Priseksempler for lån og kredittkort

Ung
over 34 år
SAGA
Bil
Båt MC, Caravan
Kredittkort

Unge inntil 34 år

BLU Start:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 85 % av verdi av egen bolig. Nominell rente 2,29 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,38 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr  2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 646 075 over 25 år.

BLU:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 85 % av verdi av egen bolig og 25 års løpetid. Nominell rente 2,60 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,69 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 739 375.

Fastrentelån for unge:
Lånebeløp kr 2 000 000, nominell rente 2,60 % p.a. for 3 års bindingstid. Annuitetslån med effektiv rente 2,69 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 739 375.

Grønt boliglån: se "Over 34 år"

Billån Ung ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,40 % p.a., effektiv rente 4,99 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 169 075 kroner.

Billån Ung ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,05 % p.a., effektiv rente 5,69 % p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 171 701 kroner.

Billån uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,85 % p.a., effektiv rente 6,51 % p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 174 967 kroner.

Etableringslån Ung:
Lånebeløp kr 50 000 og 5 års løpetid. Nominell rente 11,05 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 14,34 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 500 og terminomkostninger kr 50.  Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 68 777.


SAGA

Fastrentelån SAGA:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid. Nominell rente 2,60 % p.a. for 3 års bindingstid. Annuitetslån med effektiv rente 2,69 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr. 2 739 375.

Billån Saga og Saga Platinum ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,25 % p.a., effektiv rente 4,69 % p.a. inkl. etableringskostnad 1660 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 167 972 kroner.

Billån Saga og Saga Platinum ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,99 % p.a., effektiv rente 5,46 % p.a., inkl. etableringskostnad 1 660 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 170 957 kroner.

Billån Saga og Saga Platinum uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,70 % p.a., effektiv rente 6,20 % p.a., inkl. etableringskostnad 1 660 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 173 849 kroner.


SAGA Likviditetsreserve:
Nominell rente 10,50 %, effektiv rente 12,49 %, 70.000 kroner o/5 år, etableringsomkostninger 500 kroner. Totalt 92 669 kroner.
Priser og betingelser gjelder per 11.01.2017, og kan bli endret.


Over 34 år

Boliglån - flytende rente inntil 75 % av markedsverdi:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.  Nominell rente 2,75 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,85 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 785 211.

Boliglån - flytende rente inntil 85 % av markedsverdi:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.  Nominell rente 2,85 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,95 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 816 113.

Rammelån og Senior rammelån:
Lånebeløp kr 2 000 000, 25 års løpetid. Nominell rente 2,70 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,80 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 769 975.

Fastrentelån:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid. Nominell rente 2,70 % p.a. for 3 års bindingstid. Annuitetslån med effektiv rente 2,58 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr. 2 769 975.

Grønt boliglån:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 85 % av verdi av egen bolig. Nominell rente 2,29 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,38 %. p.a. inkl etableringsomkostninger kr  2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 646 075 over 25 år.

Byggekreditt:
Nominell rente 5,95 % p.a. Rammekreditt med effektiv rente 7,79 % p.a. ved 100 % utnyttelse, inkl etableringsomkostninger kr 6 000 og kvartalsvis provisjon 0,33 %. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 151 400 over ett år.

Forbrukslån:

Nominell rente 12,00 %, effektiv rente 14,1 %, 70 000 kroner o/ 5 år, etableringsomkostninger kr 500. Totalt 96 194 kroner.Bil

Billån og Sikret Billån® ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,40 % p.a., effektiv rente 4,99 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 169 075 kroner.

Billån og Sikret Billån® ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,05 % p.a., effektiv rente 5,67 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 171 701 kroner.

Billån og Sikret Billån® uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,85 % p.a., effektiv rente 6,51 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 174 967 kroner.

Grønt Billån ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,25 % p.a., effektiv rente 4,53 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 167 272 kroner.

Grønt Billån ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,99 % p.a., effektiv rente 5,3 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 170 257 kroner.

Grønt Billån uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,70 % p.a., effektiv rente 6,04 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 173 149 kroner.


Båt, MC og caravan

Båtlån over 7 meter ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,55 % p.a., effektiv rente 6,19 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 173 740 kroner.

Båtlån over 7 meter ved mindre enn 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,25 % p.a., effektiv rente 6,93 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 176 620 kroner.

Båtlån under 7 meter ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,20 % p.a., effektiv rente 7,28 % p.a. inkl. etableringskostnad 3 500 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 177 749 kroner.

Båtlån under 7 meter ved mindre enn 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 6,20 % p.a., effektiv rente 8,35 % p.a., inkl. etableringskostnad 3 500 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 181 906 kroner.

Caravan ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,40 % p.a., effektiv rente 4,99 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 169 075 kroner.

Caravan ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,05 % p.a., effektiv rente 5,67 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 171 701 kroner.

Caravan uten egenkaptal:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,90 % p.a., effektiv rente 6,54 % p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 175 513 kroner..

MC snøscooter og ATV ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,45 % p.a., effektiv rente 6,09 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 173 332 kroner.

MC, snøscooter og ATV ved 20 % egenandel:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 20 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,45 % p.a., effektiv rente 7,14 % % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kronerog terminomkostninger 60 kroner.Samlet kreditbeløp og kotnader 177 447 kroner.

MC, snscooterog ATV uten egenkaptal:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,95 % p.a., effektiv rente 7,67 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 179 526 kroner.


Kredittkort

Priseksempel DNB Mastercard:
Nominell rente 19,20 %, effektiv rente 24,25 %, 30.000 kroner o/12 mnd.
Totalt 33.679 kroner. Priser og betingelser er per 11.01.2017, og kan bli endret.

 

Priseksempel Hvitt Mastercard:
Nominell rente 18,60 %, effektiv rente 40,66 %, 5.000 kroner o/12 mnd.
Totalt 5.986 kroner. Priser og betingelser er per 11.01.2017, og kan bli endret.

 

Priseksempel Sølv Mastercard:
Nominell rente 18,60 %, effektiv rente 24,19 %, 25.000 kroner o/12 mnd.
Totalt 28.058 kroner. Priser og betingelser er per 11.01.2017, og kan bli endret.


Priseksempel SAGA Gull Mastercard:
Nominell rente 18,00 %, effektiv rente 20,21 %, 150.000 kroner o/12 mnd.
Totalt 165.492 kroner. Priser og betingelser er per 11.01.2017, og kan bli endret.

Priseksempel SAGA Platinum Mastercard:
Nominell rente 18,00 %, effektiv rente 19,99 %, 225.000 kroner o/12 mnd.
Totalt 248.004 kroner. Priser og betingelser er per 11.01.2017, og kan bli endret.


Priseksempel Private Banking Mastercard:
Nominell rente 18,00 %, effektiv rente 20,00 %, 220.000 kroner o/12 mnd.
Totalt 242.503 kroner. Priser og betingelser er per 11.01.2017, og kan bli endret.


Priseksempel The American Express® Platinum Card:

Nominell rente 18,00 %, effektiv rente 29,69 %, 115.000 kroner o/12 mnd.
Totalt 132.019 kroner. Priser og betingelser er per 11.01.2017, og kan bli endret.