Betaling til og fra utlandet

I nettbanken kan du på en trygg og sikker måte overføre penger til mottakers konto i utlandet.

Vi hjelper deg til å gjøre riktige valg underveis i betalingen, slik at betalingen formidles på beste måte og i samsvar med dine ønsker.


Betalingsmuligheter i nettbanken

Europa-betaling benyttes: Øvrige betalinger benyttes:
 • for betalinger til Europa, se hvilke land
 • ved overføringer uansett valuta
 • til land utenfor Europa
 • til Europa, når Europa-betaling ikke kan benyttes

Priser, innleveringsfrist og fremføringstid

Opplysninger du må ha for å:

Sende en betaling Motta en betaling
 • Mottakers konto - til Europa og noen land utenfor Europa kreves IBAN, se hvilke land
 • Mottakerbanks BIC/SWIFT-adresse
 • Mottakers navn og adresse
 • Valutasort du ønsker å betale i
 • Informasjon til Valutaregisteret for beløp over 100 000 kroner
 • Avsender benytter ditt IBAN nummer. Finn ditt IBAN nummer
 • Avsender må benytte DNBs BIC/SWIFT: DNBANOKK
 • Navn og adresse for din konto

Hva er?

IBAN
(International Bank Account Number) er en internasjonal standard for bankkontonummer

BIC
(Bank Identifier Code) identifiserer banken
Mer informasjon
Se hvilken type betaling du skal velge i nettbanken, samt hvilken valuta du kan benytte:

Velg type betaling

Land som har innført IBAN

IBAN-kalkulator

Mest stilte spørsmål og svar

SEPA - felles regler for betaling

 
Mangler du IBAN og BIC for dine kontakter?
Brev- og e-post-forslag til hjelp for innhenting.

Norsk

Engelsk

Fransk

Spansk

Tysk