Priseksempler for lån og kredittkort

Ung
over 34 år
SAGA
Bil
Båt MC, Caravan
Kredittkort

Unge inntil 34 år

BLU Start:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 85 % av verdi av egen bolig. Nominell rente 2,29 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,3 %. p.a. inkl etableringsomkostninger kr  2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 646 075 over 25 år.

BLU:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 85 % av verdi av egen bolig og 25 års løpetid. Nominell rente 2,60 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,69 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 739 518.

Fastrentelån for unge:
Lånebeløp kr 2 000 000, nominell rente 2,50 % p.a. for 3 års bindingstid. Annuitetslån med effektiv rente 2,59 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 709 075.

Grønt boliglån: se "Over 34 år"

Billån Ung ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,30 % p.a., effektiv rente 4,89 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 168 684 kroner.

Billån Ung ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,90 % p.a., effektiv rente 5,49 % p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 171 324 kroner.

Billån uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,55 % p.a., effektiv rente 6,20 % p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 173 754 kroner.

Etableringslån Ung:
Lånebeløp kr 50 000 og 5 års løpetid. Nominell rente 11,05 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 14,34 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 500 og terminomkostninger kr 50.  Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 68 777.


SAGA

Boliglån SAGA - flytende rente inntil 75 % av markedsverdi:
Lånebeløp kr 2 000 000 og 25 års løpetid. Nominell rente 2,65 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,74 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 754 723 .

Boliglån SAGA - flytende rente inntil 85 % av markedsverdi:
Lånebeløp kr 2 000 000 og 25 års løpetid. Nominell rente 2,75 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,85 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr  2 785 211.

Rammelån SAGA - inntil 60% av markedsverdi
Lånebeløp kr 2 000 000 og 25 års løpetid. Nominell rente 2,60 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,69 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 739 518.

Fastrentelån SAGA:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid. Nominell rente 2,50 % p.a. for 3 års bindingstid. Annuitetslån med effektiv rente 2,59 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr. 2 709 075.

Grønt boliglån: Se "Over 34 år"

Billån Saga og Saga Platinum ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,15 % p.a., effektiv rente 4,59 % p.a. inkl. etableringskostnad 1660 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 167 582 kroner.

Billån Saga og Saga Platinum ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,85 % p.a., effektiv rente 5,30 % p.a., inkl. etableringskostnad 1 660 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 170 568 kroner.

Billån Saga og Saga Platinum uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,40 % p.a., effektiv rente 5,89 % p.a., inkl. etableringskostnad 1 660 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 172 646 kroner.


SAGA Likviditetsreserve:
Nominell rente 10,50 %, effektiv rente 12,49 %, 70.000 kroner o/5 år, etableringsomkostninger 500 kroner. Totalt 92 669 kroner.
Priser og betingelser gjelder per 11.01.2017, og kan bli endret.


Over 34 år

Boliglån - flytende rente inntil 75 % av markedsverdi:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.  Nominell rente 2,75 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,85 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 785 211.

Boliglån - flytende rente inntil 85 % av markedsverdi:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.  Nominell rente 2,85 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,95 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 816 113.

Rammelån:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 60 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid. Nominell rente 2,70 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,80 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 769 997.

Fastrentelån:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid. Nominell rente 2,50 % p.a. for 3 års bindingstid. Annuitetslån med effektiv rente 2,59 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr. 2 709 075.

Grønt boliglån:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 85 % av verdi av egen bolig. Nominell rente 2,29 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,38 %. p.a. inkl etableringsomkostninger kr  2 475 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 646 075 over 25 år.

Byggekreditt:
Nominell rente 5,95 % p.a. Rammekreditt med effektiv rente 7,79 % p.a. ved 100 % utnyttelse, inkl etableringsomkostninger kr 6 000 og kvartalsvis provisjon 0,33 %. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 151 400 over ett år.

Forbrukslån:

Nominell rente 12,00 %, effektiv rente 14,1 %, 70 000 kroner o/ 5 år, etableringsomkostninger kr 500. Totalt 96 194 kroner.Bil

Billån og Sikret Billån® ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,30 % p.a., effektiv rente 4,89 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 168 684 kroner.

Billån og Sikret Billån® ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,90 % p.a., effektiv rente 5,49 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 171 324 kroner.

Billån og Sikret Billån® uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,55 % p.a., effektiv rente 6,20 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 173 754 kroner.

Grønt Billån ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,10 % p.a., effektiv rente 4,38 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 166 680 kroner.

Grønt Billån ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,85 % p.a., effektiv rente 5,14 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 169 918 kroner.

Grønt Billån uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,40 % p.a., effektiv rente 5,73 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 171 939 kroner.


Båt, MC og caravan

Båtlån over 7 meter ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,35 % p.a., effektiv rente 5,96 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 173 181 kroner.

Båtlån over 7 meter ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,05 % p.a., effektiv rente 6,70 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 176 096 kroner.

Båtlån under 7 meter ved 35 % eenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,99 % p.a., effektiv rente 7,02 % p.a. inkl. etableringskostnad 3 500 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 177 362 kroner.

Båtlån under 7 meter ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,99 % p.a., effektiv rente 8,08 % p.a., inkl. etableringskostnad 3 500 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 181 612 kroner.

Caravanlån og MC-lån ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,25 % p.a., effektiv rente 5,86 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 172 767 kroner.

Caravanlån og MC-lån ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,25 % p.a., effektiv rente 6,91 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 176 934 kroner.

Caravanlån og MC-lån uten egenkaptal:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,75 % p.a., effektiv rente 7,44 % p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 179 041 kroner.


Kredittkort

Priseksempel DNB Mastercard:
Nominell rente 19,20 %, effektiv rente 24,25 %, 30.000 kroner o/12 mnd.
Totalt 33.679 kroner. Priser og betingelser er per 11.01.2017, og kan bli endret.

 

Priseksempel Hvitt Mastercard:
Nominell rente 18,60 %, effektiv rente 40,66 %, 5.000 kroner o/12 mnd.
Totalt 5.986 kroner. Priser og betingelser er per 11.01.2017, og kan bli endret.

 

Priseksempel Sølv Mastercard:
Nominell rente 18,60 %, effektiv rente 24,19 %, 25.000 kroner o/12 mnd.
Totalt 28.058 kroner. Priser og betingelser er per 11.01.2017, og kan bli endret.


Priseksempel SAGA Gull Mastercard:
Nominell rente 18,00 %, effektiv rente 20,21 %, 150.000 kroner o/12 mnd.
Totalt 165.492 kroner. Priser og betingelser er per 11.01.2017, og kan bli endret.

Priseksempel SAGA Platinum Mastercard:
Nominell rente 18,00 %, effektiv rente 19,99 %, 225.000 kroner o/12 mnd.
Totalt 248.004 kroner. Priser og betingelser er per 11.01.2017, og kan bli endret.


Priseksempel Private Banking Mastercard:
Nominell rente 18,00 %, effektiv rente 20,00 %, 220.000 kroner o/12 mnd.
Totalt 242.503 kroner. Priser og betingelser er per 11.01.2017, og kan bli endret.


Priseksempel The American Express® Platinum Card:

Nominell rente 18,00 %, effektiv rente 29,69 %, 115.000 kroner o/12 mnd.
Totalt 132.019 kroner. Priser og betingelser er per 11.01.2017, og kan bli endret.