• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Referansereform og utfasing av LIBOR i 2021

Skyskrapere sett nedenfra. Foto.

LIBOR fases ut og erstattes av nye risikofrie referanserenter

Det er besluttet at LIBOR skal fases ut som referanserente i markedet og erstattes av nye risikofrie referanserenter (RFR). LIBOR benyttes for en rekke produkter i DNB – herunder innskudd, marginbaserte lån i valuta, derivatprodukter og Trade Finance. 

Fra og med januar 2022 vil ikke lenger LIBOR publiseres for sveitsiske franc (CHF), britiske pund (GBP), japanske yen (JPY) og euro (kun LIBOR EUR), samt 1 uke og 2 måneders rente for amerikanske dollar (USD). For dollar opphører publiseringen av de resterende LIBOR-rentene ved utgangen av juni 2023. 

Myndighetene i landene som har slik valuta har gitt anbefalinger om hvordan ny referanserente for valutaen skal fastsettes og reguleres. 

De nye referanserentene som erstatter LIBOR er: 

GBPUSDEURCHFJPY

RFR

Sterling Overnight Index Average (SONIA)

Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Euro Short-team Rate (€STR)

Swiss Average Rate Overnight (SARON)

Tokyo Overnight Average Rate (TONAR)

Administrator

Bank of England

Federal Reserve Bank of New York

European Central Bank

SIX Swiss Exchange

Bank of Japan

Historikk

Interbank Offered Rates (IBORs), og da spesielt London Interbank Offered Rate (LIBOR) har vært i bruk i mer enn 40 år. LIBOR fastsettes av et panel bestående av rekke store internasjonale banker, og reflekterer fremtidig forventning. 

I 2012 ble noen av disse bankene dømt for å ha manipulert LIBOR-renten. Skandalen ble katalysatoren for å utvikle et alternativ basert på flytende overnatten renter, som er nær-risikofrie. 

I 2014 anbefalte the Financial Stability Board (FSB) å benytte risikofrie referanserenter for å erstatte IBORs, og 5. mars 2021 ble det fastsatt endelige datoer for utfasingen av LIBOR.

Endelige datoer for utfasingen av LIBOR

Når vil nye referanserenter innføres?

DNB benytter allerede de nye referanserentene i nye avtaler for innskudd, marginbaserte lån, derivatprodukter, faktoring og Trade Finance-produkter for valutaene som fases ut ved årsskiftet. Det vil fremdeles være mulig å inngå avtaler i LIBOR USD frem til årsskiftet. 

For kunder med avtaler i LIBOR som løper utover 2021 vil vi oppdatere eksisterende avtaler til å reflektere de nye referanserentene innen utgangen av 2021.  

Viktige forskjeller mellom LIBOR og RFR:

Fast­settelseOpp­byggingKom­ponenter

LIBOR

Fastsettes av et sett panel­banker basert på renten de forventer å låne ut til andre banker.

Frem­overskuende.

Renten er kjent på begynnelsen av rente­perioden den skal benyttes for.

Inkluderer et termin­påslag.

Inkluderer forventing om fremtidig rentenivå.

Inkluderer bankenes kreditt­risiko.

RFR

Basert på den gjennom­snittlige renten finans­institusjoner betaler for å låne over natten.

Bakover­skuende.

Renten er kjent på slutten av rente­perioden.

Ikke noe termin­påslag.

Ikke noe kreditt­påslag mellom bankene.

DNBs retningslinjer for LIBOR-transisjonen

DNB vil søke å følge markedsstandarder og anbefalinger fra relevante arbeidsgrupper og lånemarkedsorganisasjoner som LMA og LSTA. 

Avtaler som inngås med LIBOR som referanserente skal avtalefeste hvordan overgangen til RFR skal gjennomføres når LIBOR ikke lenger publiseres. 

For flervalutaavtaler vil DNB hovedsakelig benytte samme beregningsmetodikk for alle valutaer med RFR. 

DNB vil benytte en Credit Adjustment Spread for å overføre eksisterende lån og derivater til nye referanserenter. 

For produkter som har en kobling (f.eks. låneavtale med rentesikring) ønsker vi så langt det lar seg gjøre å sette opp avtaler med like vilkår for å minimere risiko for våre kunder.  

Viktig informasjon

Våre kunder bør være oppmerksomme på at selv om risikofrie referanserenter nå tas i bruk som erstatningsrenter for IBOR, kan de ikke betraktes som direkte erstatninger.

Våre produkter som påvirkes

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB