Konkursbehandling

mann foran pc
Her kan du lese mer om konkursbehandling for privatpersoner, enkeltpersonforetak og aksjeselskap. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål. 

Personlig konkurs

Ved konkurs mister skyldneren retten til å styre over sine eiendeler. Bankinnskudd som for eksempel konto, debetkort, nettbank og BankID sperres. Automatisk betaling av lån stoppes og månedlige varslinger om betaling av lån sendes til bostyrer. Det er kun bostyrer som har tilgang til skyldnerens eiendeler. Kontaktinformasjonen til bostyrer finnes i Brønnøysundregistrene.

ikon person

Ofte stilte spørsmål

Jeg mangler penger for livsopphold denne måneden

Ta kontakt med bostyrer som kan vurdere å frigjøre konto eller et bestemt beløp. Kontaktinformasjonen til bostyrer finnes i Brønnøysundregistrene.

Hva skjer med lånet mitt som må betales hver måned?

Automatisk betaling av lån stoppes. Din bostyrer vil derfor motta månedlige varslinger om betaling. Det er bostyrer som styrer over lånet ditt.

Jeg trenger tilgang til BankID

Ta kontakt med bostyrer som kan vurdere om å frigjøre din nettbank og BankID. Vær oppmerksom på at en sperret BankID slettes automatisk etter 30 dager. BankID kan opprettes på nytt via nettbank når den er frigitt.

Jeg eier enkeltpersonforetak. Hva skjer med det?

De samme behandlingsprinsippene som gjelder deg som privatperson, er relevante også for foretaket ditt.

Konkurs i aksjeselskaper

Når konkurs blir åpnet mister alle som opptrer på vegne av selskapet straks retten over selskapets eiendeler (all formue, herunder kontanter, kontoer i bank, fast eiendom, biler, driftstilbehør, utestående fordringer, inventar, registrerte varemerker og patentrettigheter osv.). Disposisjonsretten over konkursboet overføres til bostyreren.

» Les mer om konkurs i aksjeselskaper

Ved tilbakelevering av boet til skyldneren, må alle avtalene på selskapet som ble avsluttet bestilles opp på nytt i nettbanken eller ved å ringe oss på tlf. 915 04800.
ikon kort

Bostyrer

Hvordan får bostyrer dokumentasjon?

Fordringsanmeldelse og transaksjonsliste for de siste 3 månedene sendes til bostyrer i løpet av kort tid etter at konkurs åpnes. Framtidige kontoutskrifter blir sendt månedlig per post til bostyrer.

Transaksjonslister, kontoutskrifter eller bilag i tillegg til ovennevnte kan bestilles på mail til konkurs@dnb.no. Husk å oppgi belastningskonto for gebyr.

Hva er prisen på kopibestilling?

Standardpris for transaksjonsliste er kr 250,- uavhengig av periode. Vær oppmerksom på at transaksjonslister ikke viser saldo og ikke er gyldig som dokumentasjon.

Standardpris for kontoutskrifter er kr 100,- per kopi (mnd.). Standardpris for bilag er kr 100,- per kopi.
Se også: Betalingsproblemer