Veiledende priser på lån for privatkunder

Vi vurderer alltid hver lånesøknad individuelt. Hvilken pris du får baseres blant annet på betjeningsevne, sikkerhet og risiko.

Prisene på boliglån forutsetter at du har lønnsinngang og bruker banken i det daglige.

Finn din pris her - priser for nye lån

Boliglån


 Nye priser gjelder fra 12.mai Nom rente Eff. rente
     
Grønt boliglån - inntil 85 % av markedsverdi 1,65 % 1,74 %
     
Boliglån ung - inntil 85 % av markedsverdi    
BLU Start, lån inntil kr 10 000 000 1,74 %  1,83 %
     
BLU    
   Lån kr 4 000 000 - 10 000 000 1,89 % 1,94 %
   Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 1,95 % 2,04 %
   Lån under kr 2 000 000 2,09 % 2,21 %
     
Boliglån - inntil 75 % av markedsverdi
   Lån kr 4 000 000 - 10 000 000 1,90 % 1,95 %
   Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 2,04 % 2,13 %
   Lån under kr 2 000 000 2,30 % 2,42 %
   Ved over 75 % av markedsverdi er prisen 0,10 prosentpoeng høyere    

   
Rammelån -  inntil 60 % av markedsverdi    
   Lån kr 4 000 000 - 10 000 000 1,90 % 1,95 %
   Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 2,04 % 2,13 %
   Lån under kr 2 000 000 2,30 % 2,42 %
     
Senior rammelån - inntil 50 % av markedsverdi    
   Lån kr 4 000 000 - 10 000 000 1,90 % 1,95 %
   Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 2,04 % 2,13 %
   Lån under kr 2 000 000 2,30 % 2,42 %
     
Fastrentelån for unge     
   3 år 1,69 % 1,78 %
   5 år 1,89 % 1,98 %
   10 år 2,24 % 2,34 %
Fastrentelån    
   3 år 1,75 % 1,84 %
   5 år 1,95 % 2,04 %
   10 år 2,29 % 2,39 %
Prisen kan endres på kort varsel. Din pris bestemmes den dagen vi utbetaler lånet    
     
Byggekreditt    
   Rente 5,25 %  
   Provisjon av bevilget beløp per kvartal 0,33 %  
   Utnyttelsesgrad 100 %   7,05 %
                          50 %   8,76 %
                          20 %   14,03 %

Lån over kr 10 000 000: kontakt oss for tilbud
Mellomfinansiering - kontakt oss for tilbud
Hytte og fritidsbolig - kontakt oss for tilbud
  Lån kr 4 000 000 - 10 000 000 1,90 % 1,95 %
   Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 2,04 % 2,13 %
   Lån under kr 2 000 000 2,30 % 2,42 %

SAGA

Renten på boliglån med flytende rente fastsettes individuelt. Hvilken rente du får baseres blant annet på betjeningsevne, sikkerhet, risiko og eksisterende kundeforhold.

  Nom rente Eff. rente
     
Boliglån flytende rente inntil 85 % av markedsverdi Fastsettes
individuelt
 
     
Rammelån inntil 60 % av markedsverdi Fastsettes
individuelt
 
     
Fastrentelån SAGA    
3 år 1,69 % 1,78 %
5 år 1,89 % 1,98 %
10 år 2,24 % 2,34 %
Prisen kan bli endret på kort varsel.
Din pris bestemmes den dagen vi utbetaler lånet.
   
     
Billån SAGA     
Egenkapital 35 % eller mer 2,89 % 4,39 %
                 20 % - 35 % 3,55 % 5,07 %
                 under 20 % 4,45  % 6,01 %
     
For Grønt billån og Sikret Billån®    
Se Bil    
     
SAGA Likviditetsreserve 10,50 %  
Kredittramme kr 200 000   11,53 %
                     kr 100 000   12,03 %
                     kr 65 000   12,58 %
                     kr 50 000   13,05 %
Betalingsforsikring 0,4 % pr måned av saldo    
     
SAGA brukskontokreditt (stoppet for nysalg) 16,05 % 16,92 %


Mellomfinansiering - kontakt oss for tilbud
Hytte og fritidsbolig - kontakt oss for tilbud
Båt, caravan og MC - se egen fane

BilNom rente Eff. rente
SAGA    
Se SAGA    
     
Grønt billån     
Egenkapital 35 % eller mer 2,89 % 4,67 %
                   20 - 35 % 3,55 % 4,82 %
                    under 20 % 4,45 % 5,76 %
     
Billån Ung     
Egenkapital 35 % eller mer 2,99 % 4,55 %
                   20 - 35 % 3,65 % 5,23 %
                    under 20 % 4,65 % 6,28 %
     
Sikret Billån®     
Egenkapital 35 % eller mer 2,99 % 4,55 %
                   20 - 35 % 3,65 % 5,23 %
                   under 20 % 4,65 % 6,28 %
     
Øvrige billån     
Egenkapital 35%  eller mer 2,99 % 4,55 %
                   20 - 35 % 3,65 % 5,23 %
                   under 20 % 4,65 % 6,28 %

Båt, MC og caravan


Nom rente Eff. rente
Båt 7 meter eller mer    
Egenkapital 35% eller mer 4,10 % 5,70 %
                    under 35% 4,85 % 6,49 %
     
Båt under 7 meter    
Egenkapital 35% eller mer 4,99 % 7,02 %
                    under 35% 5,90 % 7,98 %
     
Caravan    
Egenkapital 35 % eller mer 2,99 % 4,55 %
                    20 - 35 % 3,65 % 5,23 %
                    under 20 % 4,65 % 6,28 %
     
MC, snøscooter og ATV     
Egenkapital 35 % eller mer 3,95 % 5,54 %
                    20 - 35 % 5,25 % 6,91 %
                    under 20 % 5,70 % 7,38 %

Forbruksfinansiering, usikrede lån

  
  Nom. rente Eff. rente
     
SAGA    
Se SAGA    
     
     
Forbruksfinansiering 12,00 %  
Kredittramme kr 250 000   13,11 %
                     kr 100 000   13,75 %
                     kr 65 000   14,32 %
                     kr 40 000   15,35 %
                     kr 10 000   23,59 %
Betalingsforsikring 0,4 % pr måned av saldo    
     
     
Brukskontokreditt (stoppet for nysalg)* 16,05 % 17,13 %
*For kunder uten program belastes kr 100 ekstra hver 4. måned (kr 300 pr år)

Andre priser for lånEtablering  
Boliglån, fastrentelån, rammelån - per sak Fra kr 1.900
Byggekreditt kr 5.000-20.000
DNB Forbruksfinansiering og SAGA Likviditetsreserve
(trekkes fra innvilget kredittramme)
kr 500
Billån SAGA kr 1.960
Øvrige billån kr 2.160
Lån til båt under 7 meter kr 3.500
Lån til båt over 7 meter kr 2.160

Terminomkostninger for lån (priser ved betaling av lån)
 
Boliglån, fastrentelån kr 60
Rammelån
Terminomkostninger belastes selv om saldo på rammelånet er 0
kr 60
Billån. Lån til båt, MC og caravan kr 60
Grønt Billån kr 40
DNB Forbruksfinansiering/Saga Likviditetsreserve   
  - eFaktura kr 0
  - Faktura sendt i posten kr 35

Sikkerhetsstillelse for lån
 
Depotomkostninger:  
Per sikkerhetsobjekt (fast eiendom, adkomstdokumenter) kr 1.000 
Kausjon, pant i bankinnskudd, garanti, fonds eller aksjer kr 500
Offentlige tinglysingsomkostninger:  
Fast eiendom kr 585
Fast eiendom, refinansiering kr 200
Borettslagsandel kr 480
Bil, MC og caravan - elektronisk kr 1.051
Bil, MC og caravan - papir kr 1.516

Andre priser boliglån
 
Endre trekkonto, termindato,redusere løpetid, slette sikkerhet ved innfrielse kr 0
Enkle endringer (avdragsfrihet, forlenge løpetid osv.) kr 500
Omfattende endringer (til fastrente, prioritetsvikelser, pantefrafall, endre sikkerhet eller samskyldner osv.) kr 750
Restgjeldsoppgave eller kopi av dokumenter (per lån) kr 250
Byggelån: per faktura kr 35

Andre priser forbruksfinansiering
 
Overføring fra forbruksfinansiering til konto, selvbetjent av kunde kr 0
Overføring fra forbruksfinansiering til konto, utført av DNB Kundesenter kr 75

Privatleie:
 
Videreforsendelse av bot kr 250
Autopassfaktura uten tilleggsgebyr fra utsteder kr 125
Autopassfaktura med tilleggsgebyr fra utsteder kr 250
Viderefakturering av krav som er oversendt inkasso kr 250

Forsinket betaling/betalingsutsettelse:
 
Påminnelse (1. gangs purring) kr 35
Inkassovarsel (2. gangs purring) kr 35
Betalingsoppfordring (3. gangs purring) kr 105
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
De veiledende prisene for boliglån, rammelån og fastrentelån forutsetter at sikkerheten kvalifiserer for DNB Boligkreditt. Dette gjelder de aller fleste boliger. Noen unntak er fritidsboliger, sekundær-/utleieboliger, ubebygde tomter og landbrukseiendommer med boligdel.

DNB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av DNB Bank ASA. DNB Boligkreditt gir lån til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som pantsetter egen boligeiendom inntil 75% av forsvarlig markedsverdi.