Priseksempler for lån og kredittkort

Ung
over 34 år
SAGA
Bil
Båt MC, Caravan
Kredittkort

Unge inntil 34 år

BLU Start:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 85 % av verdi av egen bolig. Nominell rente 2,99 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 3,10 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 862 800 over 25 år.

BLU:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 85 % av verdi av egen bolig og 25 års løpetid. Nominell rente 3,15 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 3,27 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 912 900.

Fastrentelån for unge:
Lånebeløp kr 2 000 000, nominell rente 2,65 % p.a. for 3 års bindingstid. Annuitetslån med effektiv rente 2,76 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 759 219.

Grønt boliglån: se "Over 34 år"

Billån Ung ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,65 % p.a., effektiv rente 5,23 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 17 297 kroner.

Billån Ung ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,35 % p.a, effektiv rente 5,96 % p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 173 181 kroner.

Billån uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,30 % p.a., effektiv rente 6,96 % p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 177 144 kroner.

Etableringslån Ung:
Lånebeløp kr 50 000 og 5 års løpetid. Nominell rente 11,05 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 14,34 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 500 og terminomkostninger kr 50.  Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 68 777.

SAGA

Fastrentelån SAGA:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid. Nominell rente 2,65 % p.a. for 3 års bindingstid. Annuitetslån med effektiv rente 2,76 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 759 219.

Billån Saga og Saga Platinum ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,50 % p.a., effektiv rente 5,02 % p.a. inkl. etableringskostnad 1960 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 169 465 kroner.

Billån Saga og Saga Platinum ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,25 % p.a., effektiv rente 5,80 % p.a., inkl. etableringskostnad 1 960 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 172 545 kroner.

Billån Saga og Saga Platinum uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,10 % p.a., effektiv rente 6,69 % p.a., inkl. etableringskostnad 1 960 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 176 078 kroner.


SAGA Likviditetsreserve:
Nominell rente 10,50 %, effektiv rente 12,51 %, 70.000 kroner o/12 mnd, etableringsomkostninger 500 kroner. Totalt 74 574 kroner.
Priser og betingelser gjelder per 11.01.2017, og kan bli endret.

Over 34 år

Boliglån - flytende rente inntil 75 % av markedsverdi:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.  Nominell rente 3,29 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 3,41 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 957 300.


Rammelån:
Lånebeløp kr 2 000 000, 25 års løpetid. Nominell rente 3,29 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 3,41 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 957 300.

Fastrentelån:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid. Nominell rente 2,65 % p.a. for 3 års bindingstid. Annuitetslån med effektiv rente 2,76 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 759 219.

Grønt boliglån:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 85 % av verdi av egen bolig og 25 års løpetid. Nominell rente 2,89 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 3,00 %. p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 831 900.

Byggekreditt:
Nominell rente 5,95 % p.a. Rammekreditt med effektiv rente 7,79 % p.a. ved 100 % utnyttelse, inkl. etableringsomkostninger kr 6 000 og kvartalsvis provisjon 0,33 %. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 151 400 over ett år.

Forbrukslån:

Nominell rente 12,00 %, effektiv rente 14,20 %, 70 000 kroner o/ 12 mnd., etableringsomkostninger kr 500. Totalt 75 166 kroner.Bil

Billån og Sikret Billån® ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,65 % p.a., effektiv rente 5,23 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 170 297 kroner.

Billån og Sikret Billån® ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,35 % p.a., effektiv rente 5,96 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 173 181 kroner.

Billån og Sikret Billån® uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,30 % p.a., effektiv rente 6,96 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 177 144 kroner.

Grønt Billån ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,50 % p.a., effektiv rente 4,77 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 168 483 kroner.

Grønt Billån ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,25 % p.a., effektiv rente 5,55 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 171 567 kroner.

Grønt Billån uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,10 % p.a., effektiv rente 6,45 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 175 105 kroner.


Båt, MC og caravan

Båtlån over 7 meter ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,65 % p.a., effektiv rente 6,28 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 174 427 kroner.

Båtlån over 7 meter ved mindre enn 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,35 % p.a., effektiv rente 7,01 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 177 355 kroner.

Båtlån under 7 meter ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,45 % p.a., effektiv rente 7,50 % p.a. inkl. etableringskostnad 3 500 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 179 309 kroner.

Båtlån under 7 meter ved mindre enn 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 6,45 % p.a., effektiv rente 8,57 % p.a., inkl. etableringskostnad 3 500 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 183 589 kroner.

Caravan ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,65 % p.a., effektiv rente 5,23 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 170 297 kroner.

Caravan ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,35 % p.a., effektiv rente 5,96 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 173 181 kroner.

Caravan uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,30 % p.a., effektiv rente 6,96 % p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 177 144 kroner.

MC snøscooter og ATV ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,65 % p.a., effektiv rente 6,28 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 174 427kroner.

MC, snøscooter og ATV ved 20 % egenandel:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 20 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,65 % p.a., effektiv rente 7,33 % % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner.Samlet kreditbeløp og kostnader 178 619 kroner.

MC, snøscooter og ATV uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 6,10 % p.a., effektiv rente 7,81 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 180 526 kroner.


Kredittkort

Priseksempel DNB Mastercard:
Nominell rente 19,20 %, effektiv rente 20,98 %, 35 000 kroner o/12 mnd.
Totalt 38 746 kroner.

 

Priseksempel Hvitt Mastercard:
Nominell rente 18,60 %, effektiv rente 20,27 %, 5 000 kroner o/12 mnd.
Totalt 5 518 kroner.


Priseksempel Sølv Mastercard:

Nominell rente 18,60 %, effektiv rente 20,27%, 30 000 kroner o/12 mnd.
Totalt 33 108 kroner.


Priseksempel SAGA Gull Mastercard:
Nominell rente 18,00 %, effektiv rente 19,56 %, 130 000 kroner o/12 mnd.
Totalt 143 021 kroner.


Priseksempel SAGA Platinum Mastercard:

Nominell rente 18,00 %, effektiv rente 19,56 %, 205 000 kroner o/12 mnd.
Totalt 225 533 kroner.


Priseksempel Private Banking Mastercard:
Nominell rente 18,00 %, effektiv rente 19,56 %, 225 000 kroner o/12 mnd.
Totalt 247 536 kroner.