Investering i råvarer

For investorer:

Hvordan investere i råvarepriser?

tabell markets
Mange synes råvarer er et interessant og spennende investeringsalternativ.
Generelt er råvarepriser ukorrelert med andre investeringsobjekter, ettersom prisen på råvarer bestemmes av tilbud, etterspørsel og lagernivå, og ikke en nåverdibasert kontantstrøm. Dette medfører at risiko for en portefølje som består av aksjer og obligasjoner, blir redusert om en i tillegg investerer i råvarer.
 
Visse typer aksjer påvirkes i perioder av råvareprisene (oljeselskaper og oljepris; gullgruver og gullpris). Noen investorer kan da velge å investere i råvaren isteden for aksjen. En alternativ investeringsstrategi er å handle aksjer som påvirkes av råvareprisene, samtidig som en handler i den relevante råvaren (eksempel: å handle fraktratederivater sammen med fraktaksjer). Denne typen handel kan sammenliknes med handel i aksjederivater (forwards/futures/opsjoner knyttet til aksjer/indekser) i kombinasjon med aksjer. Det er videre lettere "å gå short" i råvarer i forhold til aksjer.
 
En annen motivasjon for råvareinvesteringer er at dette kan fungere som en sikring mot inflasjon og svekkelse i USD mot andre valuta. Dette vil i sin tur beskytte den relative kjøpekraften til en investeringsportefølje (relevant for pensjonsfond og liknende). I økonomisk urolige tider er det videre mange som søker trygghet i edelmetaller som gull og sølv.
 
DNB Markets tilbyr alternative måter å investere råvarer.
  • Exchange Traded Funds (ETF)
    Kan handles gjennom DNB Markets' netthandelsløsning - Aksjehandel på Internett
    Derivater
    For beløp av en viss størrelse tilbyr DNB Markets handel i kraft-, frakt- og utvalgte oljederivater (futures, opsjoner)
  • I tillegg til ETF, kan bedrifter handle råvarederivater som swap-kontrakter, opsjoner, futures og forwards

Som kunde trenger du ikke medlemskap på de ulike råvarebørsene, ettersom DNB Markets er din kontraktsmotpart i handlene. Administrasjon, oppgjør og prising av produkter er sammenlignbart med handel i rente- og valutaprodukter.
 
Kontakt oss for ytterligere informasjon om investering i råvarer.
Kontakt Råvarehandel