råvarer DNB markets
DNB Markets tilbyr handel i råvarer i form av råvarederivater, eller finansielle kontrakter knyttet til råvarepris.
Oppgjør av råvarederivater skjer i kontanter og ikke ved fysisk levering av råvaren. Du kan blant annet handle i råvarederivater som skipsfrakt, råolje, oljeprodukter, el-kraft, jordbruksprodukter og metaller.
Hva er råvareprissikring?
Handel i råvarederivater gjør at du kan sikre deg mot uønskede svingninger i prisen på råvarene du benytter eller produserer. 
Les mer om råvareprissikring
Hvorfor og hvordan investere i råvarer? 
Mange ønsker å ta råvareprisrisiko. Årsaken til det er blant annet at råvarepriser generelt ikke samvarierer med aksjer og obligasjoner og derfor kan redusere risiko i en investeringsportefølje.
Les mer om investering i råvarer
Priser
Alle råvarederivater handles ved forespørsel om priskvotering (request for quote).
Les mer om prising og kostnader
Råvareskolen
DNB Markets introduserte i 2011 råvareskolen som et praktisk kurstilbud for deg som vil ha bedre styring av råvarerisiko.
Les mer om råvareskolen