Betaling til og fra utlandet

mann trykker p pc
I nettbanken kan du på en trygg og sikker måte overføre penger til mottakers konto i utlandet. Du må være over 18 år for å overføre til utlandet. Les mer om utenlandsbetalinger her.

Opplysninger du må ha for å:

Sende en betaling Motta en betaling fra Europa
  • Avsender benytter ditt IBAN nummer. Finn ditt IBAN nummer
  • Avsender må benytte DNBs BIC/SWIFT: DNBANOKK
  • Navn og adresse for din konto
  • Fra andre land kan det være mer informasjon som er nødvendig. Ta kontakt med oss for hjelp

Priser, innleveringsfrist og fremføringstid

 
 

Ofte stilte spørsmål om betaling til utlandet

Hva er IBAN og BIC/SWIFT?

IBAN (International Bank Account Number) er en internasjonal standard for bankkontonummer. 

BIC
står for Bank Identifier Code og er en kode som identifiserer en bestemt bank. Dette kalles også SWIFT. 
Har du mottatt en faktura skal du både finne IBAN og BIC/SWIFT der. Eventuelt kan du ta kontakt med den du skal betale til.

Hvorfor ble betalingen min vekslet etter en annen kurs enn det som ble oppgitt når jeg registrerte betalingen?

Vekslingsbeløpet og kursen du fikk oppgitt i nettbanken er foreløpige beregninger, og er lagt ut for at du skal ha bedre mulighet til å oppdage feil ved registrering av beløpet. Betalingen blir vekslet etter den vekslingskursen (markedskursen) som gjelder på det tidspunkt den behandles i vårt utlandssystem.

Hvordan betaler jeg til USA, Canada, Sør-Afrika eller Australia?

USA, Canada, Australia og Sør-Afrika har ikke innført IBAN.

Du må derfor oppgi mottakers vanlige bankkontonummer i tillegg til bankens kode.

USD til USA
I tillegg til mottakers konto må det oppgis enten nasjonal bankkode (Fedwire eller ABA-nummer).

Andre valutasorter til USA:
I tillegg til mottakers konto må det oppgis BIC (SWIFT-adresse)

Canada, Australia og Sør-Afrika
I tillegg til mottakers konto må det oppgis både BIC og nasjonal bankkode.

Canada har en 9-sifret bankkode.
Australia har en 6-sifret bankkode (på faktura står dette ofte oppgitt som BSB-nummer).
Sør-Afrika har en 6-sifret bankkode.

Hvordan betaler jeg RUB til Russland?

Følgende må oppgis ved betaling i RUB til Russland:
Hvis siffer nummer 6, 7 og 8 i mottakers kontonummer er 810, betyr dette at kontoen er en RUB-konto.

I tillegg til mottakers fulle navn må det oppgis INN nr ved betaling av skatter og avgifter til russiske myndigheter. INN anbefales oppgitt på andre betalinger hvis dette nummeret fremgår av fakturaen som skal betales. Dette er et unikt ID-nummer på skattebetaler (Identification Number of the Tax Payer), 10 siffer for bedrift, og 12 siffer for privat.
Videre må det oppgis BIK (9 sifret bankkode til banken i Russland som starter på 04) + kontonummeret som mottakers bank har i den russiske nasjonalbanken. Dette kontonummeret er på 20 siffer og starter med 30101. Videre må vi ha BIC (swift-adresse) til banken + bankens fulle navn og by.

Det må videre oppgis VO-kode + tekst på engelsk hva det er betaling for. 
VO-kode er en rapporteringskode som forteller hva betalingen gjelder. Hvis det er uklart hvilken VO-kode som skal benyttes, har DNB blitt informert om at det kan gå greit uten. Da må det oppgis på engelsk, i referanse-feltet, hva det er betaling for. Det vil si det holder ikke med f.eks. Invoice no.xxxx

VO-kode er en rapporteringskode som forteller hva betalingen gjelder. Hvis det er uklart hvilken VO-kode som skal benyttes, har DNB blitt informert om at det kan gå greit uten. Da må det oppgis på engelsk, i referanse-feltet, hva det er betaling for. Det vil si det holder ikke med f.eks. Invoice no.xxxx 

Betalingen må legges inn på denne måten:
Mottakers kontonummer: 4xxxx810xxxxxxxxxxxx
Mottakers navn: Fullstendig navn + INN nummeret (hvis aktuelt)
Melding til mottaker: VO nummeret + tekst på engelsk hva dette er betaling for

BIC til mottakers bank: For eksempel SABRRUMM
Feltet for mottakerbanks navn og adresse: RUxxxxxxxxx.30101xxxxxxxxxxxxxxx + bankens navn og by (Det som legges etter RU er BIK kode 9 siffer, så kontonummeret som mottakers bank har i den russiske nasjonalbanken).

Er det begrensninger på hvilke land jeg kan overføre til?

  • Regelverket om internasjonale sanksjoner kan medføre at betalinger til enkelte land ikke kan gjennomføres. Sanksjonene kan rette seg mot personer, selskap, varer, tjenester, bestemte sektorer og/eller geografiske områder m.m.
  • Du har selv ansvar for å forsikre deg om at betalingen ikke bryter sanksjonsregelverket og for å gjøre de nødvendige undersøkelser. En oversikt over det norske regelverket finnes her: Eksportkontroll
  • Norske aktører må også overholde det amerikanske sanksjonsregelverket så lenge aktiviteten involverer en amerikansk aktør («US person»), import eller eksport av varer med amerikansk innhold eller opprinnelse, eller dersom en transaksjon gjøres i amerikanske dollar (USD). En oversikt over det amerikanske regelverket og søkesiden finnes her: Sanctions Programs and Country Information og Sanctions List Search
  • For tiden er det spesielt viktig å ha fokus på transaksjoner til følgende land/geografiske områder: Iran, Nord-Korea, Russland, Krim og Sevastopol, Cuba, Libya, Sudan, Syria og Somalia.