• Chatbot
  • Kundeservice

Valutasikring

Vi tilbyr bedrifter hjelp til å sikre seg mot effektene av svingninger i valutakurser.

DNB Markets tilbyr valutahandel og valutasikring
  • Sikrer din bedrifts kontantstrømmer til og fra utenlandsk valuta

  • Skaper større forutsigbarhet ved handel med utlandet

  • Begrenser eller eliminerer valutarisiko

Kontakt Risk Advisory

Hva er valutasikring?

DNB Markets hjelper bedrifter utsatt for valutarisiko

Hvis din bedrift handler med utlandet er dere sannsynligvis utsatt for valutarisiko. Vi kan hjelpe dere å sikre driften mot effektene av valutasvingninger.

Det handler om å skape litt mer forutsigbarhet

Valutasikring handler om å minimere negative effekter forbundet med svingninger i valutakurser. Sikring er relevant for alle bedrifter som er eksponert for valutarisiko. Driver dere en virksomhet som involverer kontantstrømmer i utenlandsk valuta vil dere være eksponert for valutarisiko.

Spekulasjon i valuta bidrar til svingninger

Valutamarkedet er åpent 24 timer i døgnet. I takt med økende internasjonalisering har kommersiell handel i valuta økt. Samtidig vet vi at majoriteten av aktørene i valutamarkedet driver med spekulativ handel. Spekulantene bidrar til store svingninger i kursene.

Ulike sikringsprodukter jevner ut effektene

Valutasikring kan utføres på flere måter og ved hjelp av ulike produkter. De mest vanlige sikringsproduktene er valutakonto, valutaterminkontrakter og opsjoner. Slike produkter og kontrakter benyttes for å forebygge mulige konsekvenser ved store valutasvingninger for bedrifter. Du kan lese mer om produktene vi tilbyr i produktlisten nederst på siden.

DNB Markets har lang og høy kompetanse på valutasikring

Lang erfaring og høy kompetanse gir et solid grunnlag for å gi gode råd.

Hvorfor benytte oss som rådgivere?

DNB Markets er Norges største bank på valutatjenester. Våre rådgivere og meglere har kompetanse innenfor alle typer sikringsprodukter og strategier. Mange store norske og internasjonale selskaper benytter seg av vår kompetanse for å sikre driften sin mot svingninger i valutakurser.

Risk Advisory hjelper dere å ta trygge valg

Lang erfaring og svært høy kompetanse gir oss et solid grunnlag for å hjelpe dere til å ta gode og trygge valg. Vår Risk Advisory-avdeling kan i samarbeid med dere utarbeide en effektiv valutastrategi for selskapet deres. På vår valutastrategiside kan du lese mer konkret om hvordan vi jobber for for å dekke behovene deres.

Rente- og valutaskolen lærer deg å styre finansiell risiko

Vår Rente- og valutaskole er et praktisk kurstilbud for bedrifter som ønsker bedre styring av finansiell markedsrisiko. Kurset gir en grundig forståelse av valuta- og pengemarkedene i tillegg til instrumentene som benyttes for å styre risiko.

Produkter og tjenester for valutasikring

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB