• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

DNB Eiendomsfond Core Plus

Etablert for å gi investorer mulighet til å investere i en veldiversifisert og belånt næringseiendomsportefølje. Fondet fokuserer på investeringer i unoterte eiendomsfond og -selskaper, syndikater og direkteeiet eiendom i Norge/Norden, og inntil 20 prosent i EU/EØS.

 Næringseiendom AEM 5760x3240
  • Inflasjonsbeskyttet investering gjennom eiendom

  • Eiendomsportefølje med moderat risiko som gir løpende avkastning

  • Illikvid investering tilpasset de med langsiktig sparehorisont

Siste kvartals nøkkeltall

Verdi (VEK)

877,6 millioner Q1 2024

Avkastning Q1 2024:

0,87%

Avkastning 2024:

0,87%

Antall investeringer:

10

Belåningsgrad:

36%

Andel Core Plus investeringer:

46%

DNB Eiendomsfond Core Plus (DNB ECP) ble lansert i 2021. Fondets mål er å bygge en bred og diversifisert eiendomsportefølje på 3 milliarder kroner. Fondet er forbeholdt DNB Bank sine Private Banking kunder, og interessenter må henvende seg dit for videre bistand. DNB Næringseiendom er forvalter av fondet, og besitter mye kompetanse og erfaring knyttet til næringseiendom, som kommer kundene til gode.

DNB ECP utarbeider kvartalsvis en vurdering av fondets samlede verdijusterte egenkapital (VEK). Verdien av fondets eiendommer fastsettes basert på sist tilgjengelige rapporter fra de underliggende investeringene. Alle investeringer skal minimum verdsettes årlig av uavhengige og anerkjente verdivurderingsselskap i tråd med etablert markedspraksis.

Eierandeler i fondet kan derfor klassifiseres som fast eiendom. For nærmere opplysninger om eiendomsporteføljen, se siste kvartalsrapport.

Rapporter

Mer om fondet

Disclaimer

Opplysningene ovenfor er ikke presise eller fullstendige. Ovenstående inneholder ingen anbefaling om investering. For fullstendig gjennomgang av DNB ECP vises det til kvartalsrapporter eller til tegningsinnbydelse som vil være tilgjengelig i perioder.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB