Sjekkliste for forsikringer i ulike livsfaser

Ditt behov for forsikring endrer seg gjennom livet. Få svar på hvilke forsikringer du trenger.

Ditt behov for forsikring endrer seg gjennom livet.

Har du nylig flyttet hjemmefra eller kjøpt din første bolig, stiftet familie, eller begynner du å se frem mot pensjonsalder? Hvor du befinner deg i livet akkurat nå, har betydning for hvilke forsikringer du bør ha, og hvilke som kan flyttes lengre ned på prioriteringslisten.

Evnen til å arbeide skal skape fremtiden din

Som ung og/eller student er du opptatt av hvordan du skal bygge deg en fremtid, og muligheten til å etablere deg med familie og en bolig lokker i horisonten. I denne fasen av livet har du ikke mange kostbare eiendeler som bolig og bil, men er fri til å reise og oppleve.

Det aller viktigste du eier, er likevel evnen til å arbeide og stake ut en god livsvei i mange år fremover. Når du har kort fartstid i arbeidslivet, blir trygden du får om du skulle bli ufør, svært lav. Å sikre tap av fremtidig arbeidsinntekt er det viktigste nå, og fordelen er at uføreforsikring er billig når du er ung.

Må ha: uføreforsikring, ulykkesforsikring og reiseforsikring.

Bør ha: innboforsikring.

Bygge familielivet og sikre de du er glad i

Enten du er i etableringsfasen med førstegangsboligen, eller allerede lever familielivet med barn og bolig, er arbeidsevnen alfa og omega. Du har forsørgeransvar og høy gjeld som må betjenes, og dette gjør det viktig å sikre inntektsgrunnlaget. Det er også viktig å sikre en inntekt for de du er glad i, dersom uforutsette hendelser skulle skje.

Må ha: uføreforsikring, reiseforsikring, livsforsikring, ulykkesforsikring, innboforsikring og/eller husforsikring, bilforsikring.

Bør ha: barneforsikring, Kritisk sykdom.

Frihet til å nyte tilværelsen

Når du runder 50-tallet, har du trolig betalt ned deler av gjelden din, er godt i gang med pensjonssparing og har kanskje bygget opp en del sparepenger. Barna begynner å forlate redet, og du har større økonomisk frihet.

Samtidig er du i en fase av livet med en økende risiko for å få helseproblemer. Har du ikke uføreforsikring, men heller en god spareplan, er det ikke skrevet i stein at du må prioritere uføreforsikring. Du kan eventuelt vurdere Kritisk sykdom – en engangsutbetaling ved en alvorlig sykdom.

Må ha: livsforsikring, innboforsikring og/eller husforsikring, bilforsikring og reiseforsikring.

Bør ha: uføreforsikring, ulykkesforsikring, Kritisk sykdom.

Et enestående liv

Bor du alene, er du i godt selskap med én million single nordmenn. I likhet med familier og samboere er det å etablere seg med egen bolig et av livets store mål. Kostnadene er generelt høyere for single, og det er kun du som skal betjene lån og avdrag. Det betyr at arbeidsevnen og inntektsgrunnlaget blir enda viktigere å hegne om – og særlig om du har barn.

Må ha: uføreforsikring, innboforsikring og reiseforsikring. Livsforsikring om du har barn.

Bør ha: ulykkesforsikring, Kritisk sykdom. Barneforsikring om du har barn.

Visste du at...

menn står for flesteparten av forsikringskjøpene i vårt forsikringsselskap Fremtind? Husk at begge parter bør ha den nødvendige kunnskapen om forsikringer.

  • Se alle forsikringer

Tips!

Komfyrbrann er den vanligste enkeltårsaken til brann i norske hjem. En komfyrvakt er derfor en svært smart investering.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB