Aksjesparekonto for mindreårige

Sparegris
Sparer du langsiktig til barna dine i aksjer eller aksjefond, er det lurt med en Aksjesparekonto. Ring oss på telefon 915 04800 for å opprette en Aksjesparekonto i barnets navn. 

Slik bestiller du Aksjesparekonto for mindreårige

Dersom du ønsker å opprette Aksjesparekonto i barnets navn, ringer du oss på telefon 915 04800 og vi vil opprette Aksjesparekonto for mindreårige for deg. Aksjesparekontoen vil kunne signeres digitalt i vergers nettbank. Husk at begge verger må være kunder i DNB før opprettelse. 

Dersom du ønsker å spare til barnet i ditt eget navn, kan du enkelt opprette en ny Aksjesparekonto i nettbanken. Du kan selv opprette inntil fem Aksjesparekontoer i nettbanken.

» Les mer og opprett Aksjesparekonto her

Fordeler med Aksjesparekonto i barnets navn

 • Morsomt og lærerikt for barna å følge sin "egen" sparing
 • Sparing i barnets navn sikrer at barnet får sparemidlene som tiltenkt
 • Sparepengene tilhører barnet og vil derfor ikke bli berørt ved vergers eventuelle skilsmisse, dødsfall eller konkurs
 

Opprette Aksjesparekonto i barnets eller foreldrenes navn?

Familie leker
Det kan være gode grunner til hvorfor Aksjesparekontoen heller bør stå i foreldrenes navn: 
 • Større innsyn og rådighet over midlene i Aksjesparekonto
 • Lettere å gjennomføre endringer i sparingen
 • Mulighet til å handle i både aksjefond og enkeltaksjer
 • Unngår at overformynderiet får kontroll over pengene
 • Dersom barnet har for høy formue kan barnet miste retten til stipend og lån fra Statens Lånekasse
 • Aksjesparekontoen kan overføres som gave til barnet når barnet blir myndig

Aksjesparekonto i barnets navn - Fast sparing

Når du åpner en Aksjesparekonto til barn, vil ikke spareavtaler barnet har fra før bli videreført. Den som har opprettet spareavtalen til fondet må endre spareavtalen til ny Aksjesparekonto slik:
 • Opprett fast oppdrag til barnets Aksjesparekonto
 • Deretter oppretter verger en spareavtale fra barnets Aksjesparekonto til ønsket fond.
2 jenter sammen
 

Aksjesparekonto for mindreårige

Bør jeg spare i barnets eller vergers navn?

Fordeler av at Aksjesparekonto står i vergers navn:
 • Større innsyn og rådighet over midlene i Aksjesparekonto
 • Lettere å gjennomføre endringer i sparingen
 • Unngår at Overformynderiet får kontroll over pengene
 • Dersom barnet har for høy formue kan barnet miste retten til stipend og lån fra Statens Lånekasse

Kan jeg overføre mine frie fondsandeler direkte til mitt barns Aksjesparekonto?

Ja, det er mulig. Om du ringer telefon 915 04800 vil vi hjelpe deg. 

Kan jeg kjøpe og selge mine barns fondsandeler på Aksjesparekonto i min nettbank?

Nei, det er ikke mulig. Men ring oss gjerne på telefon 915 04800 og vil vil hjelpe deg. Du kan også benytte skjema for det du ønsker å gjøre. 

Hvordan blir det med formuesskatt på en Aksjesparekonto tilhørende den mindreårige?

Skattepliktig formue og inntekt til barn som er 16 år eller yngre ved inntekstårets utgang, skattelegges som hovedregel med en halvpart på hver av foreldrene når foreldrene bor sammen.

Hvilke regler gjelder med overformynderiet og bankinnskudd utover 2G på bankkonto i Aksjesparekonto for mindreårige?

Her gjelder det samme som for vanlige spareprodukter og fond. Overstiges det totale sparebeløpet 2G kan overformynderiet involvere seg, med mindre det er skrevet et gavebrev med forbehold. 

Kan man som foreldre spare i egen Aksjesparekonto i eget navn, for så å gi denne i gave til barn når tidspunktet for dette er riktig?

Ja, det er absolutt en måte å spare til en mindreårig på. Husk at dersom du skal gi en Aksjesparekonto i gave til en mindreårig, er det viktig at du fyller ut et gavebrev. Dette er blant annet viktig for at midlene skal kunne unntas Overformynderiets forvaltning. Du finner skjema for overførsel av andeler til mindreårige her.

Hva skjer når den mindreårige blir 18 år?

Fond- og ASK bankkonto blir tilgjengelig for den mindreårige når den fyller 18 år. Aksjesparekontoen vil da ligge synlig i Nettbanken under Sparing og Investering - Aksjesparekonto. 

Det blir ikke opprettet en ASK VPS konto automatisk når en ASK kunde fyller 18 år. En ASK VPS konto må man ha hvis man ønsker å kjøpe aksjer. Dersom du ønsker en VPS konto, ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe.