Priser og renter på lån for privatkunder

Andre priser:
Prisliste Sparing og Forsikring
Prisliste Nettbank, mobil og kort

Prisene gjelder for nye lån fra 4.4.14.


Snarveier priser lån:
Hus og leilighet Bil og båt Andre lån

Annet:
Boliglån - flytende rente inntil 75 % av verdigrunnlaget

Nye renter fra 4. april
Samlet boliglån Nom. rente Eff. rente
Fra 2.000.000 til 10.000.000 3,65 % 3,77 %
Fra 1.000.000 til 1.999.999 3,95 % 4,10 %
Under 1.000.000 4,25 % 4,47 %
For eksistrende lån gjelder nye renter fra 16. juni

Alle priser gjelder lån i Boligkreditt*
                 
Til toppen

*DNB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av DNB ASA. DNB Boligkreditt yter lån til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som pantsetter egen boligeiendom inntil 75 % av forsvarlig verdi.
Lån som kvalifiserer til å ligge i DNB Boligkreditt oppnår våre beste rentebetingelser.


Lån over kr 10.000.000: pris etter avtale.Les om boliglån                                    Søk boliglånNye renter fra 4. april
Boliglån Ung - BLU Nom. rente Eff. rente
Lån inntil 85 % verdi av egen bolig 3,45 % 3,56 %
For eksistrende lån gjelder nye renter fra 16. juni

Alle priser gjelder Lån i Boligkreditt* 
          

Til toppen
*DNB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av DNB ASA. DNB Boligkreditt yter lån til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som pantsetter egen boligeiendom inntil 75 % av forsvarlig verdi. 
Lån som kvalifiserer til å ligge i DNB Boligkreditt oppnår våre beste rentebetingelser.
Lån over kr 10.000.000: pris etter avtale.

Les om Boliglån Ung                             Søk boliglån


Rammelån - flytende rente inntil 70 % av verdigrunnlaget


Nye renter fra 4. april
Samlet boliglån Nom. rente Eff. rente
Fra 2.000.000 til 10.000.000 3,65 % 3,79 %
Fra 1.000.000 til 1.999.999 3,95 % 4,12 %
Under 1.000.000 4,25 % 4,52 %
For eksistrende lån gjelder nye renter fra 16. juni

Gjelder lån i Boligkreditt*            

Til toppen
*DNB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av DNB ASA. DNB Boligkreditt yter lån til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som pantsetter egen boligeiendom inntil 75 % av forsvarlig verdi. 
Lån som kvalifiserer til å ligge i DNB Boligkreditt oppnår våre beste rentebetingelser.

Lån over kr 10.000.000: pris etter avtale.

Les om rammelån


Fastrentelån
Lån uansett beløp inntil 75 % av verdigrunnlag som kvalifiserer for lån i DNB Boligkreditt*

Rentebindingsperiode Nom. rente Eff. rente
3 år 4,00 % 4,13 %
5 år 4,20 % 4,34 %
10 år 4,75 % 4,91 %

Den faste renten kan endres på kort varsel. Det er rentesatsen på utbetalingstidspunktet som vil være gjeldende. 

*DNB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av DNB ASA. DNB Boligkreditt yter lån til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som pantsetter egen boligeiendom inntil 75 % av forsvarlig verdi. 
Lån som kvalifiserer til å ligge i DNB Boligkreditt oppnår våre beste rentebetingelser.

       

Til toppen
Les om fastrentelån                      Prøv fastrentekalkulator 


Hyttelån - flytende rente inntil 75 % av verdigrunnlaget

Samlet boliglån Nom. rente Eff. rente
Fra 2.000.000 til 10.000.000 4,25 % 4,39 %
Fra 1.000.000 til 1.999.999 4,55 % 4,72 %
Under 1.000.000 4,85 % 5,10 %

                 
Til toppen


Mellomfinansiering

Nom. rente Eff. rente
Lån uansett beløp inntil 75 % av salgssum/ oms.verdi 5,60 % 6,12 %

Til toppen
Les om mellomfinansiering


Byggekreditt

Utnyttelsesgrad Nom. rente Eff. rente
100 % 7,60 % 9,44 %
50 % 7,60 % 11,07 %
20 % 7,60 % 16,09 %

Lånebeløp kr 3.000.000, innenfor 75 % av verdigrunnlag og 1 års løpetid. Etableringsomkostninger fra kr 6.000 og stigende avhengig av sakens omfang. Kvartalsvis provisjon 0,33 %.


           

Til toppen
Les om byggelån

Billån

Salgspant                                Nom. rente Eff. rente ved nettsøknad Eff. rente søknad på kontor/ 04800
Egenkapital 35 % eller mer 4,95 % 6,45 % 6,58 %
Egenkapital mellom 20 og 35% 6,10 % 7,66 % 7,80 %
Egenkapital mindre enn 20 % 6,60 % 8,20 % 8,33 %


Til toppen
Les om billån                             Til billån kalkulator


Billån Ung (for deg mellom 18 og 34 år)

Salgspant                                Nom. rente Eff. rente ved nettsøknad Eff. rente søknad på kontor/ 04800
Egenkapital 35 % eller mer 4,95 % 6,45 % 6,58 %
Egenkapital mellom 20 og 35% 6,10 % 7,66 % 7,80 %
Egenkapital mindre enn 20 % 6,60 % 8,20 % 8,33 %
Til toppen
Les om Billån Ung


Sikret Billån®

Billån med betalingsforsikring Nom. rente Eff. rente nettsøknad Eff. rente søknad på kontor/ 04800
Egenkapital 35 % eller mer 4,95 % 6,45 % 6,58 %
Egenkapital mellom 20 og 35% 6,10 % 7,66 % 7,80 %
Egenkapital mindre enn 20 % 6,60 % 8,20 % 8,33 %Til toppen

Les om Sikret Billån®Klimalån

Nom. rente Eff. rente nettsøknad Eff. rente søknad på kontor/ 04800
Egenkapital 35 % eller mer 4,75 % 5,94 % 5,98 %
Egenkapital mellom 20 % og 35 % 5,90 % 7,45 % 7,60 %
Egenkapital mindre enn 20 % 6,40 % 7,98 % 8,13 %


Til toppen
Les om Klimalån


Båtlån

  Båt under 7 meter Båt over eller lik 7 meter
Salgspant Nom. rente Eff. rente Nom. rente Eff. rente
Egenkapital 35 % eller mer 6,60 % 9,11 % 5,60 % 7,28%
Egenkapital mindre enn 35 % 7,60 % 10,10 % 6,60 % 8,30 %

Til toppen
Les om båtlån 


MC / Caravan lån

Nom. rente Eff. rente nettsøknad Eff. rente søknad på kontor/ 04800
Egenkapital 35 % eller mer 4,95 % 6,45 % 6,58 %
Egenkapital mellom 20 % og 35 % 6,10 % 7,66 % 7,80 %
Egenkapital mindre enn 20 % 6,60 % 8,20 % 8,33 %
               


Til toppen
Les om MC lån og caravan lån


Forbruksfinansiering

  Nom. rente Eff. rente
Kredittramme kr 250.000 1,35 % per mnd 17,87%
Kredittramme kr 100.000 1,35 % per mnd 18,48%
Kredittramme kr 65.000 1,35 % per mnd 19,04%
Kredittramme kr 40.000 1,35 % per mnd 20,02%
Kredittramme kr 10.000 1,35 % per mnd 27,63%
Betalingsforsikring: 0,4 % av den til enhver tid gjeldende saldo per måned

     
Til toppen

Les om forbruksfinansiering/ forbrukslånSAGA Likviditetsreserve

  Nom. rente Eff. rente
Kredittramme kr 300.000 0,875% per mnd 11,36%
Kredittramme kr 200.000 0,875% per mnd 11,53%
Kredittramme kr 100.000 0,875% per mnd 12,03%
Kredittramme kr 65.000 0,875% per mnd 12,58%
Kredittramme kr 50.000 0,875% per mnd 13,05%
Betalingsforsikring: 0,4 % av den til enhver tid gjeldende saldo per måned


Til toppen


Etableringslån

Type lån Maks beløp Nom. rente Eff. rente Etableringsomkostn.
Etableringslån Ung kr 50.000 11,05 % 14,35 % kr 500
 

Til toppen
Les om etableringslån


Omkostninger lån

Etableringsomkostninger  
Etableringsgebyr for gjeldsbrev per sak
Lån over kr 10.000.000: pris etter avtale
fra kr 750 til kr 5.000
Etableringsgebyr Byggekreditt 1) fra kr 5.000 til kr 20.000
DNB Forbruksfinansiering (trekkes fra innvilget kredittramme) kr 500
Saga Likviditetsreserve (trekkes fra innvilget kredittramme) kr 500
Billån
- dnb.no
- andre salgssteder

kr 1.660
kr 2.160
Lån til båt under 7 meter
kr 3.500
Lån til båt over 7 meter kr 2.160
Brukskontokreditter (per år, belastes med kr. 100,- hver 4. mnd.) kr 300
1) Provisjon av bevilget ramme beregnes med 1/3 % per kvartal  

Terminomkostninger for lån (priser ved betaling av lån)
 
Direkte belastning
- uten melding
- med melding

kr 50
kr 70
Rammelån, direkte belastning - uten melding kr 70
Betaling med tilsendt giro kr 95
Billån - terminomkostninger (AutoGiro og tilsendt giro) kr 60
DNB Forbruksfinansiering/Saga Likviditetsreserve - termingebyr papirfaktura kr 35
DNB Forbruksfinansiering/Saga Likviditetsreserve - termingebyr eFaktura kr 0

Sikkerhetsstillelse for lån
 
Depotomkostninger:  
Per sikkerhetsobjekt (fast eiendom, adkomstdokumenter) kr 1.000 
Pant i bankinnskudd, garanti, fonds- aksjer kr 500
Kausjon kr 500
Offentlige omkostninger:  
Vanlig tinglysingsgebyr for fast eiendom. For eksempel ved tinglysing av skjøte, hjemmelserklæring ved arv og skifte, pantedokument, panteutvidelse, prioritetsvikelse, transport, erklæring om rettighet, festekontrakt, leiekontrakt, kjøpekontrakt, opprettelse av ny eiendom, seksjonering. kr 525
Tinglysingsgebyr ved refinansiering (flytte lån innenfor samme låneramme, samme pantsetter og samme panteobjekt). kr 200
Vanlig tinglysingsgebyr for borettslagsandeler. For eksempel overføring av andel i borettslag, pantedokument, hjemmelserklæring ved arv og skifte, panteutvidelse, prioritetsvikelse. kr 430
Tinglysing av Billån/ Billån Ung/ Klimalån kr 1.473
Endring i etablerte sikkerheter eller endring i låneforhold:  
Nedkvitteringer kr 500
Prioritetsvikelser kr 750
Pantefrafall kr 750
Endre/ bytte sikkerhet kr 750
Sletting av sikkerhet kr 0

Øvrige omkostninger
 
Endre
- lånetype (serie/annuitet)
- antall terminer
- fra/ til fast rente
- løpetid
- avdragsfrihet til og med 3 måneder
- avdragsfrihet 4 måneder eller mer

kr 250
kr 250
kr 250
kr 250
kr 250
kr 750
Endre/ slette samskyldner kr 750
Innfrielse av lån i andre finansinstitusjoner kr 0
Overførsel til megler kr 0
Restgjeldsoppgaver kr 250
Saldobekreftelse u/ opplåning kr 250
Omkostning per byggelånsfaktura kr 35
Kopi av lånedokumenter for boliglån, pr lån kr 250
Saldo gjeld på bestemt dato v/ separasjon eller skilsmisse kr 0
Transaksjonsoversikt på lån/ historiske data for hver påbegynt time kr 350
Kontooverføring fra DNB Forbruksfinansiering Rente fra dag 1
Kontooverføring fra Saga Likviditetsreserve Rente fra dag 1

Forsinket betaling/betalingsutsettelse:
 
Påminnelse (1. gangs purring) kr 64
Inkassovarsel (2. gangs purring) kr 64
Betalingsoppfordring (3. gangs purring) kr 192
Avdragsfrihet til og med 3 måneder kr 250
Avdragsfrihet 4 måneder eller mer kr 750

Til toppenBeregning effektiv rente


Prisene fastsettes på bakgrunn av blant annet ditt totale engasjement med banken, sikkerhet og samlende langsiktige boliglån i DNB og DNB Boligkreditt.
 

Beregningene av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende:

Boliglån
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill, 1,5 mill og 800.000. Inntil 75 % av verdigrunnlaget. Inkludert etableringsomkostninger som består av Etableringsgebyr kr 750 og Depotgebyr kr 1.000 samt termingebyr kr 50/ Rammelån kr 70.
For rammelån gjelder beregningen inntil 70 % av verdigrunnlaget.

Boliglån Ung
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 85 % av verdigrunnlaget egen bolig. Inkludert etableringsomkostninger som består av Etableringsgebyr kr 750 og Depotgebyr kr 1.000 samt termingebyr kr 50.

Fastrentelån
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. Inntil 75 % av verdigrunnlaget. Inkludert etableringsomkostninger som består av Etableringsgebyr kr 750 og Depotgebyr kr 1.000 samt termingebyr kr 50.

Mellomfinansiering
Serielån med løpetid 6 mnd. Lånebeløp på 2,0 mill. Inntil 75 % av verdigrunnlaget. Inkludert etableringsomkostninger som består av Etableringsgebyr kr 750 og Depotgebyr kr 2.000 (to sikkerheter), samt termingebyr kr 50.

Byggekreditt
Lånebeløp kr. 2.000.000, innenfor 75% av verdigrunnlag og 1 års løpetid. Etableringsomkostninger fra kr. 6.000 og stigende avhengig av sakens omfang. Kvartalsvis provisjon 0,33%. 

Billån/ Sikret Billån/ Klimalån
Annuitetslån med 5 års løpetid. Lånebeløp på kr. 150.000. Inkludert termingebyr kr 60 og etableringsomkostninger kr 1.660/ kr 2.160 for søknad i bankkontor eller 04800. 

Billån Ung
Annuitetslån med 5 års løpetid. Lånebeløp på kr. 150.000. Inkludert termingebyr kr 60 og etableringsomkostninger kr 1.660/ kr 2.160 for søknad i bankkontor eller 04800.

Båtlån
Annuitetslån med 5 år løpetid.
Båt under 7 meter: Etableringsomkostninger kr 3.500,- og termingebyr kr 85. Annuitetslån kr. 150.000.
Båt 7 meter eller mer: Etableringsomkostninger kr 2.160 og termingebyr kr 85. Annuitetslån kr 150.000.

Forbruksfinansiering/ SAGA Likviditetsreserve
Effektiv rente er beregnet med en løpetid på 5 år, etableringsgebyr kr 500 og termingebyr kr 35.

Etableringslån
For effektiv rente brukes et annuitetslån på kr 50.000 og 5 års løpetid, inkludert etableringsomkostninger kr 500 og termingebyr på kr 50.


Til toppen