• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Bærekraft

Det grønne skiftet utfordrer og gir muligheter i årene som kommer.

Oslo utsiktsbilde mot Bjørvika

Verdensbefolkningen må kunne håndtere fare for store klimaforandringer, økende knapphet på naturressurser - samtidig som det forventes en eksponentiell befolkningsvekst. Dette vil kreve så stor omlegging i vårt handlemønster at vi snakker om en helt ny agenda, ofte referert til som det grønne skiftet.

Byggsektoren er en viktig sektor for at Norge skal nå sine miljømål. Byggsektoren er kunde til både industri-, transport og energiforsyningssektoren og har derfor en stor påvirkningsmulighet overfor disse.

Profesjonelle byggeiere har en stor påvirkningsmulighet overfor resten av byggsektoren som kunde til arkitekter, rådgivere, entreprenører og byggevareprodusenter. Dersom byggeiere velger å bygge og forvalte mer bærekraftig, vil vi kunne påvirke mange aktører og utløse et stort miljøpotensiale.

DNB Næringseiendom skal utvikle en stadig høyere miljøstandard på næringsbyggene i porteføljen, i tråd med ny teknologi og i samsvar med alle gjeldende krav, til glede for investorer, leietakere, ansatte og samfunnet.

DNB Næringseiendom skal:

  • Følge alle lovpålagte myndighetskrav relatert til ytre miljø
  • Bidra til å redusere belastningen på miljø og klima, ved kontinuerlig å fremme nye adferdsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere CO₂-utslippene
  • Integrere miljø og klima i daglig drift
  • Gi våre leietakere en tilleggsverdi gjennom økt lønnsomhet og redusert miljøbelastning samt bidra til at leietakere og andre samarbeidspartnere kan redusere sin miljø- og klimabelastning
  • Aktivt håndtere klimarisiko

Bærekraftig forvaltning forankres gjennom:

DNB Næringseiendom

Fremtidsrettede løsninger for kontor, kjøpesenter og hotell. Se hvilke lokaler som er ledige, og prøv kundeportalen.

  • Les våre nyheter eller finn ledige kontorer

Eiendomsfond

Eiendomsfond gir investorer tilgang til en diversifisert portefølje av unotert næringseiendom som er investert i ulike type eiendomssegment og geografiske områder.

Miljøfokus

DNB Næringseiendom er som en del av DNB-konsernet underlagt et omfattende rammeverk som skal ivareta og sikre overholdelse av gjeldende regelverk. I tillegg er etablert særskilte retningslinjer for forvalter, tilpasset dets virksomhet. Det er etablert rammeverk knyttet til antihvitvasking, terrorfinansiering, sanksjoner, antikorrupsjon samt personvern og det gjennomføres risikovurderinger for å avklare behov for ytterligere tiltak.

Det er videre etablert en policy for leverandørhåndtering som skal sikre at leverandører som engasjeres oppfyller krav til forsvarlig forretningsdrift og at varer og tjenester produseres og leveres på en samfunnsansvarlig og bærekraftig måte. Dette innebærer blant annet at det skal gjennomføres en risikovurdering før inngåelse av avtale med leverandører.

Det er utarbeidet interne elektroniske kurs innenfor nevnte områder som er obligatoriske for alle medarbeidere. Dette for å sikre kompetanse internt og således redusere risiko for brudd.

DNB er en pådriver for likhet og mangfold. Vi vil ha en kjønnsbalanse (40/60) i alle lederstillinger i selskapet. Videre skal alle teamene være forskjellige og inkluderende. Gjennom produkter, tjenester og dialog vil DNB bidra til å fremme likeverd blant våre kunder. Vi krever også at våre største leverandører jobber systematisk med likestilling og mangfold i vår egen organisasjon. DNB har mottatt flere priser og priser for arbeidet vi har gjort så langt, og den sist mottatte prisen er at DNB ble rangert som den beste europeiske banken for likestilling i Financial Times Diversity Reports 2021.

Videre er DNB sterkt involvert i å forhindre økonomisk kriminalitet. I 2020 ble DNBs kunder forsøkt svindelet for 1,4 milliarder kroner. 82 % av disse forsøkene ble stoppet av oss.

Nyttige artikler relatert til sosialt ansvar

Krav og oppfølging av leverandører

Våre leietakere

I DNB Næringseiendom har vi etablert grønne leieavtaler for å forplikte oss både som utleier og leietaker til tiltak for å redusere energiforbruket, samt oppnå kvaliteter i eiendommen som tilsvarer miljøstrategien. Vi har etablert gode målerstrukturer som er loggført. I årlige leietakermøter er miljø og energi alltid på dagsorden.

Leietakerundersøkelser

Det gjennomføres hvert år tilfredshetsundersøkelser overfor våre kontorleietakere, våre leietakere på kjøpesenter og for investorer i DNB Scandinavian Property Fund. I tillegg gjennomføres det kundetilfredshet for leietakernes kunder på våre kjøpesentre.

Besvarelsene gir oss en score på total tilfredshet, responstid og score innenfor viktige områder. Undersøkelsen gir føringer for prioritering av oppgaver.

Rapporter og nøkkelinformasjon

Vi har samlet alt av rapporter og nøkkelinformasjon for DNB Næringseiendom, DNB Scandinavian Property Fund og DNB Eiendomsfond Core Plus

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB