Aksjesparekonto for mindreårige - spare i barnets eller eget navn?

fire glade mennesker
Er du usikker på om du bør spare i Aksjesparekonto i barnets navn eller ditt eget? Vi har laget en oppsummering som gjør det enklere for deg å velge! 

Fordeler ved at Akjsesparekontoen står i foreldres navn

 • Større innsyn og rådighet over midlene i Aksjesparekonto
 • Lettere å gjennomføre endringer i sparingen
 • Mulighet til å handle i både aksjefond og enkeltaksjer
 • Unngår at overformynderiet får kontroll over pengene
 • Dersom barnet har for høy formue kan barnet miste retten til stipend og lån fra Statens Lånekasse
 • Aksjesparekontoen kan overføres som gave til barnet når barnet blir myndig

Fordeler med Aksjesparekonto i barnets navn

 • Morsomt og lærerikt for barna å følge sin "egen" sparing
 • Sparing i barnets navn sikrer at barnet får sparemidlene som tiltenkt
 • Sparepengene tilhører barnet og vil derfor ikke bli berørt ved vergers eventuelle skilsmisse, dødsfall eller konkurs

Slik bestiller du Aksjesparekonto for mindreårige

Dersom du ønsker å opprette Aksjesparekonto i barnets navn, ringer du oss på telefon 915 04800 og vil vil opprette Aksjesparekonto for mindreårige for deg. Aksjesparekontoen vil kunne signeres digitalt inne i vergers nettbank. Husk at begge verger må være kunder i DNB før opprettelse. 

Dersom du ønsker å spare til barnet i ditt eget navn, kan du enkelt opprette en ny Aksjesparekonto i nettbanken. Du kan selv opprette inntil 5 Aksjesparekontoer i nettbanken. 

Aksjesparekonto for mindreårige

Bør jeg spare i barnets eller vergers navn?

Fordeler av at Aksjesparekonto står i vergers navn:
 • Større innsyn og rådighet over midlene i Aksjesparekonto
 • Lettere å gjennomføre endringer i sparingen
 • Unngår at Overformynderiet får kontroll over pengene
 • Dersom barnet har for høy formue kan barnet miste retten til stipend og lån fra Statens Lånekasse

Kan jeg overføre mine frie fondsandeler direkte til mitt barns Aksjesparekonto?

Ja, det er mulig. Om du ringer telefon 915 04800 vil vi hjelpe deg. 

Kan jeg kjøpe og selge fond i min nettbank til mine mindreårige barn og knytte dette mot deres Aksjesparekonto?

Nei, det er ikke mulig. Men ring oss gjerne på telefon 915 04800 og vil vil hjelpe deg. 

Hvordan blir det med formuesskatt på en Aksjesparekonto i navnet på den mindreårige?

Skattepliktig formue og inntekt til barn som er 16 år eller yngre ved inntekstårets utgang, skattelegges som hovedregel med en halvpart på hver av foreldrene når foreldrene bor sammen.

Hvilke regler gjelder med overformynderiet og bankinnskudd utover 2G på bankkonto i Aksjesparekonto for mindreårige?

Her gjelder det samme som for vanlige spareprodukter og fond. Overstiges det totale sparebeløpet 2G kan overformynderiet innvolvere seg, med mindre det er skrevet et gavebrev med forbehold. 

Kan man som foreldre spare i egen Aksjesparekonto i eget navn, for så å gi denne i gave til barn når tidspunktet for dette er riktig?

Ja, det er absolutt en måte å spare til en mindreårig på. Husk at dersom du skal gi en Aksjesparekonto i gave til en mindreårig, er det viktig at du fyller ut et gavebrev. Dette er blant annet viktig for at midlene skal kunne unntas Fylkesmannens forvaltning. Du finner skjema for overførsel av andeler til mindreårige her.