Hei og velkommen til oss
råvarer DNB markets
DNB Markets tilbyr handel i råvarer i form av råvarederivater, eller finansielle kontrakter knyttet til råvarepris.
Oppgjør av råvarederivater skjer i kontanter og ikke ved fysisk levering av råvaren. Du kan blant annet handle i råvarederivater som skipsfrakt, råolje, oljeprodukter, el-kraft, jordbruksprodukter og metaller.
Hva er råvareprissikring?
Handel i råvarederivater gjør at du kan sikre deg mot uønskede svingninger i prisen på råvarene du benytter eller produserer. 
Les mer om råvareprissikring
Hvorfor og hvordan investere i råvarer? 
Mange ønsker å ta råvareprisrisiko. Årsaken til det er blant annet at råvarepriser generelt ikke samvarierer med aksjer og obligasjoner og derfor kan redusere risiko i en investeringsportefølje.
Les mer om investering i råvarer
Nå kan du trade olje direkte
Oljeprisen driver mye av kursutviklingen på aksjer både internasjonalt og ikke minst i det norske markedet. Investorer som ønsker direkte eksponering mot oljeprisen kan nå oppnå dette gjennom investering i olje-ETP'er.
Les mer om olje-ETP'er
Råvareskolen
DNB Markets introduserte i 2011 råvareskolen som et praktisk kurstilbud for deg som vil ha bedre styring av råvarerisiko.
Les mer om råvareskolen
Priser
Alle råvarederivater handles ved forespørsel om priskvotering (request for quote).
Les mer om prising og kostnader