Avtalevilkår privat

Her finner du gjeldende vilkår for våre produkter og tjenester:
Produkt / Tjeneste

Vilkår

Konto  
Kontoavtale Forbrukerforhold Se vilkår (pdf)
Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester (del b av kontoavtale) Se vilkår (pdf)
General terms for deposits and payment services  (part b of the account agreement) See terms (pdf)
Avtalevilkår for disponering av konto ved nettbank mv - forbruker Se vilkår (pdf)
BSU Se vilkår (pdf)
BSU Start Se vilkår (pdf)
Fastrentekonto Se vilkår (pdf)
Depositumkonto Se vilkår (pdf)
   
Kort  
DNB Visa og Mastercard Se vilkår (pdf)
Betalingskort BankAxept
Se vilkår (pdf)
Terms and conditions for payment cards (debit cards) - consumer customers See terms (pdf)
Kortavtale mindreårige Se vilkår (pdf)
Card agreement minors See terms (pdf)
The American Express® Platinum Card Se vilkår (pdf)
Vilkår for bruk av Fitbit Pay Se vilkår (pdf)
Vilkår for bruk av Garmin Pay Se vilkår (pdf)
Vilkår for bruk av Google Pay Se vilkår (pdf)
   
Lojalitetsprogram  
Mastercard SAS EuroBonus Se vilkår (pdf)
SAS EuroBonus Medlemsvilkår Se vilkår (pdf)
 
Forsikring
DNB Mastercard - Reiseforsikring Se vilkår (pdf)
- Erstatningsummene kan avvike noe avhengig av kundeforhold i banken  
DNB Mastercard - Kjøpsforsikring Se vilkår (pdf)
Betalingsforsikring forbrukslån og kredittkort
Se vilkår (pdf)
   
Forbrukslån  
DNB Forbrukslån Se vilkår (pdf)
SAGA Likviditetsreserve
Se vilkår (pdf)
   
Nettbank og betalingstjenester  
Nettportalavtale DNB
Se vilkår (pdf)
BankID Se vilkår (pdf)
Elektronisk disponering av konto Se vilkår (pdf)
BankAxess Se vilkår (pdf)
Avtalegiro Se vilkår (pdf)
   
Fond og sparing  
Elektronisk handel i verdipapirfond Se vilkår (pdf)
Alminnelige forretningsvilkår Se vilkår (pdf)
   
Aksjesparekonto  
Avtalevilkår for Aksjesparekonto Se vilkår (pdf)
Viktig informasjon om fullmakt til overføring av beholdning til Aksjesparekonto Se informasjon (pdf)
Viktig informasjon om overføring av aksjesparekonto fra annen tilbyder til aksjesparekonto i DNB
Se informasjon (pdf)
Terms and conditions for Share Savings Account See terms (pdf)
Terms for transferring equities and funds to Share Savings Account  See information (pdf)
Terms for transferring Share Savings Account as a gift See terms (pdf)
Terms for transferring Share Savings Account from another provider See terms (pdf)
Terms for merging Share Savings Account in DNB See terms (pdf)


   
Aksjer, børs og valuta  
Diverse vilkår og avtaler fra DNB Markets Gå til DNB Markets