Veiledende priser på lån for privatkunder

Vi vurderer alltid hver lånesøknad individuelt. Hvilken pris du får baseres blant annet på betjeningsevne, sikkerhet og risiko.


Andre priser:
Prisliste Sparing og Forsikring
Prisliste Nettbank, mobil og kort


Hus og leilighet Bil og båt Andre lån

Annet:


De veiledende prisene for boliglån, rammelån og fastrentelån forutsetter at sikkerheten kvalifiserer for DNB Boligkreditt.


Boliglån - flytende rente inntil 75 % av markedsverdi 

Samlet boliglån Nom. rente Eff. rente
Fra 2.000.000 til 10.000.000 2,65% 2,74%
Fra 1.000.000 til 1.999.999 2,90% 3,02%
Under 1.000.000 2,90% 3,08%
Lån over kr 10.000.000: pris etter avtale.


Boliglån – flytende rente over 75% av markedsverdi
Vilkårene vil avhenge av belåningsgrad.

Samlet boliglån Gjennomsnittlig nom. rente Eff. rente
2.000.000 - 80% belåningsgrad 2,96% 3,13%
4.000.000 - 80% belåningsgrad 2,96% 3,10%
2.000.000 - 85% belåningsgrad 2,99% 3,20%
4.000.000 - 85% belåningsgrad 2,99% 3,17%


            
Til toppen

Les om boliglån                                    Søk boliglån 
Boliglån Ung - BLU Nom. rente Eff. rente
Lån inntil 85 % av markedsverdi 2,40% 2,48%
          


Boliglån SAGA                                         Nom.rente Eff. rente
  2,40% 2,48%
Boliglån for SAGA– flytende rente over 75% av markedsverdi
Vilkårene vil avhenge av belåningsgrad.

Samlet boliglån Nom.rente gjennomsnitt Eff. rente
2.000.000 - 80% belåningsgrad 2,71% 2,87%
4.000.000 - 80% belåningsgrad 2,71% 2,85%
2.000.000 - 85% belåningsgrad 2,75% 2,95%
4.000.000 - 85% belåningsgrad 2,75% 2,92%

 

               
Til toppen


Rammelån - flytende rente inntil 70% av markedsverdi


Samlet boliglån Nom. rente Eff. rente
Fra 2.000.000 til 10.000.000 2,65% 2,74%
Fra 1.000.000 til 1.999.999 2,90% 3,02%
Under 1.000.000 2,90% 3,08%


Rammelån SAGA                      Nom. rente Eff. rente
  2,40% 2,48%

Til toppen


Fastrentelån
Lån uansett beløp inntil 75 % av markedsverdi.

Rentebindingsperiode Nom. rente Eff. rente
3 år 2,20 % 2,28 %
5 år 2,55 % 2,64 %
10 år 3,20 % 3,30 %

Den faste renten kan endres på kort varsel. Det er rentesatsen på utbetalingstidspunktet som vil være gjeldende. 


Fastrentelån for unge
Lån inntil 85% av markedsverdi

Rentebindingsperiode Nom. rente Eff. rente
3 år 2,10 % 2,18 %
5 år 2,45 % 2,54 %
10 år 3,10 % 3,20 %


Fastrentelån for SAGA
Lån inntil 75% av markedsverdi

Rentebindingsperiode Nom. rente Eff. rente
3 år 2,10 % 2,18 %
5 år 2,45 % 2,54 %
10 år 3,10 % 3,20 %
       

Til toppen
Les om fastrentelån                      Prøv fastrentekalkulator 

Hyttelån - flytende rente
Individuell prising.


Mellomfinansiering

Nom. rente Eff. rente
Lån uansett beløp inntil 100% av markedsverdi 5,60% 6,07%
For SAGA-kunder gjelder samme pris som for ordinært boliglån.
Les om mellomfinansiering


Byggekreditt

Utnyttelsesgrad Nom. rente Eff. rente
100 % 6,65 % 8,42 %
50 % 6,65 % 10,05 %
20 % 6,65 % 15,03 %
Det beregnes provisjon av bevilget beløp og belastes hvert kvartal. Provisjon utgjør 0,33 % per kvartal.
Les om byggelån

Billån

Egenkapital                               Nom. rente Eff. rente
35 % eller mer 4,35 % 5,96 %
Mellom 20 og 35% 4,95 % 6,59 %
Mindre enn 20 % 5,45 %* 7,12 %
Billån SAGA

Egenkapital                               Nom. rente Eff. rente
35 % eller mer 3,30 % 4,73 %
Mellom 20 og 35% 4,30 % 5,77 %
Mindre enn 20 % 4,80 % 6,29 %
Til toppen
Les om billån                             Til billån kalkulator


Billån Ung (for deg mellom 18 og 33 år)

Egenkapital                             Nom. rente Eff. rente
35 % eller mer  4,20 %
5,81 %
Mellom 20 og 35% 4,80 % 6,43 %
Mindre enn 20 % 5,30 % 6,96 %


Les om Billån Ung


Sikret Billån® - Billån med betalingsforsikring

Egenkapital Nom. rente Eff. rente
35 % eller mer 4,35 % 5,96 %
Mellom 20 og 35 % 4,95 %
6,59 %
Mindre enn 20 % 5,45 %
7,12 %

Til toppen

Les om Sikret Billån®Grønt Billån

Egenkapital Nom. rente Eff. rente
35 % eller mer 4,15 % 5,45 %
Mellom 20% og 35 % 4,75 % 6,08 %
Mindre enn 20 % 5,25 % 6,61 %

Les om Grønt Billån


Båtlån

  Båt under 7 meter Båt over eller lik 7 meter
Egenkapital Nom. rente Eff. rente Nom. rente Eff. rente
35 % eller mer 5,60 %
7,66 % 4,95 %
6,59 %
Mindre enn 35 % 6,60 % 8,74 % 5,60 % 7,28 %Til toppen
Les om båtlån 


MC / Caravan lån

Egenkapital Nom. rente Eff. rente
35 % eller mer 4,35 %
5,96 %
Mellom 20 % og 35 % 4,95 % 6,59 %
Mindre enn 20 % 5,45 % 7,12 %Les om MC lån                             Les om caravanlån


Forbruksfinansiering

  Nom. rente Eff. rente
Kredittramme kr 250.000 1,35 % per mnd 17,87%
Kredittramme kr 100.000 1,35 % per mnd 18,48%
Kredittramme kr 65.000 1,35 % per mnd 19,04%
Kredittramme kr 40.000 1,35 % per mnd 20,02%
Kredittramme kr 10.000 1,35 % per mnd 27,63%
Betalingsforsikring: 0,4 % av den til enhver tid gjeldende saldo per måned

     
Til toppen

Les om forbruksfinansiering/ forbrukslånSAGA Likviditetsreserve

  Nom. rente Eff. rente
Kredittramme kr 300.000 0,875% per mnd 11,36%
Kredittramme kr 200.000 0,875% per mnd 11,53%
Kredittramme kr 100.000 0,875% per mnd 12,03%
Kredittramme kr 65.000 0,875% per mnd 12,58%
Kredittramme kr 50.000 0,875% per mnd 13,05%
Betalingsforsikring: 0,4 % av den til enhver tid gjeldende saldo per måned


Etableringslån Ung

Beløp Nom. rente Eff. rente Etableringsomkostn.
Lån inntil kr 50.000 11,05 % 14,34 % kr 500
 

Til toppen
Les om etableringslån


DNB Boligkreditt
DNB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av DNB ASA. DNB Boligkreditt yter lån til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som pantsetter egen boligeiendom inntil 75 % av forsvarlig markedsverdi.
Lån som kvalifiserer til å ligge i DNB Boligkreditt oppnår våre beste rentebetingelser

Til toppenBeregning effektiv rente
Prisene fastsettes på bakgrunn av blant annet ditt totale engasjement med banken, sikkerhet og samlende langsiktige boliglån i DNB og DNB Boligkreditt.
 

Beregningene av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende:

Boliglån
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill, 1,5 mill og 800.000. Inntil 75 % av verdigrunnlaget. Inkludert etableringsomkostninger som består av Etableringsgebyr kr 750 og Depotgebyr kr 1.000 samt termingebyr kr 50.
For rammelån gjelder beregningen inntil 70 % av verdigrunnlaget. 

Boliglån - flytende rente over 75% av markedsverdi
Lånet vil deles opp i et hovedlån (innenfor 70 % av verdigrunnlaget) og et topplån. Den veiledende renten på hovedlånet er 2,65 % og på topplånet 7,55 %. Rentene oppgitt her gjelder for lånene samlet sett. Det forutsettes en total løpetid på 25 år og at topplånet tilbakebetales innen 5 år. Dette gjelder når hovedlånet ligger i Boligkreditt.


Boliglån SAGA - flytende rente over 75% av markedsverdi

Lånet vil deles opp i et hovedlån (innenfor 70 % av verdigrunnlaget) og et topplån. Den veiledende renten på hovedlånet er 2,40 % og på topplånet 7,55 %. Rentene oppgitt her gjelder for lånene samlet sett. Det forutsettes en total løpetid på 25 år og at topplånet tilbakebetales innen 5 år. Dette gjelder når hovedlånet ligger i Boligkreditt


Boliglån Ung
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 85 % av verdigrunnlaget egen bolig. Inkludert etableringsomkostninger som består av Etableringsgebyr kr 750 og Depotgebyr kr 1.000 samt termingebyr kr 50.

Fastrentelån
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. Inntil 75 % av verdigrunnlaget. Inkludert etableringsomkostninger som består av Etableringsgebyr kr 750 og Depotgebyr kr 1.000 samt termingebyr kr 50.

Mellomfinansiering
Annuitetslån med løpetid 6 mnd. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 100 % av verdigrunnlaget. Inkludert etableringsomkostninger som består av Etableringsgebyr kr 750 og Depotgebyr kr 1.000 per sikkerhet,  samt termingebyr kr 50.

Byggekreditt
Lånebeløp kr. 2.000.000, innenfor 75% av verdigrunnlag og 1 års løpetid. Etableringsomkostninger fra kr. 6.000 og stigende avhengig av sakens omfang. Kvartalsvis provisjon 0,33%. 

Billån/ Sikret Billån/ Billån Ung
Annuitetslån med 5 års løpetid. Lånebeløp på kr. 150.000. Inkludert termingebyr kr 60 og etableringsomkostninger kr 2.160.

Grønt Billån
Annuitetslån med 5 års løpetid. Lånebeløp på kr. 150.000. Inkludert termingebyr kr 40 og etableringsomkostninger kr 2160.

Båtlån
Annuitetslån med 5 år løpetid.
Båt under 7 meter: Etableringsomkostninger kr 3.500,- og termingebyr kr 85. Annuitetslån kr. 150.000.
Båt 7 meter eller mer: Etableringsomkostninger kr 2.160 og termingebyr kr 85. Annuitetslån kr 150.000.

Forbruksfinansiering/ SAGA Likviditetsreserve
Effektiv rente er beregnet med en løpetid på 5 år, etableringsgebyr kr 500 og termingebyr kr 35.

Etableringslån
For effektiv rente brukes et annuitetslån på kr 50.000 og 5 års løpetid, inkludert etableringsomkostninger kr 500 og termingebyr på kr 50.


Til toppen


Omkostninger lån

Etableringsomkostninger  
Gjeldsbrev per sak
Lån over kr 10.000.000: pris etter avtale
fra kr 750 til kr 5.000
Byggekreditt 1) fra kr 5.000 til kr 20.000
DNB Forbruksfinansiering (trekkes fra innvilget kredittramme) kr 500
Saga Likviditetsreserve (trekkes fra innvilget kredittramme) kr 500
Billån  kr 2.160
Billån SAGA kr 1.660
Grønt Billån kr 2.160
Lån til båt under 7 meter
kr 3.500
Lån til båt over 7 meter kr 2.160
1) Provisjon av bevilget ramme beregnes med 1/3 % per kvartal  

Terminomkostninger for lån (priser ved betaling av lån)
 
Direkte belastning
- uten melding
- med melding

kr 50
kr 70
Rammelån, direkte belastning - uten melding kr 50
Betaling med tilsendt giro kr 95
Billån - terminomkostninger (AutoGiro og tilsendt giro) kr 60
Grønt Billån - terminomkostninger (AutoGiro og tilsendt giro) kr 40
DNB Forbruksfinansiering/Saga Likviditetsreserve - termingebyr papirfaktura kr 35
DNB Forbruksfinansiering/Saga Likviditetsreserve - termingebyr eFaktura kr 0

Sikkerhetsstillelse for lån
 
Depotomkostninger:  
Per sikkerhetsobjekt (fast eiendom, adkomstdokumenter) kr 1.000 
Pant i bankinnskudd, garanti, fonds- aksjer kr 500
Kausjon kr 500
Offentlige omkostninger:  
Vanlig tinglysingsgebyr for fast eiendom. For eksempel ved tinglysing av skjøte, hjemmelserklæring ved arv og skifte, pantedokument, panteutvidelse, prioritetsvikelse, transport, erklæring om rettighet, festekontrakt, leiekontrakt, kjøpekontrakt, opprettelse av ny eiendom, seksjonering. kr 525
Tinglysingsgebyr ved refinansiering (flytte lån innenfor samme låneramme, samme pantsetter og samme panteobjekt). kr 200
Vanlig tinglysingsgebyr for borettslagsandeler. For eksempel overføring av andel i borettslag, pantedokument, hjemmelserklæring ved arv og skifte, panteutvidelse, prioritetsvikelse. kr 430
Tinglysing av Billån/ Billån Ung/ Klimalån kr 1.473
Endring i etablerte sikkerheter eller endring i låneforhold:  
Nedkvitteringer kr 500
Prioritetsvikelser kr 750
Pantefrafall kr 750
Endre/ bytte sikkerhet kr 750
Sletting av sikkerhet kr 0

Øvrige omkostninger
 
Endre
- lånetype (serie/annuitet)
- antall terminer
- fra/ til fast rente
- løpetid
- avdragsfrihet

kr 250
kr 250
kr 250
kr 0
kr 0
Endre/ slette samskyldner kr 750
Innfrielse av lån i andre finansinstitusjoner kr 0
Overførsel til megler kr 0
Restgjeldsoppgaver kr 250
Saldobekreftelse u/ opplåning kr 250
Omkostning per byggelånsfaktura kr 35
Kopi av lånedokumenter for boliglån, pr lån kr 250
Saldo gjeld på bestemt dato v/ separasjon eller skilsmisse kr 0
Transaksjonsoversikt på lån/ historiske data for hver påbegynt time kr 350
Kontooverføring fra DNB Forbruksfinansiering Rente fra dag 1
Kontooverføring fra Saga Likviditetsreserve Rente fra dag 1
Brukskontokreditter (per år, belastes med kr. 100,- hver 4. mnd.) kr 300

Gebyrer ved privatleie
 
Videreforsendelser av bøter kr 250
Viderefakturering av krav som er oversendt inkasso kr 250
Autopassfaktura uten tilleggsgebyr fra utsteder kr 125
Autopassfaktura med tilleggsgebyr fra utsteder kr 250

Forsinket betaling/betalingsutsettelse:
 
Påminnelse (1. gangs purring) kr 65
Inkassovarsel (2. gangs purring) kr 65
Betalingsoppfordring (3. gangs purring) kr 195