Analyser og tjenester

illustrasjon: samlebilde risk advisory
DNB Markets har en egen avdeling som tilbyr bistand i forbindelse med styring av våre kunders finansielle risiko med fokus på valuta-, rente- og råvareeksponeringer. Dette dekker alt fra kartlegging og kvantifisering av risiko til utforming og implementering av finansstrategi.

Risikostyring for ikke-finansielle foretak

 • Styring av rente-, valuta- og råvarerisiko
  - Kartlegging og kvantifisering av eksponering
  - Etablering av sikringsstrategi
  - Skreddersydde sikringsløsninger
 • Forvaltning av overskuddslikviditet
 • Solvens II og Basel III og effekter på kredittspreader og obligasjonsmarked
  - Prising i markedet 
  - Ratingbehov

Risikostyring for finansielle foretak

 • Hovedfokus på banker, livselskaper og  pensjonskasser
 • Rådgivning knyttet til strategisk aktiva-allokering, porteføljekonstruksjon og risikostyring
 • Bistand ved utarbeidelse av finansstrategi, rammer og retningslinjer i forvaltningen
 • Fokus på tilpasninger sett i forhold til rammebetingelser, markedssituasjonen og kundens finansielle stilling


Kurs og opplæring

 • Rente- , valuta- og råvareskole
  - Rente- og valuta siden 1980-tallet
  - Råvareskolen etablert 2010
  - Opplæring i marked, produkter og risikostyring
 • Bidragsytere på kurs i regi av bl.a.:
  - Norske Finansanalytikeres Forening
  - Econa KAN
  - Life and Pension
Kontakt Risk Advisory gjennom din lokale megler eller via e-post.
Kontakt oss
Valuta, renter og råvarer

Telefon og e-post

Vilkår og avtaler

 

Erfaring

 • 10 ansatte med gjennomsnittlig mer enn 12 års erfaring
  - 2 PhD, 4 MBAer
 • Lang og bred markedserfaring
  - Rente, valuta og råvaremarkedet
  - Finansforvaltning
 • Erfaring med risikostyring fra en rekke ulike bransjer
 • 2 med operativ erfaring fra finansavdeling i større selskaper