Veiledende priser på lån for privatkunder

Vi vurderer alltid hver lånesøknad individuelt. Hvilken pris du får baseres blant annet på betjeningsevne, sikkerhet og risiko.

Prisene på boliglån forutsetter at du har lønnsinngang og bruker banken i det daglige.

Prisene gjelder nye lån fra 21.09.2019.

Finn din pris her - priser for nye lån

Boliglån


  Nom rente Eff. rente
     
Grønt boliglån - inntil 85 % av markedsverdi 2,89 % 3,00 %
     
Boliglån ung - inntil 85 % av markedsverdi    
BLU Start 2,99 % 3,10 %
     
BLU    
   Lån over kr 2 000 000 3,15 % 3,27 %
   Lån under kr 2 000 000 3,29% 3,44 %
     
Boliglån - inntil 75 % av markedsverdi
   Lån over kr 4 000 000 3,15 % 3,23 %
   Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 3,29 % 3,41 %
   Lån under kr 2 000 000 3,45 % 3,65 %
   Ved over 75 % av markedsverdi er prisen 0,10 prosentpoeng høyere    

   
Rammelån -  inntil 60 % av markedsverdi    
   Lån over kr 4 000 000 3,15 % 3,23 %
   Lån mellom kr 2 000 000 og kr 4 000 000 3,29 % 3,41 %
   Lån under kr 2 000 000 3,45 % 3,65 %
     
Fastrentelån     
   3 år 2,65 % 2,76 %
   5 år 2,70 % 2,81 %
   10 år 2,75 % 2,86 %
Prisen kan endres på kort varsel. Din pris bestemmes den dagen vi utbetaler lånet    
     
Byggekreditt    
   Rente 5,95 %  
   Provisjon av bevilget beløp per kvartal 0,33 %  
   Utnyttelsesgrad 100 %   7,79 %
                          50 %   9,51 %
                          20 %   14,81 %

Mellomfinansiering
 - kontakt oss for tilbud
Hytte og fritidsbolig - kontakt oss for tilbud

SAGA

Renten på boliglån med flytende rente fastsettes individuelt. Hvilken rente du får baseres blant annet på betjeningsevne, sikkerhet, risiko og eksisterende kundeforhold.

  Nom rente Eff. rente
     
Boliglån flytende rente inntil 85 % av markedsverdi Fastsettes
individuelt
 
     
Rammelån inntil 60 % av markedsverdi Fastsettes
individuelt
 
     
Fastrentelån SAGA    
3 år 2,65 % 2,76 %
5 år 2,70 % 2,81 %
10 år 2,75 % 2,86 %
Prisen kan bli endret på kort varsel.
Din pris bestemmes den dagen vi utbetaler lånet.
   
     
Billån SAGA    
Egenkapital 35 % eller mer 3,50 % 5,02 %
                 20 % - 35 % 4,25 % 5,80 %
                 under 20 % 5,10 % 6,69 %
     
For Grønt billån og Sikret Billån®    
Se Bil    
     
SAGA Likviditetsreserve 10,50 %  
Kredittramme kr 200 000   11,53 %
                     kr 100 000   12,03 %
                     kr 65 000   12,58 %
                     kr 50 000   13,05 %
Betalingsforsikring 0,4 % pr måned av saldo    
     
SAGA brukskontokreditt 16,05 % 16,92 %


Mellomfinansiering - kontakt oss for tilbud
Hytte og fritidsbolig - kontakt oss for tilbud
Båt, caravan og MC - se egen fane

Bil

Nom rente Eff. rente
     
SAGA    
Se SAGA    
     
Grønt billån    
Egenkapital 35 % eller mer 3,50 % 4,77 %
                   20 - 35 % 4,25 % 5,55 %
                    under 20 % 5,10 % 6,45 %
     
Billån Ung    
Egenkapital 35 % eller mer 3,65 % 5,23 %
                   20 - 35 % 4,35 % 5,96 %
                    under 20 % 5,30 % 6,96 %
     
Sikret Billån®    
Egenkapital 35 % eller mer 3,65 % 5,23 %
                   20 - 35 % 4,35 % 5,96 %
                   under 20 % 5,30 % 6,96 %
     
Øvrige billån    
Egenkapital 35%  eller mer 3,65 % 5,23 %
                   20 - 35 % 4,35 % 5,96 %
                   under 20 % 5,30 % 6,96 %

Båt, MC og caravan

Nom rente Eff. rente
Båt 7 meter eller mer    
Egenkapital 35% eller mer 4,65 % 6,28 %
                    under 35% 5,35 % 7,01 %
     
Båt under 7 meter    
Egenkapital 35% eller mer 5,45 % 7,50 %
                    under 35% 6,45 % 8,57 %
     
Caravan     
Egenkapital 35 % eller mer 3,65 % 5,23 %
                    20 - 35 % 4,35 % 5,96 %
                    under 20 % 5,30 % 6,96 %
     
MC, snøscooter og ATV     
Egenkapital 35 % eller mer 4,65 % 6,28 %
                    20 - 35 % 5,65 % 7,33 %
                    under 20 % 6,10 % 7,81 %

Forbruksfinansiering, usikrede lån

  
  Nom. rente Eff. rente
     
SAGA    
Se SAGA    
     
Etableringslån Ung inntil kr 50 000 11,05 % 14,34 %
     
Forbruksfinansiering 12,00 %  
Kredittramme kr 250 000   13,11 %
                     kr 100 000   13,75 %
                     kr 65 000   14,32 %
                     kr 40 000   15,35 %
                     kr 10 000   23,59 %
Betalingsforsikring 0,4 % pr måned av saldo    


Andre priser for lånEtablering  
Boliglån, fastrentelån, rammelån - per sak Fra kr 1.900
Byggekreditt kr 5.000-20.000
DNB Forbruksfinansiering og SAGA Likviditetsreserve
(trekkes fra innvilget kredittramme)
kr 500
Billån SAGA kr 1.960
Øvrige billån kr 2.160
Lån til båt under 7 meter kr 3.500
Lån til båt over 7 meter kr 2.160

Terminomkostninger for lån (priser ved betaling av lån)
 
Boliglån, fastrentelån kr 60
Rammelån
Terminomkostninger belastes selv om saldo på rammelånet er 0
kr 60
Billån kr 60
Grønt Billån kr 40
DNB Forbruksfinansiering/Saga Likviditetsreserve   
  - eFaktura kr 0
  - Faktura sendt i posten kr 35

Sikkerhetsstillelse for lån
 
Depotomkostninger:  
Per sikkerhetsobjekt (fast eiendom, adkomstdokumenter) kr 1.000 
Kausjon, pant i bankinnskudd, garanti, fonds eller aksjer kr 500
Offentlige tinglysingsomkostninger:  
Fast eiendom kr 525
Fast eiendom, refinansiering kr 200
Borettslagsandel kr 430
Bil, MC og caravan - elektronisk kr 1.051
Bil, MC og caravan - papir kr 1.516

Andre priser boliglån
 
Endre trekkonto, termindato,redusere løpetid, slette sikkerhet ved innfrielse kr 0
Enkle endringer (avdragsfrihet, forlenge løpetid osv.) kr 500
Omfattende endringer (til fastrente, prioritetsvikelser, pantefrafall, endre sikkerhet eller samskyldner osv.) kr 750
Restgjeldsoppgave eller kopi av dokumenter (per lån) kr 250
Byggelån: per faktura kr 35
Brukskontokreditter (per år, belastes med kr 100 hver 4. mnd.) kr 300

Privatleie:
 
Videreforsendelse av bot kr 250
Autopassfaktura uten tilleggsgebyr fra utsteder kr 125
Autopassfaktura med tilleggsgebyr fra utsteder kr 250
Viderefakturering av krav som er oversendt inkasso kr 250

Forsinket betaling/betalingsutsettelse:
 
Påminnelse (1. gangs purring) kr 70
Inkassovarsel (2. gangs purring) kr 70
Betalingsoppfordring (3. gangs purring) kr 210
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
De veiledende prisene for boliglån, rammelån og fastrentelån forutsetter at sikkerheten kvalifiserer for DNB Boligkreditt. Dette gjelder de aller fleste boliger. Noen unntak er fritidsboliger, sekundær-/utleieboliger, ubebygde tomter og landbrukseiendommer med boligdel.

DNB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av DNB Bank ASA. DNB Boligkreditt gir lån til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som pantsetter egen boligeiendom inntil 75% av forsvarlig markedsverdi.
Vi har også egne avtaler med noen bedrifter, foreninger og boligbyggelag. Se egne prislister: