvikling i perioden frem til oppgjørstidspunktet. På forfallstidspunktet kan bedriften velge mellom strike price og den aktuelle markedspris (spotkurs).

Hvordan prises en valutaopsjon?

Opsjonspremien oppgis vanligvis i prosent av kontraktsbeløpet, og innbetales ved inngåelse av opsjonskontrakten. Størrelsen på premien er avhengig av følgende faktorer:

  • Volatilitet: Premien øker med høyere volatilitet. Volatilitet er et uttrykk for markedets stabilitet i øyeblikket. Høy volatilitet betyr høy grad av ustabilitet.
  • Løpetid: Premien øker med opsjonens lengde
  • Strike price: Premien øker jo gunstigere pris man skal kunne kjøpe/selge det underliggende valutabeløpet til.
  • De to underliggende valutaers rentenivå
  • Spotkurs

Bedriften kan selv velge løpetid og strike price. Mange velger strike price lik den aktuelle spotkurs eller terminkurs, men strike price som ligger langt unna dette er heller ikke uvanlig, og da ofte med den hensikt å få redusert premien (eventuelt som en "katastrofeforsikring").Ved å velge en strike price som ligger langt unna markedskursen kan premien bli langt mindre.

Ønsker du å lære mer om rente- og valutasikring?

DNB Markets tilbyr bedriftskunder flere ulike metoder for sikring og eliminering av rente - og valutarisiko. Ta kontakt med oss for å finne den riktige metoden for deres drift. Vi tilbyr også kurs og opplæring i håndtering av råvare, rente og valutarisiko.

Våre tjenester

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB