Priseksempler for lån og kredittkort

Ung
over 34 år
SAGA
Bil
Båt MC, Caravan
Kredittkort


Unge inntil 34 år

BLU Start:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 85 % av verdi av egen bolig. Nominell rente 2,99 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 3,10 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 862 800 over 25 år.

BLU:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 85 % av verdi av egen bolig og 25 års løpetid. Nominell rente 3,15 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 3,27 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 912 900.

Fastrentelån for unge:
Lånebeløp kr 2 000 000, nominell rente 2,85 % p.a. for 3 års bindingstid. Annuitetslån med effektiv rente 2,96 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 820 736.

Grønt boliglån: se "Over 34 år"

Billån Ung ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 3,90 % p.a., effektiv rente 5,49 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad: kr 21 324, totalt: kr 171 324.

Billån Ung ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 4,55 % p.a, effektiv rente 6,17% p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad: kr 24 011, totalt: kr 174 011.

Billån uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum og 5 års løpetid.  Nominell rente 5,55 % p.a., effektiv rente 7,23 % p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad: kr28 197, totalt: kr 178 197.SAGA

Fastrentelån SAGA:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid. Nominell rente 2,85% p.a. for 3 års bindingstid. Annuitetslån med effektiv rente 2,96 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 820 736.

Billån Saga og Saga Platinum ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 3,75 % p.a., effektiv rente 5,28 % p.a. inkl. etableringskostnad 1960 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad: kr 20 488, totalt: kr 170 488.


Billån Saga og Saga Platinum ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 4,45 % p.a., effektiv rente 6,01 % p.a., inkl. etableringskostnad 1 960 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad: kr 23 372, totalt kr 173 372.

Billån Saga og Saga Platinum uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 5,35 % p.a., effektiv rente 6,96 % p.a., inkl. etableringskostnad 1 960 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad: kr 27 126, totalt: kr 177 126.

 
SAGA Likviditetsreserve:
Nominell rente 10,50 %, effektiv rente 12,51 %, 70.000 kroner o/12 mnd, etableringsomkostninger 500 kroner. Totalt 74 574 kroner.
Priser og betingelser gjelder per 11.01.2017, og kan bli endret.

Over 34 år

Boliglån - flytende rente inntil 75 % av markedsverdi:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.  Nominell rente 3,29 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 3,41 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 957 300.


Rammelån:
Lånebeløp kr 2 000 000, 25 års løpetid. Nominell rente 3,29 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 3,41 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 957 300.

Fastrentelån:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid. Nominell rente 2,89 % p.a. for 3 års bindingstid. Annuitetslån med effektiv rente 3,00 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 833 135.

Grønt boliglån:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 85 % av verdi av egen bolig og 25 års løpetid. Nominell rente 2,89 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 3,00 %. p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 831 900.

Byggekreditt:
Nominell rente 5,95 % p.a. Rammekreditt med effektiv rente 7,79 % p.a. ved 100 % utnyttelse, inkl. etableringsomkostninger kr 6 000 og kvartalsvis provisjon 0,33 %. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 151 400 over ett år.

Forbrukslån:

Nominell rente 12,00 %, effektiv rente 14,20 %, 70 000 kroner o/ 12 mnd., etableringsomkostninger kr 500. Totalt 75 166 kroner.Bil

Billån og Sikret Billån® ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 3,90 % p.a., effektiv rente 5,49 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad: kr 21 324, totalt: kr 171 324.

Billån og Sikret Billån® ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 4,55 % p.a., effektiv rente 6,17 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad: kr 24 011, totalt: kr 174 011.

Billån og Sikret Billån® uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 5,55 % p.a., effektiv rente 7,23 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad: kr 28 197, totalt: kr 178 197.


Grønt Billån ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 3,75 % p.a., effektiv rente 5,02 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Kostnad: kr 19 507, totalt 169 507.

Grønt Billån ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 4,45 % p.a., effektiv rente 5,76 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Kostnad: 22 396, totalt: kr 172 396.

Grønt Billån uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 5,35 % p.a., effektiv rente 6,71 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Kostnad: kr 26 155, totalt: kr 176 155.


Båt, MC og caravan

Båtlån over 7 meter ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,90 % p.a., effektiv rente 6,54 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 175 469 kroner.

Båtlån over 7 meter ved mindre enn 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,65 % p.a., effektiv rente 7,33 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 178 619 kroner.

Båtlån under 7 meter ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,70 % p.a., effektiv rente 7,77 % p.a. inkl. etableringskostnad 3 500 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 180 373 kroner.

Båtlån under 7 meter ved mindre enn 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 6,70 % p.a., effektiv rente 8,87 % p.a., inkl. etableringskostnad 3 500 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 185 668 kroner.

Caravan ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,90 % p.a., effektiv rente 5,49 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 171 324 kroner.

Caravan ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,55 % p.a., effektiv rente 6,17 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 174 011 kroner.

Caravan uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,55 % p.a., effektiv rente 7,23 % p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 178 197 kroner.

MC snøscooter og ATV ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,90 % p.a., effektiv rente 6,54 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 175 469 kroner.

MC, snøscooter og ATV ved 20 % egenandel:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 20 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,90 % p.a., effektiv rente 7,60 % % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner.Samlet kreditbeløp og kostnader 179 677 kroner.

MC, snøscooter og ATV uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 6,35 % p.a., effektiv rente 8,08 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 181 590 kroner.


Kredittkort

Priseksempel DNB Mastercard:
Nom. rente 19,2 %, Eff. rente 23,8 %, 35.000 kr o/12 mnd. Kostnad 4.214 kr. Totalt 39.214 kr. 

 

Priseksempel Hvitt Mastercard:
Nom. rente 18,6 %, Eff. rente 20,3 %, 5.000 kr o/12 mnd. Kostnad 518 kr. Totalt 5.518 kr.  


Priseksempel Sølv Mastercard:

Nom. rente 18,6 %, Eff. rente 20,3 %, 30.000 kr. o/12 mnd. Kostnad 3.108 kr. Totalt 33.108 kr.


Priseksempel SAGA Gull Mastercard:
Nom. rente 18,0 %, Eff. rente 19,6 %, 130.000 kr o/12 mnd. Kostnad 13.021 kr. Totalt 143.021 kr.


Priseksempel SAGA Platinum Mastercard:

Nom. rente 18,0 %, Eff. rente 19,6 %, 205.000 kr. o/12 mnd. Kostnad 20.533 kr. Totalt 225.533 kr.

Priseksempel Private Banking Mastercard:
Nom. rente 18,0 %, Eff. rente 19,6 %, 225.000 kr o/12 mnd. Kostnad 22.536 kr. Totalt 247.536 kr.