Innhold i kursene

Rente- og valutaskolen er inndelt i tre deler. Nedenfor finner du en beskrivelse av innholdet i de ulike delene.

 

Del I:
Grunnleggende opplæring

 • Introduksjon til valutamarkedet
 • Hva påvirker valutakursene?
 • Valuta spot
 • Valutaterminer
 • Valutaswap
 • Introduksjon til rentemarkedet
 • Hva påvirker rentenivået?
 • Renteswap
 • Finansiering og kredittrisiko
 • Plassering av overskuddslikviditet

Del II:
Videregående opplæring

 • Oppsummering fra Del I
 • Renteswap videreføring
 • Rente- og valutaswap
 • Renteopsjoner
 • Valutaopsjoner
 • Fleksible valutaterminer
 • Porteføljestyring valuta
 • Porteføljestyring rente

Del III:
Finansstrategi

 • Sentrale rammebetingelser og målsetting for utvikling av en finansstrategi
 • Identifikasjon av verdidriver og risikoeksponering mot finansmarkedene
 • Gjennomgang av kvalitative og kvantitative tilnærminger til risikostyring
 • Definering av finansstrategi og policy
 • Implementering av definert strategi
 • Evaluering og kontroll av strategien
 • Cash Flow at Risk modellen
 • Regnskapsføring av finansielle instrumenter (IFRS)
 Del III omfatter også råvarerisiko i tillegg til Rente- og Valutarisiko.