Gjeldsregisteret

dame som ser p mobilen
Gjeldsregisteret ble etablert sommeren 2019. Dette gir banker, utlånere og deg som kunde bedre oversikt over din usikrede gjeld.
Bakgrunn for gjeldsregisteret
Forbrukslån er usikret gjeld til personkunder, og omfatter også kredittkortgjeld. Markedet for slike lån har vokst kraftig de siste årene. Barne- og familiedepartementet har derfor pålagt alle banker og finansieringsforetak som tilbyr forbrukslån å rapportere inn gjeldsopplysninger til gjeldsinformasjonsforetak innen 1.juli 2019. Hensikten med dette er å synliggjøre nordmenns gjeld og gi bankene bedre grunnlag for å gjøre en riktigere kredittvurdering, slik at forbrukslån og annen kreditt ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetaling.  

Dette blir formidlet
Den nye gjeldsportalen formidler all usikret gjeld (gjeld som ikke er sikret i et formuesgode). Det vil si summen av forbrukslån, kredittkort og faktureringskort. Oversikten viser saldo og ramme på lånene. Studielån, boliglån, bidragsgjeld og skattegjeld vil foreløpig ikke inkluderes. Tre aktører har fått innvilget konsesjon til å etablere gjeldsinformasjonsforetak. DNB har valgt å benytte finansnæringens eget selskap, Norsk Gjeldsinformasjon AS.

Norsk Gjeldsinformasjon henter gjeldsdata om den aktuelle lånesøker direkte fra finansforetakene og formidler disse, hvoretter persondata slettes fra gjeldsregisterets systemer. DNB mener dette på en god måte ivaretar krav til personvern og sikkerhet. 

Hva betyr dette for deg
Fra 1. juli kan du enkelt logge deg inn på gjeldsregisteret ved bruk av BankID, for å få full oversikt over din usikrede gjeld. Banken vil kun innhente din gjeldsinformasjon når den skal vurdere en konkret lånesøknad. Når banken eller andre utlånere har innhentet gjeldsinformasjon om deg, vil du bli varslet om dette.

Ofte stilte spørsmål

Hva menes med usikret gjeld?

Det er all gjeld som ikke er sikret med pant i et formuesgode (hus, hytte, bil, båt etc.) Eksempler på dette kan være: kredittkort, forbrukslån og kontokreditt.

Hvorfor ser jeg ikke navnet på produktet mitt i gjeldsregisteret? Det står bare DNB Bank ASA

Barne- og familiedepartementet mener at av hensyn til personvernet, så skal bankene ikke rapportere produktnavn, kontonummer eller eventuelt deler av kredittkortnummer. Disse opplysningene ikke er nødvendige for å nå gjeldsregisterets formål om å synliggjøre gjeld og legge til rette for at banker kan gjøre bedre kredittvurderinger. Inntil departementet eventuelt endrer syn på saken må kundene våre derfor bruke nettbank, mobilbank eller eventuelt nettkonto.no for detaljert informasjon om produkt/konto.

Kan jeg sjekke andres gjeld?

Nei, du kan kun sjekke din egen gjeld og du må legitimere deg med BankID.

Kan jeg selv rapportere gjelden min inn til gjeldsregisteret?

Nei, det er bankene og finansinstitusjonene som er ansvarlige for å rapportere inn dette fortløpende

Hvor lenge blir mine opplysninger lagret?

Gjeldsregisteret vil være en enkel spørreportal som ikke lagrer gjeldsinformasjon, men samler inn og formidler tidsriktig informasjon ved hver spørring.

Koster det noe å bruke gjeldsregisteret?

Nei, for deg som privatperson er det gratis.

Hvordan redusere og avslutte kredittgrense på Mastercard

Hvordan reduserer jeg kredittgrensen min?

Ønsker du å redusere din kredittgrense må du ta kontakt med oss på telefon eller via chat.

Hvordan avslutter jeg mitt Mastercard

Ønsker du  å avslutte ditt Mastercard må du ta kontakt med oss på telefon eller via chat.