Fusjon og fisjon

Dame som snakker til en gruppe
Det er mye å huske på når bedriften skal gjennom en fusjon eller fisjon. Vi har samlet det du må huske på for å gjøre jobben enkelt, og kunden fornøyd.

Hva er viktig å huske på?

Ved fusjon overtar det såkalt overtakende selskapet alle eiendeler tilhørende det overdragende selskapet. Ved fisjon overtar et eller flere aksjeselskaper de eiendeler, forpliktelser etc. som ifølge fisjonsplanen skal overføres til hvert enkelt selskap. Når det kan dokumenteres en formelt registrert fusjon/fisjon i foretaksregisteret kan vi hjelpe med overføring av konto til ny kontoeier.
Kundeforhold 
For å kunne utføre kontoflytting må overtakende selskap fått etablert bedriftskundeforhold i DNB. Vi anbefaler at du tar kontakt med din kundeansvarlig i banken. Har du ingen kundeansvarlig kan du enkelt søke om kundeforhold for det overtakende selskapet under.

» Bli kunde

Nettbank, konto og avtaler

Ved fusjon/fisjon er det viktig at nettbank og betalingsprodukter blir satt opp etter deres behov for nye enheter. Våre eksperterter tar gjerne kontakt med deg slik at kontoer, nettbank og eventuelle avtaler på kontoer blir lagt opp på nye og eventuelt gamle enheter.

Flytting av konto, nettbank og avtaler er gratis.
Lån og kreditter

Hvis du har eksisterende lån eller kreditter som skal flyttes til overtakende selskap kan du ta kontakt med din kundeansvarlig i banken.

Pensjon

Fyll ut og signer dette skjemaet:

» Skjema ved endring av organisasjonsnummer

Scan skjemaet og returner til:

» DNB Liv
 
  • [printicon]
Kontaktinfo

Nyhet!

Nå kan du møte våre betalingsrådgivere.
Book et telefon- eller videomøte her: