• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Avtal møte

Skilsmisse og samlivsbrudd

I en skilsmisse og et samlivsbrudd er det viktig å ikke glemme økonomien – dette er ting du bør tenke gjennom.

Hjelp ved samlivsbrudd

Å gå gjennom en skilsmisse eller et samlivsbrudd kan være en av de mest stressende opplevelsene i livet. I tillegg til følelsesmessige utfordringer, kan det være mange økonomiske spørsmål å navigere i. Hvordan skal verdier deles? Hvem skal beholde boligen? Hvordan vil dette påvirke barna økonomisk?

Selv om det kan virke overveldende, er det viktig å huske at du ikke er alene. Du kan få støtte hos venner, familie og ulike støttegrupper, i tillegg til hjelp av økonomiske rådgivere og advokater fra DNB.

Hva betyr

Har jeg råd til å skille meg?

Å vurdere din økonomiske profil er et viktig steg i skilsmisseprosessen. Her bør du få en oversikt over dine inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld. Dette kan hjelpe deg med å forstå hvordan du kan klare deg økonomisk alene og hvilke muligheter du har. Du må blant annet tenke på fordeling av verdier, salg og kjøp av bolig, samt eventuelle barn og barnebidrag.

Fordeling av verdier

Når du skal undersøke dine muligheter for om du har råd til å skille deg, er fordeling av verdier en viktig faktor.

 • Har dere avtalt særeie?
 • Er dere for det meste enig om hvem som eier hva?
 • Eller vil det være problemer og føre til salg og fordeling av penger?

Her er det lurt å få hjelp av økonomiske rådgivere og advokater som kan hjelpe deg med riktig verdisetting. Sett opp et budsjett og se om du har råd til å leve alene.

Få oversikt over økonomien

Salg av bolig

En usikkerhet for mange som skiller seg er hva som skjer om du må flytte. Det kan for eksempel være at ingen av partene har mulighet til å kjøpe ut den andre fra boligen, og at boligen derfor må ut for salg. Da kan det være at du er uheldig; kanskje har boligen falt i verdi, eller at boligmarkedet er tregt.

Hvor mye du sitter igjen med etter et boligsalg, og om du kan kjøpe ny bolig for denne summen eller må finne andre boløsninger, er noe du må tenke gjennom. Det kan være lurt å involvere en eiendomsmegler.

Verdivurdering av bolig

Barn og barnebidrag

Hvis dere har barn, kan det gjøre skilsmissen og prosessen mer kompleks. Å sikre barnas økonomiske fremtid er viktig, og du bør gjør deg opp noen tanker hvordan din egen økonomi vil håndtere aleneansvar for barnet – om du har det.

Vil du har råd og mulighet til å betale barnebidrag? Beløpet kan variere avhengig av en rekke faktorer, inkludert inntekt, antall barn og barnets behov.

Om barnebidrag er en inntekt eller utgift for deg, kommer an på ansvarsfordelingen av barna.

Les om barnebidrag

Hva kreves for å kunne skille seg

Det er flere steg i en skilsmisse, inkludert å søke om separasjon og skilsmisse, fylle ut separasjonspapirer og bli enig om en skifteavtale. En skilsmisse er ikke lik for noen og det som har fungert for andre, fungerer kanskje ikke for deg. Det er derfor viktig å søke juridisk og økonomisk rådgivning for å forstå dine rettigheter og alternativer.

Søke skilsmisse og separasjon

Første steg når du ønsker å skille deg, er å søke separasjon hos statsforvalteren i din. Du må være separert i et år, før dere kan søke skilsmisse. Hvis dere allerede har minimum bodd to år fra hverandre som gift, kan dere søke skilsmisse med en gang. Det året dere er separert, er dere fortsatt ansett som gift med hverandre.

Separasjonspapirer og skifteavtale

Å søke separasjon kan gjøres enkelt enten digitalt gjennom Statsforvalterens nettsider, eller ved å sende inn dokumenter. Dette er juridiske dokumenter som kan innholde viktig informasjon som kan påvirke skilsmissen og rettighetene på eiendeler og foreldrerett. Det er kun behov for at den ene parten søker skilsmisse eller separasjon uten signatur fra den andre parten, men prosessen vil gå raskere dersom dokumentene er riktig utfylt og begge partene er enig.

Det er forskjell på oppgjør mellom samboere og gifte

Det er stor forskjell på samboere og ektefeller når det kommer til det juridiske rundt et samlivsbrudd. Et ektepar er én juridisk enhet og skilsmisseoppgjør reguleres av ekteskapsloven. Samboere er to juridiske personer og det er ingen lov som regulerer oppgjøret spesifikt.

Fordeling av verdier mellom ektefeller og samboere

2 resultater

Skilsmisse mellom ektefeller

Ekteskapsloven sier at alt som er opparbeidet av dere sammen mens dere var gift, er felles og skal deles. Samtidig er det viktig å være klar over at dette ikke gjelder det dere eide den dagen dere ble gift. Hadde du formue eller eiendom som sto på deg før du ble gift, eller har fått personlige gaver eller arv underveis, skal det unntas fra delingen (Ekteskapsloven §59). Det blir derfor viktig å finne dokumentasjon på dette.

Med kundeprogram i DNB har du tilgang på rabatter og skjemaer fra Ally Advokater som vil bidra i den juridiske prosessen.

Skilsmissekalkulator fra Ally Advokater

Det kan være utfordrende å vite hvordan verdier skal fordeles og hva en selv har rett på i fordelingen av verdiene ved en skilsmisse. Spesielt når det skal avgjøres om alt er deles basert på felleseie, eller om det også verdier i skjevdeling og særeeie. Det økonomisk oppgjøret mellom ektefellene er det vi kaller et skifte. De aller fleste ektefeller klarer å bli enig om en fordeling av midler og verdier, men dersom man ikke blir enig kan det begjæres et offentlig skifte.

Hvis du har oversikt over egne verdier kan du benytte deg av skilsmissekalkulatoren til Ally Advokater. Skilsmissekalkulatoren er kun ment som en veileder slik at dere får et forslag til beregning av det økonomiske oppgjøret ved en skilsmisse.

Opphør av samboerskap

Samboere blir sett på som to selvstendige økonomiske og juridiske individer. Det betyr at hver samboer beholder sine eiendeler og sin gjeld. Alt dere kan dokumentere av eierskap er en fordel for et ryddig oppgjør. Slik dokumentasjon kan være samboerkontrakt, tinglysningsdokument på eierskap av bolig, skattemeldinger, kjøpskontrakter, bankutskrifter med mer. Det som ikke kan dokumenteres bør deles 50/50.

Med kundeprogram i DNB har du tilgang på rabatter og skjemaer fra Ally Advokater som vil bidra i den juridiske prosessen.

Hvordan finne ut hvem som eier hva?

Skjevdelingsregelen i Ekteskapsloven §59 betyr at verdier du eide ved inngåelse av ekteskapet, fremdeles er dine når ekteskapet avsluttes. Felleseie gjelder det dere har spart, kjøpt av eiendom eller dyre gjenstander mens dere var gift. Felleseie skal deles på to.

For å finne ut hva som er eget og hva som er felles, bør du finne fram følgende dokumentasjon:

 • Skattemeldinger, fra året du giftet deg til og med dags dato
 • Årsoppgaver fra banken, på kontosparing, fond, aksjer og gjeld, fra før du giftet deg og det du har nå
 • Tinglysningsdokument eller eventuelle private avtaler som regulerer eierandel i bolig og hytte eller lignende
 • Kjøpskontrakter på eiendom eller verdifulle gjenstander kjøpt før ekteskapsinngåelse
 • Gavebrev eller arvedokumenter som viser ha du har mottatt personlig mens du var gift

Partene kan i utgangspunktet selv avtale hvordan skjevdeling skal skje, men begge kan kreve det når det er gitt bevilling for separasjon eller skilsmisse. Partene kan også kreve deling hvis de har avtalt i en ektepakt at delingen skal skje, og hvordan.

En liten påminnelse: Har dere barn kan det å unngå konflikt ha langt større verdi enn den siste krona.

Ansvarsforsikring

Hvordan dele boligverdien?

De aller fleste i Norge eier felles bolig og det er gjerne om delingen her uenigheter oppstår. Hvis dere har et felles rammelån, må du be om å få sperret rammen slik at medlåntager ikke kan øke rammelåne og eventuelt gjøre på ledig ramme i salg og fordelingsprosessen.

Er dere enige om å selge er det enklest, markedet vil bestemme verdien og dere deler gevinst etter eierbrøk. Skal den ene derimot kjøpe den andre ut, må dere bli enige om verdien. Den enkleste måten er å få en eiendomsmegler til å ta en verdivurdering, eventuelt ta to forskjellige, og bruke snittet.

Når verdi er fastsatt må nytt eierforhold tinglyses hos Kartverket. Ved separasjon slipper du å betale dokumentavgift. Boliglån må dere kontakte rådgiver i banken om for å få over på riktig person.

Dersom dere ikke blir enige om hvem som skal overta boligen kan hver av dere kreve boligen solgt. Du kan kontakte Namsmyndighetene og kreve salg etter regler om tvangssalg.

Bestill verdivurdering
Oppgitt mann.

Hva skjer under separasjonen

Separasjonen og skilsmissen kan være en tung prosess for å komme igjennom alt. Du må først være separat ett år, hvor hvis dere ikke har angret dere på dette året har lov til å gå videre for å søke skilsmisse. Her er det mye å viktig å tenke på da for at skilsmissen skal gjelde juridisk.

Kan dere bo sammen?

Under separasjonen på minimum et år, kan dere ikke bo sammen. Her er det ganske strenge regler på hva som anses som å bo avskilt. Derfor er det lurt at dokumentene er på plass slik at dere har bestemt hva som vil skje med boligen og hvem som eventuelt bor der.

Du kan enten leie, bo hos venner og familie eller søke boliglån for å finne ny bolig.

Finn boliglån

Del opp økonomien og start sparing

Under separasjonen skal dere fortrinnsvis har hver deres økonomi, hvor dere har fordelt opp verdien på eiendelene. Hvis en av ektefellene har forbruksgjeld er hovedregelen at denne ikke skal ha virkning for den andre, dersom ektefellen ikke vært med å inngå avtalen. Vanlig formue deles likt (eiendeler – gjeld) og ektefellene kan her gjøre fradrag på gjelden som faller på seg selv.

Hvis du er alene, vil det være lurt å starte sparing for fremtiden, bygge buffer og egenkapital.

Start sparing

Hvilke forsikringer har du og eventuelt trenger du?

Det kan hende at du var inkludert under eller hadde felles forsikringer med din ektefelle, som du nå kanskje ikke har lengre. Det er derfor lurt å se på dine forsikringer og tegne de forsikringene du trenger. Her er både livsforsikring og skadeforsikring en av de viktige forsikringene å sette deg inn i.

Finn forsikringer

Nyttige lenker

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB