Samlivsbrudd

Mann og dame som sitter i hver sin ende av sofa
Samlivsbrudd er ikke enkelt, og det kan være mye å tenke på for både deg og de rundt deg. Det økonomiske er ofte ikke det man vil fokusere mest på i en slik periode, men det er likevel enkelte ting som er viktig å vurdere - dette er ting du bør tenke gjennom.

Egen økonomi

mann som trykker p kalkulator

Felles bolig

en person overrekker nkkelknippe til annen person

For mange er første steg å få oversikt over egen økonomi. Et enkelt budsjett kan hjelpe med nettopp det og du ser da hva som kommer inn, og hva som går ut av penger hver måned. I nettbanken har vi laget Min Økonomi som er et godt verktøy for å få oversikt.

» Min økonomi
I tillegg til inntekter kan du også ha eiendommer eller andre verdier som er greit å få oversikt over. Uansett om en av dere skal beholde eiendommen eller dere velger å selge er det viktig at begge faktisk vet hva de er verdt.


» Bestill verdivurdering

Hvilke type inntekter har du?

 • Lønn fra arbeidsgiver
  For å få en god oversikt over egen økonomi er det fint å vite hva du får i lønn etter skatt.
  Skal du i tillegg søke om boliglån trenger du å vite hva du får i lønn før skatt.
 • Andre inntekter
  Kan være leieinntekter eller andre stønader

Hvilke utgifter har du?

 • Skaff deg en oversikt over alle utgifter. Det er for eksempel lett å glemme at du betaler for TV, internett, strøm osv. I tillegg nevnte vi barnebidrag som en mulig inntekt tidligere, men dette kan også være en utgift.
 • I tillegg til faste utgifter vil det ofte komme en del nye utgifter når man går fra hverandre. Noen eksempler er nye møbler, kjøkkenutstyr, ny vaskemaskin og ting du må ha om du får ny bolig. 

Hvilke verdier har du?

 • Felles bolig
  Har dere en felles bolig burde dere få en verdivurdering, uavhengig av om den skal selges eller ikke. Om en av dere ønsker å beholde boligen, er det vanlig å innhente to eller flere verdivurderinger for å fastsette en gjennomsnittspris.

 • Hytte
  Har dere felles hytte som skal selges eller deles, anbefaler vi også her at dere får en verdivurdering.

 • Bil eller båt
  Om dere har bil eller båt er det viktig at begge vet verdien av disse slik at fordelingen kan gjøres på en rettferdig måte.

Viktig å vite

 • Skjøte til Statens kartverk
  Hvis en av dere kjøper ut den andre fra felles bolig må det sendes nytt skjøte til statens kartverk.

  Overføring av skjøte kan dere enten gjøre selv via Statens Kartverk eller dere kan få bistand fra en advokat.
 • Dokumentavgift for bolig
  Både ektefeller og samboere slipper dokumentavgift ved separasjon og overdragelse av boligen. 

  » Mer informasjon om dokumentavgift for bolig (Kartverket)

 • Har dere boliglån sammen må den som skal overta boligen først søke om å beholde boliglånet alene før dere overfører hjemmel.

 • Merk at om dere eier en leilighet må dere kontakte forretningsfører og melde ifra om hjemmelsoverføring. Forretningsfører har i de fleste tilfeller et skjema for dette på nettsidene sine.
 

Felles barn

to barn som hopper i seng

Fordelingsavtale

to personer som gir hverandre et hndtrykk

Når dere har ansvaret for et eller flere barn er det lurt å vurdere om dere skal få kontoer til barnet hvor begge foreldre har tilgang. Det kan være sparekonto eller brukskonto alt etter hvilket behov dere har. Se under for mer informasjon om hvilken type konto som kan være aktuell.
En fordelingsavtale er en avtale om hvordan dere skal fordele verdier og gjeld etter bruddet. Avtalen må tilpasses deres situasjon, og dere kan avtale fordelingen slik dere selv ønsker. Dersom dere ikke klarer å komme til en enighet om hvordan verdier og gjeld skal fordeles anbefaler vi at dere tar kontakt med en advokat. 
 

Hva må dere avklare?

 • Samarbeidsavtale
  Alle foreldre med felles barn under 16 år må til mekling i forbindelse med separasjon eller samlivsbrudd. Målet med meklingen er at dere skal lage en skriftlig foreldresamarbeidsavtale som er til barnas beste. Meklingen avtales med et familievernskontor.

  » Ta kontakt med ditt nærmeste familievernskontor

 • Barnetrygd
  Er du eneforsørger kan du ha rett på utvidet barnetrygd.

  » Les mer om barnetrygd (NAV)

 • Barnebidrag
  Barnebidraget kan dere bli enige om, eventuelt kan dere søke om å få bidraget fastsatt av NAV.

  » Hva er barnebidrag? (NAV)

Burde dere opprette en felles konto?

 • Et godt tips å opprette en konto hvor begge foreldre har tilgang og innsyn. Her kan dere sette inn en avtalt sum som skal dekke for eksempel fritidsaktiviteter, bursdagsgaver til barnets venner, klær og utstyr, lommepenger og andre utgifter for barnet.

  » Se hvilke kontoer som kan være aktuelle her

 • Vurder også om dere kan spare litt ekstra til noen av de større hendelsene i barnets liv - for eksempel konfirmasjon, førerkort eller penger til kjøp av første bolig.

  » Les mer om barnas sparekonto her

Hva skal avtalen inneholde?

 • Fordeling
  Når dere har funnet ut hva hus, hytte, bil, båt og eventuelle andre verdier er verdt må dere bli enige om hvordan fordelingen av disse skal gjøres. Dere skriver da en fordelingsavtale som viser fordelingen.

 • Avtalen må inneholde fordeling av felles barn, verdier og gjeld. Det holder at du og din tidligere partner signerer på avtalen, den trenger ikke å underskrives av vitner eller advokater.

Eksempel på fordelingsavtale

 

Boliglån

person som signerer dokumenter

Sparing

person som trykker p kalkulator

Hvilken dokumentasjon trenger vi for å vurdere boliglån?

 • Vi henter siste skattemelding og lønnslipp automatisk fra Altinn når du søker boliglån i nettbanken.
 • Dette må du ettersende når rådgiver har tatt kontakt med deg:

  1. Har du enkeltmannsforetak trenger vi siste næringsoppgave
  2. Har du utleiedel eller utleiebolig trenger vi leiekontrakt
  3. Signert fordelingsavtale
  4. Verdivurdering av bolig som skal selges (må være eTakst)

De vanligste sparemåtene

 • Bufferkonto - en konto der du sparer til uforutsette utgifter.
  Dette kan være en ny vaskemaskin, verkstedsregning eller store tannlegeutgifter.

  Vi anbefaler å spare på bufferkonto til du har tilsvarende to ganger månedslønn, men husk: litt er bedre enn ingenting.
 • Morsom sparing - du sparer litt hver gang du trekker kortet ditt, betaler en regning eller vil impulsspare - det blir penger av sånt!

  » Morsom sparing
 • Fond - sparingen for deg som skal spare langsiktig. I aksjefond kan du over tid forvente fire til seks prosent høyere avkastning enn risikofri rente.

  » Les mer om ulike typer fond her
I kalkulatoren under kan du se hvilket type lån som passer deg og søke om boliglån.

» Beregn og søk boliglån
I veilederen under kan du se hvilken sparetype som passer deg.


» Spareveileder
 

Forsikring

lege som fyller ut helsejournal

Viktig å huske

flere hender som gir tommel opp

Livsforsikring

Har du tenkt gjennom hvordan økonomien blir for deg og dine nærmeste om du skulle bli alvorlig syk eller arbeidsufør? Eller hva som skjer med familiens økonomi om du skulle falle fra? Om du ikke har forsikring og noe alvorlig skjer, kan det velte hele familiens økonomi.

En personforsikring kan hjelpe deg til å:
 • Sikre at du/din familie kan beholde hjemmet, eventuelt ombygge/kjøpe nytt hus
 • Sikre barna en trygg økonomisk oppvekst ved dødsfall
 • Sikre at du kan betale utgifter til medisiner og til behandling ved sykdom
 • Sikre din egen økonomi ved arbeidsuførhet

 • Barneforsikring sikrer både barnets og familiens økonomiske sikkerhet ved ulykker, alvorlig sykdom og arbeidsuførhet

Skadeforsikring

Hvilke forsikringer du må ha kommer an på hvilken familiesituasjon du er i og hvilke verdier du eier. Noen forsikringer er lovpålagt, andre anbefales for å sikre sine økonomiske verdier dersom en skade oppstår.

For å være sikker på at du og eiendelene dine er godt nok forsikret, burde du ta en grundig gjennomgang med det eller de selskapene du har forsikringene i.

Hverdagsøkonomi

 • Det er viktig å sjekke at alle regninger, AvtaleGiroer og eFakturaer blir trukket fra riktig konto.
  Husk også å gi beskjed til utsteder av AvtaleGiro og eFaktura om hvem av dere som skal stå på avtalen.

 • Dersom dere har felles kontoer, som for eksempel regningskonto, matkonto, feriekonto og lignende, burde dere fordele pengene og den som ikke står som eier av kontoen burde fjernes som disponent. Har disponenten kort tilknyttet kontoen burde disse også avsluttes.

 • Husk å bestille nye kort om du endrer etternavn.

 • Pass på at felles sparing og faste oppdrag mellom dere avsluttes, dersom dette ikke skal videreføres.

 • Sørg for å oppdatere alle dine forsikringer. Det er vanlig å ha begunstiget sin samboer eller ektefelle på sin livsforsikring, enten privat eller via arbeidsgiver. Begunstigelsen er ikke regulert av arveloven, og må derfor oppdateres hvis noen andre skal motta utbetalingen.

Offentlig

 • Meld flytting til Skatteetaten. For eksempel vil NAV kreve at du har flytteattest. Om barna skal flytte med deg er det viktig å få underskrift av den andre forelderen.

 • Skal du endre navn må det også meldes inn til Skatteetaten.

 • Ved samlivsbrudd er det fritak for dokumentavgift ved overføring av felles bolig. Fritidseiendommer blir ikke omfattet av fritaket.

 • Husk å sjekke skattekortet. Har du fått mer eller mindre gjeld, eller inntektene har endret seg, må du kanskje endre skattekortet ditt.
I kalkulatoren under hjelper vi deg med å finne ut hvilke forsikringer som passer best for deg.

» Forsikringskalkulator
 
mann og dame snakker sammen

DNB Nyheter

På DNB Nyheter kan du finne flere artikler som tar for seg samlivsbrudd og hvordan du kan sikre deg økonomisk.

» Gå til DNB Nyheter
dame som snakker i telefon

DNB Eiendom

På DNB Eiendom kan du finne flere artikler som tar for seg samlivsbrudd og bolig.

» Gå til DNB Eiendom