DNB Markets Rente- og valutaskole er et praktisk kurstilbud for deg som vil lære om styring av finansiell markedsrisiko.

meglerrom DNB marketsRente- og valutaskolen har eksistert siden tidlig på 1980-tallet, og en rekke av våre kunder og ansatte har deltatt på kursene som avholdes.

Rente- og valutaskolen

Formålet med Rente- og Valutaskolens del I og del II er å gi medarbeidere innenfor bedriftledelse, finans, økonomi, innkjøp og salg en grundig forståelse av valuta- og pengemarkedene og de instrumentene som benyttes.
 
Kursdannelsen i markedet, grunnleggende og avanserte valuta- og pengemarkedsinstrumenter, samt bruken av disse er elementer som behandles inngående.
 
Formålet med Rente- og Valutaskolens del III er å gi ledere/medarbeidere i norsk næringsliv en praktisk innføring i risikostyring gjennom utvikling av finansstrategi. Del III omfatter risikostyring av rente-, valuta- og råvarerisiko.

Hvorfor er Rente- og valutaskolen interessant for deg?

Økt internasjonalisering og stigende usikkerhet i markedene har gjort norske bedrifter mer utsatt for svingningene i rente- og valutamarkedene. På den annen side har nye finansielle instrumenter åpnet for flere muligheter for å gjennomføre sikringer for norsk næringsliv.
 
Grunnleggende kunnskap om valutakurssystemer, faktorer som påvirker kursene samt sammenhengen mellom spot- og terminkurser, er avgjørende for at din bedrift skal kunne utnytte disse mulighetene best mulig.
 
Det er videre viktig å vite hva som kjennetegner de mer avanserte valuta- og pengemarkedsinstrumentene som for eksempel renteswap, cap, floors, collars, valutaopsjoner og rente- og valutaswap.
 
DNB Markets ønsker, som den ledende valutabank i Norge, å være en finansiell partner og rådgiver for din bedrift. Vårt mål er at deltakerne på kursene skal få økt forståelse for bedre å kunne håndtere valuta-, rente- og finansieringsutfordringer.
 
Foreleserne på DNB Markets Rente- og Valutaskole er bankens egne medarbeidere som til daglig arbeider med utfordringer knyttet til marked, risikostyring og kundenes posisjonering. Deltakerne er dermed sikret oppdatert kunnskap som blir illustrert med en utstrakt bruk av praktiske eksempler.

Les mer om Risk Advisory

Hvem bør delta?

  • Finansmedarbeidere som er opptatt av aktivt å utnytte de internasjonale penge- og kapitalmarkedene
  • Økonomiansatte som arbeider med styring av bedriftens rente- og valutaeksponering
  • Medarbeidere i innkjøp som ønsker bedre styring av kostnader i fremmed valuta
  • Salgsansvarlige som ønsker å utnytte et bredere verktøysett i en skjerpet konkurransesituasjon både i Norge og internasjonalt
  • Ledere og beslutningstagere i bedrifter som indirekte eller direkte er påvirket av rente- og valutamarkedet

Mer informasjon

Ytterligere opplysninger kan du få på telefon 24 16 90 80, eller til ett av våre Regionale Meglerbord.
Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler

 
Se også
DNB Markets introduserte i 2011 råvareskolen som et praktisk kurstilbud for deg som vil ha bedre styring av råvarerisiko.

Les mer om Råvareskolen