Kjøpe bolig sammen

Å kjøpe bolig sammen er en spennende begivenhet i livet, og en stor økonomisk beslutning.

Dere må avklare hvor mye egenkapital den enkelte har til å kjøpe bolig for, og hvordan dere skal fordele boliglån og eierandel i boligen.

Hvor mye kan vi kjøpe for?

Vanligvis får man et felles lånetilbud fra banken. Når man møtes hos eiendomsmegler og skal signere kjøpekontrakt på boligen så står eierandel standard oppført med 50/50 eierandel, men det er ikke alltid det er det riktige i forhold til parets økonomi. Dere kan avtale annen fordeling mellom dere, og tinglyse forskjellig eierandel på boligen.

Flytte sammen?

Tips når dere skal flytte sammen

  • Flytte sammen

Når den ene eier bolig og den andre flytter inn

Dersom den ene eier bolig og har boliglån, så er det viktig at samboer etterhvert kjøper seg inn for å ta del i verdistigningen på boligen og får tinglyst sin eierandel.

Har samboer ikke økonomi til å kjøpe seg inn, kan det løses det ved å betale leie tilsvarende halvparten av renteutgiftene på lånet, samt mat og strøm.

Skriver man en samboeravtale så sikrer man at det ikke blir diskusjoner om hvem som eier boligen dersom det skulle bli et brudd og hvordan felles oppspart kapital skal dele.

Livsforsikring

Når samboere kjøper bolig sammen og tar opp felles boliglån, bør man vurdere å tegne forsikring for det tilfellet at den ene skulle falle fra.

En forsikring ved død gir dine etterlatte en engangsutbetaling og dermed en tryggere økonomisk fremtid.

Les om livsforsikring.

Kjøpe bolig sammen med en venn

Med høye boligpriser er det mange unge som ikke har råd til å kjøpe egen leilighet. Løsningen kan være å gå sammen med en venn, men da er det visse ting du må passe på.

Exit strategi

Det viktigste å tenke på når du eier sammen med en venn eller familiemedlem er å ha en klar exit-strategi. Sannsynligheten for at en av dere får en kjæreste de ønsker å flytte sammen med er stor. Dere kan bli uvenner og en må kanskje flytte på grunn av jobb.

Lag bindende skriftlig avtale på hvordan dere løser det. Fordeling av utgifter og inntekter ved salg er et must, men det kan også være lurt å avtalefeste hvor lang tid i forveien man må gi beskjed om at man ønsker å flytte. Det kan også være aktuelt å avklare betingelser for hvordan den ene parten kan kjøpe ut den andre, hvis en av partene ønsker å bo der videre.

Dele utgifter

Det enkleste er å splitte boliglånet og dele alle utgifter. Da vil dere i prinsippet ha hver deres økonomi. Det er ikke gitt at begge parter får samme lån eller har like mye i egenandel. Hvis man skal ha ulike andeler på lånet er det viktig at eierandelen - og dermed også utgifter knyttet til for eksempel lånavdrag og eventuelle inntekter ved salg – følger den andelen man betaler inn.

Hvis man eier en bolig kan det komme uforutsette utgifter eller det kan skje uventede ting. Dere bør avklare hvordan utgifter ved skader eller oppussing fordeles. Hva hvis noen av dere mister jobben, blir alvorlig syk eller ikke betaler utgifter?

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB