Avtalevilkår privat

Her finner du gjeldende vilkår for våre produkter og tjenester:
Produkt / Tjeneste

Vilkår

Konto  
Kontoavtale Forbrukerforhold Se vilkår (pdf)
Kontoavtale, generelle vilkår for
innskudd og betalingstjenester
Se vilkår (pdf)
Avtalevilkår for disponering av konto ved nettbank mv - forbruker Se vilkår (pdf)
BSU Se vilkår (pdf)
Fastrentekonto Se vilkår (pdf)
Depositumkonto Se vilkår (pdf)
   
Kort  
DNB Visa og Mastercard Se vilkår (pdf)
Avtalevilkår for betalingskort (debetkort) - BankAxept Se vilkår (pdf)
Terms and conditions for payment cards (debit cards) - BankAxept Terms and conditions (pdf)
Kortavtale mindreårige Se vilkår (pdf)
The American Express® Platinum Card Se vilkår (pdf)
   
Lojalitetsprogram  
Mastercard SAS EuroBonus Se vilkår (pdf)
SAS EuroBonus Medlemsvilkår Se vilkår (pdf)
Membership Rewards® Se vilkår (pdf)
 
Forsikring
DNB Mastercard - Reiseforsikring Se vilkår (pdf)
- Erstatningsummene kan avvike noe avhengig av kundeforhold i banken  
DNB Mastercard - Kjøpsforsikring Se vilkår (pdf)
Betalingsforsikring forbrukslån og kredittkort
Se vilkår (pdf)
The American Express® Platinum Card – Leiebilforsikring Se vilkår (pdf)
The American Express® Platinum Card – Helårs reiseforsikring Se vilkår (pdf)
   
Forbrukslån  
DNB Forbruksfinansiering Se vilkår (pdf)
SAGA Likviditetsreserve
Se vilkår (pdf)
   
Nettbank og betalingstjenester  
Nettportalavtale DNB
Se vilkår (pdf)
BankID Se vilkår (pdf)
Elektronisk disponering av konto Se vikår (pdf)
BankAxess Se vilkår (pdf)
Avtalegiro Se vilkår (pdf)
   
Fond og sparing  
Elektronisk handel i verdipapirfond Se vilkår (pdf)
Alminnelige forretningsvilkår Se vilkår (pdf)
   
Aksjesparekonto  
Avtalevilkår for Aksjesparekonto Se vilkår (pdf)
Viktig informasjon om fullmakt til overføring av beholdning til Aksjesparekonto Se informasjon (pdf)
Viktig informasjon om overføring av Aksjesparekonto fra annen tilbyder til aksjesparekonto i DNB
Se informasjon (pdf)
Viktig informasjon om sammenslåing av Aksjesparekontoer i DNB Se informasjon (pdf)
Viktig informasjon for gaveoverføring fra Aksjesparekonto til Aksjesparekonto i DNB Se informasjon (pdf)
   
Aksjer, børs og valuta  
Diverse vilkår og avtaler fra DNB Markets Gå til DNB Markets
   
Pensjon  
Pensjonskonto Flex Vilkår Se vilkår (pdf)
Pensjonskonto Flex Faktaark Se faktaark (pdf)
Pensjonskonto Flex Prisliste Se prisliste(pdf)