Veiledende priser på lån for privatkunder

Vi vurderer alltid hver lånesøknad individuelt. Hvilken pris du får baseres blant annet på betjeningsevne, sikkerhet og risiko.

Hos oss trenger du ikke kjøpe andre produkter for å få våre beste priser på boliglån. Skal du disponere rammelånet ditt i nettbanken forutsettes at du har konto i DNB. For SAGA gjelder egne betingelser.

Finn din pris her

Unge inntil 34 år

Med Boliglån for unge kan du låne inntil 85% av boligverdien. 

BLU: Boliglån for unge Nom rente Eff. rente
BLU Start 2,05 % 2,13 %
BLU 2,35 % 2,44 %
     
Fastrentelån for unge    
3 år 2,35 % 2,44 %
5 år 2,55 % 2,64 %
10 år 3,05 % 3,15 %
Prisene kan endres på kort varsel.
Din pris bestemmes den dagen vi utbetaler lånet 
   
     
Billån Ung    
Egenkapital 35 % eller mer 3,50 % 5,08 %
20-35 % 4,25 % 5,86 %
mindre enn 20 % 5,25 % 6,91 %
     
Etableringslån Ung - inntil kr 50 000  11,05 %  14,34 %

Mellomfinansiering - kontakt oss for tilbud
Hytte/fritidsbolig - kontakt oss for tilbud
Forbruksfinansiering - se Over 34 år

Saga


  Nom rente Eff. rente
     
Boliglån inntil 75 % av markedsverdi 2,40 % 2,49 %
     
Boliglån over 75 % av markedsverdi    
Prisen avhenger av belåningsgrad.
Eksempel for lån kr 4 000 000 med 85 % belåning (gj.sn. nom. rente)
2,50 % 2,68 % 
     
Rammelån inntil 70 % av markedsverdi 2,35 % 2,41 %
     
Fastrentelån    
3 år 2,35 % 2,44 %
5 år 2,55 % 2,64 %
10 år 3,05 % 3,15 %
Prisen kan bli endret på kort varsel.
Din pris bestemmes den dagen vi utbetaler lånet.
   
     
Billån SAGA    
Egenkapital 35 % eller mer 3,25 % 4,68 %
                    20 - 35 % 4,15 % 5,61 %
                    under 20 % 4,75 % 6,24 %
     
SAGA Likviditetsreserve nom. rente pr mnd 0,875 %  
Kredittramme kr 300 000   11,36 %
                       kr 200 000   11,53 %
                       kr 100 000   12,03 %
                       kr 65 000   12,58 %
                       kr 50 000   13,05 %
Betalingsforsikring 0,4 % per måned av saldo    
     
SAGA Brukskontokreditt 16,05 % 16,92 %

Lån over kr 10 000 000 pris etter avtale

Mellomfinansiering - kontakt oss for tilbud
Hytte og fritidsbolig - kontakt oss for tilbud

Over 34 år

Veiledende priser:

Boliglån inntil 75 % av markedsverdi Nom rente Eff. rente
Lån over kr 4 000 000 2,55 % 2,61 %
Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 2,65 % 2,74 %
Lån under kr 2 000 000 2,90 % 3,02 %
   
Boliglån over 75 % av markedsverdi    
Prisen avhenger av belåningsgrad.
Eksempel for lån kr 2 000 000 med 85 % belåning (gj.sn. nom. rente)
2,75 % 2,96 % 
     
Rammelån inntil 70 % av markedsverdi    
Lån over kr 4 000 000 2,50 % 2,61 %
Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 2,60 % 2,74 %
Lån under kr 2 000 000 2,85 % 2,97 %
     
Fastrentelån inntil 75 % av markedsverdi     
3 år  2,45 %  2,54 % 
5 år  2,65 %  2,74 %
10 år  3,15 %  3,25%
Prisen kan endres på kort varsel. Din pris bestemmes den dagen vi utbetaler lånet    
     
Byggekreditt 5,95 %  
Provisjon av bevilget beløp per kvartal 0,33 %  
Utnyttelsesgrad 100 %   7,79 %
                          50 %   9,51 %
                          20 %   14,81 %
     
Forbruksfinansiering nom. rente pr mnd 1,35 %  
Kredittramme kr 250 000   17,87 %
                       kr 100 000   18,48 %
                       kr 65 000   19,04 %
                       kr 40 000   20,02 %
                       kr 10 000   27,63 %
Betalingsforsikring 0,4 % per måned av saldo    

Mellomfinansiering
 - kontakt oss for tilbud
Hytte og fritidsbolig - kontakt oss for tilbud

Bil

Nom rente Eff. rente
Billån    
Egenkapital 35 % eller mer 3,50 % 5,08 %
                   20 - 35 % 4,25 % 5,86 %
                   under 20 % 5,25 % 6,91 %
Se egne priser for unge inntil 34 år og SAGA    
     
Grønt Billån    
Egenkapital 35 % eller mer 3,30 % 4,56 %
                    20 - 35 % 4,15 % 5,45 %
                    under 20 % 5,15 % 6,50 %
     
Sikret Billån®    
Egenkapital 35%  eller mer 3,50 % 5,08 %
                   20 - 35 % 4,25 % 5,86 %
                   under 20 % 5,25 % 6,91 %

Båt, MC og caravan

Nom rente Eff. rente
Båt 7 meter eller mer    
Egenkapital 35% eller mer 4,55 % 6,17 %
                    under 35% 5,25 % 6,91 %
     
Båt under 7 meter    
Egenkapital 35% eller mer 5,25 % 7,29 %
                    under 35% 6,25 % 8,36 %
     
MC og Caravan    
Egenkapital 35 % eller mer 4,25 % 5,86 %
                    20 - 35 % 5,25 % 6,91 %
                    under 20 % 5,75 % 7,44 %

Andre priser for lånEtablering  
Boliglån, fastrentelån, rammelån - per sak kr 975-5.000
Byggekreditt kr 5.000-20.000
DNB Forbruksfinansiering og SAGA Likviditetsreserve
(trekkes fra innvilget kredittramme)
kr 500
Billån SAGA kr 1.660
Øvrige billån kr 2.160
Lån til båt under 7 meter kr 3.500
Lån til båt over 7 meter kr 2.160

Terminomkostninger for lån (priser ved betaling av lån)
 
Boliglån, fastrentelån, rammelån kr 50
Billån kr 60
Grønt Billån kr 40
DNB Forbruksfinansiering/Saga Likviditetsreserve   
  - eFaktura kr 0
  - Faktura sendt i posten kr 35

Sikkerhetsstillelse for lån
 
Depotomkostninger:  
Per sikkerhetsobjekt (fast eiendom, adkomstdokumenter) kr 1.000 
Kausjon, pant i bankinnskudd, garanti, fonds eller aksjer kr 500
Offentlige tinglysingsomkostninger:  
Fast eiendom kr 525
Fast eiendom, refinansiering kr 200
Borettslagsandel kr 430
Bil, MC og caravan - elektronisk kr 1.051
Bil, MC og caravan - papir kr 1.516

Andre priser
 
Endre løpetid, avdragsfrihet, slette sikkerhet ved innfrielse kr 0
Enkle endringer kr 250
Omfattende endringer (prioritetsvikelser, pantefrafall, endre sikkerhet eller samskyldner osv) kr 750
Informasjon om lån  
  - restgjeldsoppgave, kopi av dokumenter (per lån) kr 250
  - transaksjonsoversikt, per påbegynt time kr 350
Byggelån: per faktura kr 35
Brukskontokreditter (per år, belastes med kr 100 hver 4. mnd.) kr 300

Privatleie:
 
Videreforsendelse av bot kr 250
Autopassfaktura uten tilleggsgebyr fra utsteder kr 125
Autopassfaktura med tilleggsgebyr fra utsteder kr 250
Viderefakturering av krav som er oversendt inkasso kr 250

Forsinket betaling/betalingsutsettelse:
 
Påminnelse (1. gangs purring) kr 67
Inkassovarsel (2. gangs purring) kr 67
Betalingsoppfordring (3. gangs purring) kr 201

Priseksempler

Priseksempler – hvordan har vi beregnet effektiv rente

Unge inntil 34 år

Fastrentelån for unge:
Lånebeløp kr 2 000 000, nominell rente 2,35 % p.a. for 3 års bindingstid. Annuitetslån med effektiv rente 2,44 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 1 975 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 663 575.

BLU Start:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 85 % av verdi av egen bolig. Nominell rente 2,05 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,13 %. p.a. inkl etableringsomkostninger kr 1 975 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 574 475 over 25 år.

BLU:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 85 % av verdi av egen bolig og 25 års løpetid. Nominell rente 2,35 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,44 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 1 975 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 663 575.

Billån Ung ved 65 % finansiering:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,50 % p.a., effektiv rente 5,08 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 169 683 kroner.

Billån Ung ved 80 % finansiering:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,25 % p.a., effektiv rente 5,86 % p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 172 767 kroner.

Billån ved 100 % finansiering:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,25 % p.a., effektiv rente 6,91 % p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 176 934 kroner.

Etableringslån Ung:
Lånebeløp kr 50 000 og 5 års løpetid. Nominell rente 11,05 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 14,34 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 500 og terminomkostninger kr 50.  Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 68 777.

SAGA

Boliglån SAGA - flytende rente inntil 75 % av markedsverdi:
Nominell rente 2,40 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,49 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr 1 975 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 678 275.

Boliglån SAGA - flytende rente over 75 % av markedsverdi:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 85 % av markedsverdi og 25 års løpetid. Lånet vil deles opp i et hovedlån på 1 647 059 (innenfor 70 % av markedsverdien) og et topplån på 352.941. Nominell rente 2,40 % p.a. på hovedlånet og 7,55 % på topplånet. Nedbetalingstid på hovedlånet er 25 år og på topplånet 5 år. Begge lånene løper som annuitetslån. Samlet effektiv rente 2,71 % p.a. inkl. etableringsomkostninger på kr 1 975 og terminomkostninger på hovedlånet på kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 714 929.

Rammelån SAGA:
Nominell rente 2,35 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,44 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 1 975 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 663 575.

Fastrentelån SAGA:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid. Nominell rente 2,35 % p.a. for 3 års bindingstid. Annuitetslån med effektiv rente 2,44 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr. 1 975 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr. 2 663 575.

Billån Saga og Saga Platinum ved 35 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,25 % p.a., effektiv rente 4,68 % p.a. inkl. etableringskostnad 1660 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 168.121 kroner.

Billån Saga og Saga Platinum ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,15 % p.a., effektiv rente 5,61 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 171 800 kroner.

Billån Saga og Saga Platinum ved ingen egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,75 % p.a., effektiv rente 6,24 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 174 280 kroner.

SAGA Likviditetsreserve:
Nominell rente 10,50 %, effektiv rente 12,58 %, lånebeløp kr 65 000 med 5 års løpetid, inkluderer etableringsomkostninger kr 500. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 86 571.

Over 34 år

Boliglån - flytende rente inntil 75 % av markedsverdi:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid.  Nominell rente 2,65 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,74 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 1 975 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 754 175.

Boliglån - flytende rente over 75 % av markedsverdi:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 85 % av markedsverdi og 25 års løpetid. Lånet vil deles opp i et hovedlån på 1 647 059 (innenfor 70 % av markedsverdien) og et topplån på 352 941. Nominell rente 2,65 % p.a. på hovedlånet og 7,55 % på topplånet. Nedbetalingstid på hovedlånet er 25 år og på topplånet 5 år. Begge lånene løper som annuitetslån. Samlet effektiv rente 2,96 % p.a. inkl. etableringsomkostninger på kr 1 975 og terminomkostninger på hovedlånet på kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 783 728.

Rammelån:
Lånebeløp kr 2 000 000, innenfor 70 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid. Nominell rente 2,60 % p.a. Annuitetslån med effektiv rente 2,69 % p.a. inkl etableringsomkostninger kr 1 975 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 738 875.

Fastrentelån:
Lånebeløp kr 2 000 000 innenfor 75 % av verdigrunnlag og 25 års løpetid. Nominell rente 2,45 % p.a. for 3 års bindingstid. Annuitetslån med effektiv rente 2,54 % p.a. inkl. etableringsomkostninger kr. 1 975 og terminomkostninger kr 50. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr. 2 693 575.

Byggekreditt:
Nominell rente 5,95 % p.a. Rammekreditt med effektiv rente 7,79 % p.a. ved 100 % utnyttelse, inkl etableringsomkostninger kr 6 000 og kvartalsvis provisjon 0,33 %. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 2 151 400.

Forbruksfinansiering:
Nominell rente 16,20 %, effektiv rente 19,04 %, lånebeløp kr 65 000 og 5 års løpetid. Inkluderer etablerings omkostninger kr 500 kroner. Samlet kredittbeløp og -kostnader kr 98 088.

Bil

Billån og Sikret Billån®, ved 65 % finansiering:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,35 % p.a., effektiv rente 5,96 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 173 181 kroner.

Billån og Sikret Billån®, ved 80 % finansiering:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,95 % p.a., effektiv rente 6,59 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 175 678 kroner.

Billån og Sikret Billån®, ved 100 % finansiering:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,45 % p.a., effektiv rente 7,12 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 177 775 kroner.

Grønt Billån ved 65 % finansiering:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,15 % p.a., effektiv rente 5,45 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 171 154 kroner.

Grønt Billån ved 80 % finansiering:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,75 % p.a., effektiv rente 6,08 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 173 643 kroner.

Grønt Billån ved 100 % finansiering:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,25 % p.a., effektiv rente 6,61 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 40 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 175 734 kroner.

Båt, MC og caravan

Priseksempel Båtlån over 7 meter ved 65 % finansiering:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,95 % p.a., effektiv rente 6,59 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 175 678 kroner.

Priseksempel Båtlån over 7 meter ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,60 % p.a., effektiv rente 7,28 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 178 408 kroner.

Båtlån under 7 meter ved 65 % finansiering:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,60 % p.a., effektiv rente 7,66 % p.a. inkl. etableringskostnad 3 500 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 179 947 kroner.

Priseksmpel Båtlån under 7 meter ved 20 % egenkapital:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 6,60 % p.a., effektiv rente 8,74 % p.a., inkl. etableringskostnad 3 500 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 184 236 kroner.

Caravanlån ved 65 % finansiering:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,35 % p.a., effektiv rente 5,96 % p.a. inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 173 181 kroner.

Caravanlån ved 80 % finansiering:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,95 % p.a., effektiv rente 6,59 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 175 678 kroner.

Caravanlån ved 100 % finansiering:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,45 % p.a., effektiv rente 7,12 % p.a., inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 177 775 kroner.

MC-lån ved 65 % finansiering:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,35 % p.a., effektiv rente 5,96 % p.a. inkl. etableringskostnad 2160 kroner og terminomkostninger 60 kroner.  Samlet kredittbeløp og kostnader 173 181 kroner.

MC-lån  ved 80 % finansiering:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 80 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 4,95 % p.a., effektiv rente 6,59 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 175 678 kroner.

MC-lån  ved 100 % finansiering:
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 100 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 5,45 % p.a., effektiv rente 7,12 % p.a., inkl. etableringskostnad 2 160 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 177 775 kroner.


Kredittkort

Leve MasterCard:
Nominell rente 18,60 % / effektiv rente 27,26 %, 15 000 kroner over 12 måneder. Totalt 16 819 kroner.

Student MasterCard:
Nominell rente 18,60 % / effektiv rente 20,27 %, 15 000 kroner over 12 måneder.  Totalt 16 321 kroner.

SAGA MasterCard Gull og SAGA MasterCard Platinum:
Nominell rente 18,00 %, effektiv rente 20,62 %, 15 000 kroner over 12 måneder. Totalt 16 354 kroner.

DNB MasterCard:
Nominell rente 19,20 %, effektiv rente 29,55 %, 15 000 kroner over 12 måneder. Totalt 16 971 kroner.

The American Express® Platinum Card:
Nominell rente 18,00 %, effektiv rente 20,93 %, 15 000 kroner over 12 måneder. Totalt 16 376 kroner.

De veiledende prisene for boliglån, rammelån og fastrentelån forutsetter at sikkerheten kvalifiserer for DNB Boligkreditt.

DNB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av DNB Bank ASA. DNB Boligkreditt gir lån til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som pantsetter egen boligeiendom inntil 75% av forsvarlig markedsverdi.