Priseksempler for lån og kredittkort

Ung
over 34 år
SAGA
Bil
Båt MC, Caravan
Kredittkort


Unge inntil 34 år

BLU Start:
Lånebeløp kr 2 000 0000 innenfor 85  % av markedsverdi og 25 års løpetid. Nominell rente 1,74 % p.a. Effektiv rente 1,83 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Kostnad kr 485 800, totalt kr 2 485 800.


BLU:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 85 % av markedsverdi og 25 års løpetid. Nominell rente 1,95 % p.a. Effektiv rente 2,04 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Kostnad kr 546 400, totalt kr 2 546 400.

Fastrentelån for unge:
Lånebeløp kr 2 000 000, nominell rente 1,69 % p.a. for 3 års bindingstid. Effektiv rente 1,78 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60.  Kostnad kr 474 300 totalt  kr 2 474 300.

Grønt boliglån: se "Over 34 år"

Billån Ung ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 2,99 % p.a., effektiv rente 4,55 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 17 606 totalt kr 167 606.

Billån Ung ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 3,65 % p.a, effektiv rente 5,23% p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 20 297, totalt kr 170 297.

Billån uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum og 5 års løpetid.  Nominell rente 4,80 % p.a., effektiv rente 4,65 % p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 24 427, totalt kr 174 427.SAGA

Fastrentelån SAGA:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 75 % av markedsverdi og 25 års løpetid. Nominell rente 1,69 % p.a. for 3 års bindingstid. Effektiv rente 1,78 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Kostnad kr 474 300, totalt kr 2 474 300.

Billån Saga og Saga Platinum ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 2,89 % p.a., effektiv rente 4,39% p.a. inkl. etableringskostnad 1960 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 17 391 , totalt kr 167 391.


Billån Saga og Saga Platinum ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 3,55 % p.a., effektiv rente 5,07 % p.a., inkl. etableringskostnad 1 960 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 19 669, totalt kr 169 669.

Billån Saga og Saga Platinum uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 4,45 % p.a., effektiv rente 6,01 % p.a., inkl. etableringskostnad 1 960 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 23 372, totalt kr 173 372.

 
SAGA Likviditetsreserve:
Nominell rente 10,50 % p.a., effektiv rente 12,51 % p.a., 70.000 kroner o/12 mnd, etableringsomkostninger kr 500. Kostnad kr 4 574, totalt kr 74 574.


Over 34 år

Boliglån - flytende rente inntil 75 % av markedsverdi:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 75 % av markedsverdi og 25 års løpetid.  Nominell rente 2,04 % p.a. Effektiv rente 2,13 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Kostnad kr 572 800,  totalt kr 2 572 800.

Rammelån:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 60 % av markedsverdi og 25 års løpetid.  Nominell rente 2,04 % p.a. Effektiv rente 2,13 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Kostnad kr 572 800  totalt kr 2 572 800.

Fastrentelån: 

Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 75 % av markedsverdi og 25 års løpetid. Nominell rente 1,75 % p.a. for 3 års bindingstid. Effektiv rente 1,84 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60.  Kostnad kr 491 400, totalt kr 2 491 400.

Grønt boliglån:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 85 % av markedsverdi og 25 års løpetid. Nominell rente 1,65 % p.a. Effektiv rente 1,74 %. p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 2 900 og terminomkostninger kr 60. Kostnad: kr 460 000, totalt kr 2 460 000.

Byggekreditt:
Nominell rente 5,25 % p.a. Rammekreditt med effektiv rente 7,05 % p.a. ved 100 % utnyttelse, inkl. etableringsomkostninger kr 6 000 og kvartalsvis provisjon 0,33 %. Kostnad kr 137 400, totalt kr 2 137 400 over ett år.

Forbrukslån:

Nominell rente 12,00 % p.a., effektiv rente 14,20 % p.a., 70 000 kroner o/ 12 mnd., etableringsomkostninger kr 500. Kostnad kr 5 166, totalt kr 75 166.Bil

Billån og Sikret Billån® ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 2,99 % p.a., effektiv rente 4,55 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 17 606, totalt kr 167 606.

Billån og Sikret Billån® ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 3,65 % p.a., effektiv rente 5,23 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 20 297, totalt kr 170 297.

Billån og Sikret Billån® uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 4,65 % p.a., effektiv rente 6,28 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 24 427, totalt kr 174 427.


Grønt Billån ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 2,89 % p.a., effektiv rente 4,67 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Kostnad kr 166 001, totalt kr 166 001

Grønt Billån ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 3,55 % p.a., effektiv rente 4,82 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Kostnad 18 688, totalt kr 168 688.

Grønt Billån uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum og 5 års løpetid. Nominell rente 4,45 % p.a., effektiv rente 5,76 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Kostnad kr 22 396, totalt kr 172 396.


Båt, MC og caravan

Båtlån over 7 meter ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,10 % p.a., effektiv rente 5,70 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 22 148, totalt kr 172 148.

Båtlån over 7 meter ved mindre enn 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,85 % p.a., effektiv rente 6,49 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 25 260, totalt 175 269.

Båtlån under 7 meter ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,99 % p.a., effektiv rente 7,02 % p.a. inkl. etableringskostnad 3 500 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 27 362, totalt 177 362.

Båtlån under 7 meter ved mindre enn 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum,  5 års nedbetaling. Nominell rente 5,90 % p.a., effektiv rente 7,98 % p.a., inkl. etableringskostnad 3 500 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 31 227, totalt kr 181 227.


Caravan ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum,  5 års nedbetaling. Nominell rente 2,99 % p.a., effektiv rente 4,55 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 17 606, totalt kr 167 606.

Caravan ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum,  5 års nedbetaling. Nominell rente 3,65 % p.a., effektiv rente 5,23 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 20 297, totalt kr 170 297.

Caravan uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,65 % p.a., effektiv rente 6,28% p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 24 427, totalt kr 174 427.

MC snøscooter og ATV ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum,  5 års nedbetaling. Nominell rente 3,95 % p.a., effektiv rente 5,54 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 21 530, totalt kr 171 530.

MC, snøscooter og ATV ved 20 % egenandel:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 20 % av kjøpesum, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,25 % p.a., effektiv rente 6,91 % % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 26 934, totalt kr 176 934. 

MC, snøscooter og ATV uten egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,70 % p.a., effektiv rente 7,38 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnad kr 28 830, totalt kr 178 830.

Kredittkort

Priseksempel DNB Mastercard:
Nominell rente 19,2 % p.a., Effektiv rente 23,8 % p.a., 35.000 kroner o/12 mnd. Kostnad kr 4 214, totalt kr 39 214. 

 

Priseksempel Hvitt Mastercard:
Nominell rente 18,6 % p.a., Effektiv rente 20,3 % p.a., 5 000 kroner o/12 mnd. Kostnad kr 518, totalt kr 5 518.  


Priseksempel Sølv Mastercard:

Nominell rente 18,6 % p.a., Effektiv rente 20,3 % p.a., 30 000 kroner  o/12 mnd. Kostnad kr 3 108, totalt kr 33 108.


Priseksempel SAGA Gull Mastercard:
Nominell rente 18,0 % p.a., Effektiv rente 19,6 % p.a., 130 000 kroner o/12 mnd. Kostnad kr 13 021,  totalt kr 143 021.


Priseksempel SAGA Platinum Mastercard:

Nominell rente 18,0 % p.a., Effektiv rente 19,6 % p.a., 205 000 kroner o/12 mnd. Kostnad kr 20 533, totalt kr 225 533.

Priseksempel Private Banking Mastercard:
Nominell rente 18,0 % p.a., Effektiv rente 19,6 % p.a., 225 000 kroner o/12 mnd. Kostnad kr 22 536, totalt kr 247.536.