• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Fornybar energi og lavkarbon

Fornybar energi og infrastruktur er satsingsområder i DNB, både i Norge og internasjonalt. Vindkraft er en viktig del av denne satsingen.

Vindmøller på havet

DNB skal være en pådriver for bærekraftig omstilling ved å finansiere og tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter til en verdi av 1 500 milliarder kroner fram mot 2030.

Fornybar energi og fornybar infrastruktur er en viktig del av dette, og er helt avgjørende for å redusere klimautslippene og hele samfunnets overgang til et lavkarbonsamfunn. Vi låner penger til kunder som har vindkraftprosjekter både på land og til havs, og de fleste prosjektene er utenfor Norden. I tillegg til gjeldsfinansiering, hjelper vi kundene våre med å hente egenkapital.

Vår vurdering

Når vi velger hvilke bedrifter vi skal hjelpe, vurderer vi ikke bare finansielle faktorer, men også hvordan kunden ivaretar miljø og sosiale forhold, og at de har god eierstyring. For vindkraftprosjekter legger vi også vekt på at utbyggernes egne vurderinger er grundige, og at de har god dialog med alle relevante interessenter, for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.

Om vi mener at én av disse faktorene ikke er tilstrekkelig ivaretatt, vil vi ikke støtte bedriften eller prosjektet.

Vår rolle

I Norge har det vært stor debatt om vindkraft, og vi får ofte spørsmål om DNBs rolle. Vi opplever at vindkraft blir sett på som en naturlig del av energimiksen i de fleste landene der vi opererer. Vindkraft representerer også ofte det rimeligste alternativet for karbonfri energi. Det er viktig for forbrukerne, som betaler for strømmen.

I Norge har vi en grundig konsesjonsprosess for vindkraft, som ivaretas av NVE/OED, og som sikrer et tilfredsstillende grunnlag for bygging og drift av en vindpark. I tillegg støtter vi pågående initiativ om å ytterligere forbedre konsesjonsprosessen.

Nyttige lenker

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB