Livsforsikring

Kvinne og mann holder rundt hverandre og smiler
De fleste baserer familielivet på mer enn én inntekt. Hvis en av partene dør kan det få store konsekvenser for familiens økonomi. En god livsforsikring gjør at etterlatte slipper å bekymre seg for økonomien i en allerede vanskelig situasjon. 

Dette får du med livsforsikring fra DNB

  • Etterlatte opprettholder dagens levestandard
  • Etterlatte slipper store økonomiske problemer
  • Etterlatte slipper å endre boforhold på grunn av dårlig økonomi

Om livsforsikringen

  • Du kan kjøpe livsforsikring når du er mellom 16 og 79 år
  • Forsikringen gjelder til du har fylt 80 år
  • Når den som er forsikret dør, vil etterlatte få erstatning
  • Du får tilgang til gratis helsetelefon
 

Viktig å vite

  • Livsforsikringen krever egenerklæring om helse
  • Du velger selv forsikringssum mellom 100 000 kroner og 10 000 000 kroner
  • Etterlatte betaler ikke skatt av erstatningen

Vilkår

» Vilkår Livsforsikring
 

Spørsmål og svar om livsforsikring

Må jeg være 100 % frisk og arbeidsfør for å kjøpe en uføreforsikring?

Ja, du kan ikke være sykemeldt eller arbeidsufør når du kjøper en uføreforsikring.

Vil min samboer få utbetaling fra livsforsikring hvis jeg skulle dø?

For at samboer skal få utbetaling fra en livsforsikring må du begunstige vedkommende. Vi fraviker da fra ordinære arveregler ved en eventuell utbetaling.

Kan jeg flytte min livsforsikring fra mitt nåværende selskap?

Det finnes ikke flytteregler for livsforsikring. Du må tegne «ny» forsikring og avgi nye helseopplysninger. Du bør ikke si opp forsikringen hos annen leverandør før saken er behandlet ferdig hos DNB Liv.

Hva gjør jeg dersom jeg vil søke om å få utbetalt min uføreforsikring?

Fyll ut skjema du finner på denne siden og send det til:

DNB Livsforsikring ASA
Postboks 7500
5020 Bergen

Kan jeg si opp min livsforsikring?

Du kan si opp en livsforsikring i nettbanken under Pensjon og forsikring – Mine livsforsikring – Oppsigelse av avtale (nedtrekkmeny til høyre for avtalen). Alternativt kan du sende signert brev til:

DNB Livsforsikring ASA
Postboks 7500
5020 Bergen

Hva gjør jeg dersom jeg vil endre min forsikring?

Du kan endre en livsforsikring i nettbanken under Pensjon og forsikring – Mine livsforsikring – Øvrige endringer (nedtrekkmeny til høyre for avtalen). Du kan også ta kontakt med DNB Livsforsikring på 915 04800.

Hva betyr det at jeg har premiefritak?

Premiefritak innebærer at DNB betaler hele eller deler av premien dersom du blir minst 50% arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder. Premiefritak ytes i henhold til uføregraden. Det vil si at hvis du blir erklært 80% arbeidsufør betaler vi 80% av premien.

Er jeg ikke dekket gjennom det offentlige?

Ved død har du ingen dekning via stat eller kommune. Dersom du blir arbeidsufør vil du få uføretrygd. Uføretrygden er i korte trekk begrenset til 66% av inntekten din. Inntektsberegningen er begrenset til 6G – folketrygden grunnbeløp.

» Se NAV sine sider for mer informasjon.

Leverandør av forsikringen

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. Du kan lese mer om Fremtinds behandling av personopplysninger på Fremtinds personvernerklæring.
Se også: Kritisk sykdom, Uføreforsikring, Ulykkesforsikring