DNB Næringseiendom

Fremtidsrettede løsninger for kontor, kjøpesenter og hotell.

  • Vi er en av Norges største forvaltere av næringseiendom

  • Vi forvalter over 900 000 kvm kontorbygg, kjøpesentre og hoteller

  • Vi er ledende innen miljøarbeid, og jobber systematisk for å sikre bærekraftige løsninger

Ledige lokaler

Se hvilke kontorlokaler og kjøpesenterlokaler som er ledige akkurat nå. Få også med deg siste nytt.

  • Se alle lokaler til leie

Kundeportalen

Finn informasjon om fellestjenester, sikkerhet, kontaktpersoner og andre saker knyttet til eiendommen.

En ledende eiendomsaktør

DNB Næringseiendom er en ledende eiendomsaktør som dekker hele verdikjeden innen segmentene; kontor, kjøpesenter og hotell. Vi er en forvalter med gode resultater og en sterk finansiell posisjon. Vi er ledende innen miljøarbeid og arbeider systematisk for å sikre bærekraftige løsninger.

Porteføljen eies av DNB Livsforsikring ASA og DNB Scandinavian Property Fund.

Klima og miljø

DNB Næringseiendom tror på en sterk sammenheng mellom høy miljøstandard og høy konkurransekraft. DNB-konsernet vil tilstrebe å redusere sine egne direkte utslipp av klimagasser gjennom kontinuerlig måling og oppfølging

Vårt samfunnsansvar

DNBs samfunnsansvar

DNB mener klimaendringer er en av vår tids største utfordringer og en kilde til både risiko og muligheter. DNB-konsernet vil tilstrebe å redusere sine egne direkte utslipp av klimagasser gjennom kontinuerlig måling og oppfølging. DNB følger også opp kunder, selskaper konsernet investerer i og leverandører til konsernet for at disse ikke skal bryte med DNBs miljøkrav.

Les mer om vårt samfunnsansvar

Ta kontakt med oss

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrisliste

© DNB