Gutt i stua
Med Barneforsikring forsikrer du det kjæreste du har.  Dersom barnet ditt blir alvorlig syk eller utsatt for en ulykke er det viktig å gi barnet og familien økonomisk trygghet.  
Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. 
Økonomisk trygghet ved alvorlig sykdom eller ulykke hos barnet Kan inkludere uføreforsikring som sikrer barnets inntekt som voksen En av bransjens beste barneforsikringer - Norsk familieøkonomi 2019

Dekningsoversikt

Forsikringen kan kjøpes for barn mellom 2 måneder og 16 år, og opphører ved fylte 26 år. 
Du kan velge mellom dekningstyper. 

Dekning God     Meget god Svært god
Utvalgte sykdommer
Utvidet hjelpestønad (inntil 2G per år, i maks 5 år)
Medisinsk invaliditet ved ulykke (inntil 25G)
Dagpenger ved sykehusopphold (1 % av G per dag)
Behandlingsutgifter ved ulykke (inntil 1G)
Ombygging av bolig/tekniske hjelpemidler (inntil 3G)
Dødsfall (1G)
Uførekapital (7G)
Betalingsfritak ved foreldres død
Uførepensjon (0,5G, 0,8G eller 1G i årlig utbetaling) - 0,5G 0,8G/1G

Hva dekker barneforsikringen?

Utvalgte sykdommer

Dersom barnet får en av følgende sykdommer, vil foreldrene få en engangsutbetaling tilsvarende 4G: Kreft, godartede svulster i hjerne/ryggmarg, insulinkrevende diabetes mellitus, multippel sklerose, leddgikt, morbus Crohn, ulcerøs kolitt, cystisk fibrose, nyresvikt, organtransplantasjon, alvorlig hjerneskade, amputasjon.

Medisinsk invaliditet ved ulykke

Erstatning på inntil 25G ved fastsettelse av varig medisinsk invaliditetsgrad. Utbetalingen gjenspeiler invaliditetsgraden*

 
* Utbetalingen gjenspeiler invaliditetsgraden: Ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke, kan barnet få en fysisk skade livet ut. Forsikringen gir en utbetaling ut ifra hvor alvorlig skaden er. Maks utbetaling er 25G, det betyr at barnet må bli erklært 100 % varig medisinsk invalid. Dersom barnet får en lavere grad f.eks 10 % medisinsk invaliditet så vil barnet får 10 % av 25G, det vil si 2,5G. Dersom det er utbetalt under «utvalgte sykdommer» trekkes beløpet 4G fra hvis det også skal utbetales for medisinsk invaliditet som følge av ulykke.

Dagpenger ved sykehusopphold

Hvis barnet må ligge på sykehus sammenhengende i mer enn 14 dager utbetales en erstatning på 1 % av G per dag (fra dag én til maks 365 dager). Utbetalingen beskattes som alminnelig inntekt.

Uførekapital tilknyttet Barneforsikring

De fleste barn kommer seg heldigvis gjennom oppveksten uten å rammes av alvorlige ulykker og sykdommer. For de som rammes har det vist seg at barneforsikring har vært viktige for barnets økonomiske fremtid.    

Hva dekker uførekapital for barn og ungdom?
 
Barn som vokser opp og møter arbeidslivet som uføre må klare seg med en begrenset inntekt. 

Unge og studenter under 26 år
 
Får maks 282 930 kroner i årlig uføretrygd fra folketrygden. Beløpet inkluderer særtillegg. 

Studenter over 26 år 
Studenter som blir uføre før de har rukket å opparbeide seg pensjonspoeng, får maks 240 270 kroner årlig i uføretrygd fra folketrygden. 

Forsikringsbeløp
 
Uførekapital for barn og unge utbetales som engangsbeløp, og kan kjøpes med inntil 7G som forsikringssum. Beløpene er basert på folketrygdens grunnbeløp, og reguleres årlig frem til barnet fyller 26 år. 

Når barnet fyller 26 år fryses forsikringssummen tilsvarende G-beløpet dette året. 

Når utbetales forsikringen? 
 • Dersom barnet har vært minst 50 prosent sammenhengende arbeidsufør og arbeidsuførheten er varig, vil hele forsikringssummen komme til utbetaling etter to år. 
 • Utbetalingen kommer tidligst etter at barnet har fylt 18 år.

Skatt 
Uførekapital for barn og unge utbetales skattefritt.

Meget god dekning og Svært god dekning

Barn som blir arbeidsufør i ung alder må klare seg med en begrenset inntekt. Med meget god/ svært god dekning sikres barnet månedlige utbetalinger ved uførhet. I tillegg til «God dekning» dekker:
 • Meget god -  en årlig uførepensjon på 0,5G.
 • Svært god -  en årlig uførepensjon på 0,8G eller 1G.
Uførepensjonen kommer til utbetaling hvis barnet har vært minst 50 % sykemeldt i 12 mnd sammenhengende. Utbetales tidligst ved fylte 18 år.

Tilleggsinformasjon
 • Forsikringstaker mottar erstatningen hvis barnet er under 18 år på utbetalingstidspunktet. Etter fylte 18 år mottar barnet selv erstatningen.
 • Forsikringen gjelder ikke for sykdom eller lidelse som har vist symptomer før det er gått tre måneder etter at avtalen er akseptert av forsikringstaker (såkalt karenstid).
 • Dersom en av de foresatte dør så vil Fremtind Livsforsikring dekke betalingen for forsikringen frem til barnet blir 20 år.

Visste du at....

...med uførepensjon for barn og unge fra Fremtind får barnet full utbetaling ved minst 50 prosent uførhet. Mange uførepensjoner utbetales kun ut fra den prosentvise uføregraden man får.

Uførepensjon tilknyttet Barneforsikring

De fleste barn kommer seg heldigvis gjennom oppveksten uten å rammes av alvorlige ulykker og sykdommer. Men for de som rammes har det vist seg at forsikringsordningene har vært viktige for barnets økonomiske fremtid.    
 
Hva dekker uførepensjon for barn og ungdom? 
 • Barn som blir arbeidsufør i ung alder må klare seg med en begrenset inntekt.  
 • Unge og studenter under 26 år 
 • Får maks 282 930 kroner i årlig uføretrygd fra folketrygden - og dette beløpet inkluderer særtillegg. 
 • Studenter over 26 år 
 • Studenter som blir uføre før de har rukket å jobbe inn pensjonspoeng, får maks utbetalt 240 270 kroner årlig i uføretrygd fra folketrygden. 
Forsikringssum 
Man kan velge mellom tre forsikringssummer: 
 • 49 929 kroner i årlig utbetaling (0,5 G) 
 • 79 887 kroner i årlig utbetaling (0,8 G) 
 • 99 858 kroner i årlig utbetaling (1 G) 
Beløpene er basert på folketrygdens grunnbeløp, og reguleres årlig frem til barnet fyller 26 år. Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2019 kr 99 858. Når barnet fyller 26 år fryses forsikringssummen tilsvarende G-beløpet dette året. 
 
Når utbetales forsikringen? 
 • Utbetalingene starter etter 12 måneders sammenhengende sykemelding på minst 50 prosent 
 • Valgt årlig forsikringssum utbetales i månedlige rater og utbetales så lenge barnet er arbeidsufør på minst 50 prosent 
 • Utbetalingene kan komme tidligst fra fylte 18 år og vare helt frem til valgt opphørsalder (senest 67 år) 
Skatt 
Uførepensjon beskattes med 4,6 %

Vilkår

» Barneforsikring V

AV1 Robot

Mange langtidssyke barn føler seg isolert og synes det er leit å miste kontakten med skole og venner. Med vår barneforsikring kan barnet få være med vennene sine fra sykesengen via en avatar.
  
Hvordan fungerer AV1-Roboten?
AV1 er en liten, personlig robot som er inkludert i barneforsikringen. Roboten blir med i klasserommet og i sosiale sammenhenger, slik at barnet ikke går glipp av noe.
Den fungerer som en avatar og er barnets øyne, øre og stemme via en app på et nettbrett eller mobil. På den måten kan barnet følge med på undervisningen og kommunisere med klassen og vennene sine uansett hvor de befinner seg.
AV1 er en liten, personlig robot som er inkludert i barneforsikringen. Roboten blir med i klasserommet og i sosiale sammenhenger, slik at barnet ikke går glipp av noe.

Den fungerer som en avatar og er barnets øyne, øre og stemme via en app på et nettbrett eller mobil. På den måten kan barnet følge med på undervisningen og kommunisere med klassen og vennene sine uansett hvor de befinner seg.
ikon informasjon Vi gjør oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår, og at bestemmelsene i de ulike forsikringsvilkårene alltid vil være gjeldende.
Var dette nyttig for deg?