DNB Markets introduserte i 2011 råvareskolen som et praktisk kurstilbud for deg som vil ha bedre styring av råvarerisiko.

Formålet med Råvareskolen

analytikere Store usikkerheter i råvarepriser kombinert med bedre muligheter for sikringshandel gjør at råvarehandel har blitt interessant for mange bedrifter. Formålet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å forstå sin egen bedrifts eksponering mot råvarepris- og motpartsrisiko, utrede strategier for å håndtere risikoen og å lære om sikringsinstrumenter.

Deltakerne vil få en introduksjon til flere råvaremarkeder, lære om markedsanalyse og få en innsikt i utsiktene for energi- og råvarepriser fremover.

Neste kurs

Råvarer

 • Energi: olje, oljeprodukter (diesel, bensin, bunkerolje fyringsolje), gass, kull, elektrisitet
 • Metaller
 • Frakt
 • Miljøråvarer: CO2, grønne sertifikater
 • Papir og papirmasse
 • Jordbruksråvarer

Innhold

Undervisningen blir en blanding av forelesninger, oppgaver og case studier.

Foreleserne på DNB Markets råvareskole er divisjonens egne medarbeidere som har den daglige kontakten med kundene. Du er dermed sikret oppdatert kunnskap illustrert med en rekke praktiske eksempler.

 • Introduksjon til råvaremarkeder
 • Fundamentalanalyse
  - Tilbud, etterspørsel og prisdannelse (olje, kraft, CO2, frakt, metaller)
 • Forwardmarkedet
  - Dynamikk i forwardkurven
  - Hva forklarer forwardprisene?
 • Finansielle instrumenter
  - Introduksjon til derivater
  - Forwards, swaps og opsjoner
 • Identifikasjon og kvantifisering av råvareprisrisiko
  - Usikkerhet i fremtidige råvarepriser
  - Hvor kan vi finne råvareprisrisiko?
  - Naturlige sikringer
  - Cash Flow at Risk (CFaR)
 • Sikringsstrategier
  - Mål og strategiske vurderinger
  - Simulering av ulike strategier
 • Case studier og presentasjoner

Ytterligere opplysninger kan du få på telefon 24 16 91 70.

Hvem passer kurset for?

De fleste bransjer har en eksponering mot råvarepriser, for eksempel industri, olje og gass, kraft, shipping, transport, bygg og anlegg, varehandel og offentlig sektor.

Seminaret vil være relevant for alle som jobber innenfor bedriftledelse, finans, økonomi, salg og innkjøp som ønsker å lære mer om råvaremarkeder og risikostyring.

Hovedforelesere i kurset

  Navn
   
 Brge Rogstad Børge Rogstad
Leder av Risk Advisory

Børge er utdannet MSc (Sivilingeniør) i matematikk fra NTNU og har en MBA i finans fra NHH. Han har arbeidet for DNB Markets siden 2001.
 Karl Magnus Maribu Karl Magnus Maribu
Senioranalytiker, råvarer og risk advisory

Karl Magnus har PhD fra NTNU i energi og kraftmarkedsinvesteringer og har erfaring fra DNB Markets, Point Carbon, Berkeley Lab i California, Ecole des Mines de Paris og Sintef Energiforskning siden 2002.
 Helge Andre Martinsen

Helge Andrè Martinsen
Oljeanalytiker

Utdannet Petroleumsingeniør fra NTNU. Har tidligere jobbet som aksjeanalytiker i DNB Markets, med oljeselskaper som spesialfelt. Har også vært analytiker i Hydro og Statoil.

 KRistffoer Dale

Kristoffer Dale
Leder av Råvarer

Kristoffer har utdannelse fra Cass og Regents Business School i London. Han har 6 år erfaring fra Commodity Investor Sales in BNP Paribas i New York, og leder nå DNBs råvaresatsning.

Kontakt oss
Råvareskolen
DNB Markets
Telefon: 24 16 91 57

Vilkår og avtaler

Kurs og seminar i DNB Markets' regi

 
Se også
DNB Markets Rente- og valutaskole er et praktisk kurstilbud for deg som vil ha bedre styring på finansiell markedsrisiko.

Les mer om Rente- og valutaskolen

Les mer om Risk Advisory