Hei og velkommen til oss

Barneforsikring Trygg Oppvekst

Gutt i stua
Foreldre ønsker å gi barnet sitt størst mulig trygghet på veien mot voksenlivet. Barneforsikring er et viktig supplement til det folketrygden dekker, og gir både familien og barnet økonomisk sikkerhet ved ulykker, alvorlig sykdom og arbeidsuførhet  Hos oss kan du velge mellom tre varianter.
Forsikringen er levert av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. Du kan lese om Fremtinds behandling av personopplysninger på Fremtinds personvernerklæring.

BASIS

130,-
kr/mnd.
Bestill

PLUSS

200,-
kr/mnd.
Bestill

SUPER

325,-
kr/mnd.
Bestill
Uførepensjon 
Uførepensjon gir barnet en månedlig utbetaling dersom ditt barn blir minst 50 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom av 12 måneder etter fylte 18 år. Uførepensjonen utbetales så lenge barnet er minst 50 prosent ufør frem til 67 år. Forsikringen gir en årlig utbetaling på inntil 98 000 kroner, avhengig av uføregrad.
Uførekapital 
Dersom ditt barn har vært minst 50 prosent arbeidsufør i to år sammenhengende og arbeidsuførheten er bedømt minst 50 prosent varig, utbetales et engangsbeløp på 500 000 kroner. Erstatningen kommer tidligst til utbetaling når barnet fyller 20 år.
Utvalgte sykdommer 
Dersom ditt barn har fått stilt en diagnose for en av sykdommene nevnt under, utbetales en engangs-erstatning på 250 000 kroner.
Kreft, multippel sklerose, diabetes 1, leddgikt, cystisk fibrose, alvorlig brannskade, varig tverrsnittslammelse, ulcerøs colitt, morbus crohn, nyresvikt, organtransplantasjon.
Behandlingsutgifter 
Dersom ditt barn må behandles etter en ulykkesskade refunderes utgifter hos for eksempel lege, tannlege samt reiseutgifter med inntil 100 000 kroner for samme ulykkesskade. Utgifter dekkes i inntil tre år etter skadedato.
Engangsbidrag til bolig 
Dersom ditt barn trenger nødvendig tilpasning av bolig eller tekniske hjelpemidler utbetales en engangs-erstatning på inntil 160 000 kroner.
Dagpenger sykehus 
Ved 9 dagers sammenhengende sykehusopphold, utbetales dagpenger fra og med 10. dag på 400 kroner. Erstatningen utbetales i maksimalt 365 dager.
Dødsfall 
Dersom ditt barn dør utbetales 100 000 kroner til dekning av nødvendige utgifter.
Utvidet hjelpestønad 
Dersom ditt barn får innvilget hjelpestønad fra folketrygden, suppleres denne stønaden med inntil 120 000 kroner per år i maksimalt fem år. Utbetalingen baserer seg på innvilget sats og innvilget periode fra folketrygden.
Medisinsk invaliditet 
Dersom ditt barn får en varig medisinsk invaliditet, utbetales en engangserstatning på inntil 2 200 000 kroner - ved 100 prosent medisinsk invaliditet. Forsikringen gjelder både sykdom og ulykke. Erstatningen er basert på invaliditetsgraden barnet ditt får.
 

Enkelt å bestille på nett

  • Når du har bestemt deg for ønsket dekning velger du bestill i figur over
  • I nettbanken registrerer du personinformasjon, signerer tilbud og fyller ut helseerklæring
  • Når det er gjort er barnet ditt forsikret

Barneforsikring gir Trygg Oppvekst

De fleste barn kommer seg heldigvis gjennom oppveksten uten å rammes av alvorlige sykdommer eller ulykker. For de som rammes kan de økonomiske konsekvensene bli store uten riktig forsikring.


Hvorfor barneforsikring?

  • Ulykke og sykdom i ung alder kan i verste fall gjøre barnet til minstepensjonist som voksen
  • Barneforsikring gir dekninger utover det folketrygden dekker 
  • Med barneforsikring sikrer du både barnets og familiens økonomiske sikkerhet ved ulykker, alvorlig sykdom og arbeidsuførhet
  • Helsetelefon med tilgjengelig helsepersonell 24/7. 
  • Barneforsikringen kan du kjøpe fra barnet er 3 måneder til 18 år og kan beholdes til barnet fyller 26 år 
  • Vår barneforsikring er kåret blant de beste flere år på rad av både Dine Penger og Norsk Familieøkonomi
  • Finans Norge lister opp 10 gode grunner for å kjøpe Barneforsikring

Les mer i produktark og vilkår

Hva dekker NAV og hva dekker barneforsikringen

Dekninger NAV Barneforsikring - Basis/Pluss/Super Nytteverdi
Medisinsk invaliditet Kr. 0 Inntil kr. 2 200 000 Engangsbeløp til fri benyttelse, eks. inngangsbillett til boligmarkedet
Utvalgte sykdommer Kr. 0 Kr. 250 000 - gjelder Pluss og Super Disponeres valgfritt ved kritisk sykdom
Uførekapital Kr. 0 Kr. 500 000 - gjelder Pluss og Super Engangsbeløp til fri benyttelse eks. inngangsbillett til boligmarkedet
Engangsbidrag til ombygging av bolig og tekniske hjelpemidler Behovsprøvd Inntil kr. 160 000 Boligtilpassing uten å måtte låne
Dagpenger ved sykehusopphold
Behovsprøvd Kr. 400 pr. dag - maks 365 dager Gir mulighet for
redusert arbeidstid
Behandlingsutgifter
Behovsprøvd Inntil kr. 100 000 Gir mulighet for
rask behandling
Dødsfall
Behovsprøvd Kr. 100 000 Hjelp til begravelses-
utgifter
Utvidet hjelpestønad Årlige satser mellom kr.
14 412 - 86 472
I tillegg får du årlige mellom kr. 15 000 -
120 000 fra vår barneforsikring
Frihet til redusert arbeidstid og fokus på pleie av sykt barn
Uførepensjon Minstepensjon 
kr. 230 000 årlig
Minstepensjon fra NAV pluss inntil kr. 98 000 pr. år inntil fylte 67 år - gjelder kun Super Månedlig supplement ved inntektstap - tilleggsstøtte gjennom hele livet
.

Se også:

» Barn fra A til Å
ikon informasjon Vi gjør oppmerksom på at opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår, og at bestemmelsene i de ulike forsikringsvilkårene alltid vil være gjeldende.
Var dette nyttig for deg?