Betalingsforsikring

illustrasjonsfoto: par holder rundt hverandre
Gjør økonomien tryggere dersom det uforutsette skjer.
Skulle det skje deg noe dekker vi dine utgifter på ditt Mastercard eller forbrukslån i 12 måneder, og sletter saldoen etter ett år.
 

Koronavirus

Har du fått økonomiske utfordringer som følge av Koronavirus? Dersom du har Betalingsforsikring knyttet til ditt Mastercard eller forbrukslån i DNB, kan du melde ditt forsikringstilfelle her
 
 

Leverandør av forsikringen

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. For å kunne gi deg et tilbud, beregne pris og kjøpe forsikring vil DNB overføre dine personopplysninger til Fremtind. Du kan lese mer om Fremtinds behandling av personopplysninger på Fremtinds personvernerklæring.
Forsikringen dekker månedlige avdrag og renter inntil 3 % av utestående saldo, på ditt Mastercard eller forbrukslån.

Blir du langvarig syk, arbeidsledig eller permittert dekker vi dine månedlige utgifter i ett år, deretter sletter vi utestående saldo. Ved kritisk sykdom eller død slettes utestående gjeld i sin helhet med en gang.

Du beskyttes også mot betalingsanmerkninger og mislighold ved tilfeller som forsikringen dekker.

Dette dekker forsikringen

Langvarig sykemelding

 • Ved sykemelding utover 30 dager utbetales inntil 3 % av utestående saldo på sykemeldingstidspunktet. Utbetalingen skjer hver måned inntil du blir friskmeldt i maksimalt 12 måneder.
 • Hvis forsikrede fortsatt er 100 % arbeidsufør etter å ha mottatt 12 månedlige utbetalinger, innfris utestående balanse på hendelsesdato.
 • For mer detaljer, se forsikringsvilkårene.

Arbeidsledighet

 • Ved ufrivillig arbeidsledighet utover 30 dager utbetales inntil 3 % av utestående saldo på det tidspunktet du ble arbeidsledig. Utbetalingen skjer hver måned i maksimalt 12 måneder inntil du kan gjenoppta arbeidet.
 • Hvis forsikrede fortsatt er 100 % arbeidsledig etter å ha mottatt 12 månedlige utbetalinger, innfris utestående balanse på hendelsesdato.
 • For mer detaljer, se forsikringsvilkårene.

Permittering

 • Ved ufrivillig permittering utover 30 dager utbetales 3 % av utestående saldo på det tidspunktet du ble permittert. Utbetalingen skjer hver måned i maksimalt 12 måneder inntil du kan gjenoppta arbeidet.
 • Hvis forsikrede fortsatt er 100 % permittert etter å ha mottatt 12 månedlige utbetalinger, innfris utestående balanse på hendelsesdato.
 • For mer detaljer, se forsikringsvilkårene.

Kritisk sykdom

 • Ved en av kritiske sykdommer, utbetales utestående saldo på diagnosetidspunktet. Som kritiske sykdommer menes kreft,nyresvikt, hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertesykdom som krever operasjon, eller transplantasjon av viktig organ. For mer detaljer, se forsikringsvilkårene.

Tap av liv

 • Ved dødsfall utbetales utestående saldo på dødstidspunktet.
 • For mer detaljer, se forsikringsvilkårene.

Hva koster betalingsforsikring?

Priseksempel: Premien beregnes med 0,4 % av utestående saldo ved varsling.

Dersom du for eksempel har 10 000 kroner i saldo, vil den månedlige premien for Betalingsforsikring være 40 kroner *. Forsikringspremien er spesifisert på fakturaen du får fra oss. Du kan når som helst si opp forsikringen.

* Herav går 10 % til provisjon til DNB Bank ASA som forsikringsagent for å dekke salgs-, markedsførings-, etablerings- og administrasjonskostnader.

Hvem kan bestille betalingsforsikring?

For å bestille betalingsforsikring må du ha forbrukslån og/eller Mastercard i DNB.

I tillegg:
 • Være arbeidsfør i heltidsarbeid i Norge (mer enn 16 timer i uken) eller selvstendig næringsdrivende. Studenter med studentprogram kan også kjøpe forsikringen.
 • Være frisk, dvs at du ikke er kjent med sykdom, symptomer eller skade, som har eller vil medføre fremtidig undersøkelse, behandling eller sykehusopphold.

Betalingsforsikringsbevis og forsikringsvilkår

Betalingsforsikringsbevis for:  
» DNB Forbrukslån
 
» SAGA Likviditetsreserve
 
» Leve Mastercard
 
» SAGA Mastercard

 
» Student Mastercard/
   Hvitt Mastercard

 
» Private Banking

  
» DNB Mastercard
  

Forsikringsvilkår:    
» Forsikringsvilkår    

Ønsker du å melde skade?

» Meld skade