Priseksempler for lån og kredittkort

Ung
over 34 år
SAGA
Bil
Båt MC, Caravan
Kredittkort

Priseksemplene nedenfor er beregnet i henhold til retningslinjer fra myndighetene, og er basert på flere forutsetninger. Effektiv rente og kostnader for ditt lån påvirkes blant annet av lånebeløp, nedbetalingstid, eventuell avdragfrihet, omkostninger og nominell rente. 


Unge inntil 34 år

BLU Start:
Lånebeløp kr 2 000 0000 innenfor 85  % av markedsverdi og 25 års løpetid. Nominell rente 1,74 % p.a. Effektiv rente 1,83 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Kostnad kr 485 800, totalt kr 2 485 800.


BLU:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 85 % av markedsverdi og 25 års løpetid. Nominell rente 1,95 % p.a. Effektiv rente 2,04 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Kostnad kr 546 400, totalt kr 2 546 400.

Fastrentelån for unge:
Lånebeløp kr 2 000 000, nominell rente 1,69 % p.a. for 3 års bindingstid. Effektiv rente 1,78 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60.  Kostnad kr 474 300 totalt  kr 2 474 300.

Grønt boliglån: se "Over 34 år"

Billån Ung ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 2,99 % p.a., effektiv rente 4,55 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 17 606 totalt kr 167 606.


Billån Ung ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 3,65 % p.a, effektiv rente 5,23 % p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 20 297, totalt kr 170 297.

Billån Ung uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum og 5 års løpetid.  Nominell rente 4,65 % p.a., effektiv rente 6,28 % p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 24 427, totalt kr 174 427.SAGA

Fastrentelån SAGA:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 75 % av markedsverdi og 25 års løpetid. Nominell rente 1,69 % p.a. for 3 års bindingstid. Effektiv rente 1,78 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Kostnad kr 474 300, totalt kr 2 474 300.

Billån Saga og Saga Platinum ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 2,89 % p.a., effektiv rente 4,39% p.a. inkl. etableringskostnad 1960 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 17 391 , totalt kr 167 391.

Billån Saga og Saga Platinum ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 3,55 % p.a., effektiv rente 5,07 % p.a., inkl. etableringskostnad 1 960 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 19 669, totalt kr 169 669.

Billån Saga og Saga Platinum uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 4,45 % p.a., effektiv rente 6,01 % p.a., inkl. etableringskostnad 1 960 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 23 372, totalt kr 173 372.

 

SAGA Likviditetsreserve:
Nominell rente 10,50 % p.a., effektiv rente 12,51 % p.a., 70.000 kroner o/12 mnd, etableringsomkostninger kr 500. Kostnad kr 4 574, totalt kr 74 574.


Over 34 år

Boliglån - flytende rente inntil 75 % av markedsverdi:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 75 % av markedsverdi og 25 års løpetid.  Nominell rente 2,04 % p.a. Effektiv rente 2,13 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Kostnad kr 572 800,  totalt kr 2 572 800.

Rammelån:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 60 % av markedsverdi og 25 års løpetid.  Nominell rente 2,04 % p.a. Effektiv rente 2,13 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Kostnad kr 572 800  totalt kr 2 572 800.

Fastrentelån: 

Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 75 % av markedsverdi og 25 års løpetid. Nominell rente 1,75 % p.a. for 3 års bindingstid. Effektiv rente 1,84 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60.  Kostnad kr 491 400, totalt kr 2 491 400.

Grønt boliglån:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 85 % av markedsverdi og 25 års løpetid. Nominell rente 1,65 % p.a. Effektiv rente 1,74 %. p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Kostnad: kr 460 000, totalt kr 2 460 000.

Byggekreditt:
Nominell rente 5,25 % p.a. Rammekreditt med effektiv rente 7,05 % p.a. ved 100 % utnyttelse, inkl. etableringsomkostninger kr 6 000 og kvartalsvis provisjon 0,33 %. Kostnad kr 137 400, totalt kr 2 137 400 over ett år.

Forbrukslån:

Nominell rente 12,00 % p.a., effektiv rente 14,20 % p.a., 70 000 kroner o/ 12 mnd., etableringsomkostninger kr 500. Kostnad kr 5 166, totalt kr 75 166.Bil

Billån og Sikret Billån® ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 2,99 % p.a., effektiv rente 4,55 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 17 606, totalt kr 167 606.


Billån og Sikret Billån® ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 3,65 % p.a., effektiv rente 5,23 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 20 297, totalt kr 170 297.

Billån og Sikret Billån® uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 4,65 % p.a., effektiv rente 6,28 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 24 427, totalt kr 174 427.


Grønt Billån ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 2,89 % p.a., effektiv rente 4,67 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Kostnad kr 16 001, totalt kr 166 001

Grønt Billån ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 3,55 % p.a., effektiv rente 4,82 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Kostnad 18 688, totalt kr 168 688.

Grønt Billån uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 4,45 % p.a., effektiv rente 5,76 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Kostnad kr 22 396, totalt kr 172 396.


Båt, MC og caravan

Båtlån over 7 meter ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,10 % p.a., effektiv rente 5,70 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 22 148, totalt kr 172 148.

Båtlån over 7 meter ved mindre enn 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,85 % p.a., effektiv rente 6,49 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 25 260, totalt 175 269.

Båtlån under 7 meter ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,99 % p.a., effektiv rente 7,02 % p.a. inkl. etableringskostnad 3 500 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 27 362, totalt 177 362.

Båtlån under 7 meter ved mindre enn 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum,  5 års nedbetaling. Nominell rente 5,90 % p.a., effektiv rente 7,98 % p.a., inkl. etableringskostnad 3 500 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 31 227, totalt kr 181 227.


Caravan ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum,  5 års nedbetaling. Nominell rente 2,99 % p.a., effektiv rente 4,55 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 17 606, totalt kr 167 606.

Caravan ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum,  5 års nedbetaling. Nominell rente 3,65 % p.a., effektiv rente 5,23 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 20 297, totalt kr 170 297.

Caravan uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,65 % p.a., effektiv rente 6,28% p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 24 427, totalt kr 174 427.

MC snøscooter og ATV ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum,  5 års nedbetaling. Nominell rente 3,95 % p.a., effektiv rente 5,54 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 21 530, totalt kr 171 530.

MC, snøscooter og ATV ved 20 % egenandel:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 20 % av kjøpesum, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,25 % p.a., effektiv rente 6,91 % % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 26 934, totalt kr 176 934. 

MC, snøscooter og ATV uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,70 % p.a., effektiv rente 7,38 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 28 830, totalt kr 178 830.

Kredittkort

Priseksempel DNB Mastercard:
Nominell rente 19,20 % p.a., Effektiv rente 20,98 % p.a., 35.000 kroner o/12 mnd. Kostnad kr 3 746, totalt kr 38 746. 

 

Priseksempel Hvitt Mastercard:
Nominell rente 18,60 % p.a., Effektiv rente 20,27 % p.a., 5 000 kroner o/12 mnd. Kostnad kr 518, totalt kr 5 518.  


Priseksempel Sølv Mastercard:

Nominell rente 18,60 % p.a., Effektiv rente 20,27 % p.a., 30 000 kroner  o/12 mnd. Kostnad kr 3 108, totalt kr 33 108.


Priseksempel SAGA Gull Mastercard:
Nominell rente 18,00 % p.a., Effektiv rente 19,56 % p.a., 130 000 kroner o/12 mnd. Kostnad kr 13 021,  totalt kr 143 021.


Priseksempel SAGA Platinum Mastercard:

Nominell rente 18,00 % p.a., Effektiv rente 19,56 % p.a., 205 000 kroner o/12 mnd. Kostnad kr 20 533, totalt kr 225 533.

Priseksempel Private Banking Mastercard:
Nominell rente 18,00 % p.a., Effektiv rente 19,56 % p.a., 225 000 kroner o/12 mnd. Kostnad kr 22 536, totalt kr 247.536.