Sparing til barn

Gi dine barn eller barnebarn en god økonomisk start på livet.

Fast sparing til barn

Med fast månedlig sparing kan selv små beløp vokse til betydelige summer over tid. Det finnes flere måter å spare til barn på, i tillegg til sparing i fond kan du spare på sparekonto eller til bolig.

Spare til barn på konto

Med Barnas Sparekonto får du en fleksibel sparekonto for barn mellom 0 - 18 år med god rente.

  • Les mer om Barnas Sparekonto

Spar til barn i BSU Start

Du kan starte sparing til barn i BSU Start fra barnet er 0 år. Fra barnet fyller 18 år, vil barnet selv disponere kontoen.

Sparing i aksjefond

Gjennom sparing i fond kan du bygge opp en solid startkapital til den dagen barna skal studere, stifte eget bo eller reise. Sparing til barn vil som regel være langsiktig sparing.

Dersom du tenker 10 - 20 år frem i tid, vil sparing i et aksjefond være en fornuftig spareform å vurdere ved fondsparing til barn. Historien har vist at et aksjefond med en bred eksponering mot aksjemarkedene vil gi høyere forventet avkastning over tid enn tradisjonell banksparing.

Ofte stilte spørsmål om sparing til barn

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB