Illustrasjonsfoto fly
I kortet ditt har du automatisk reiseforsikring hvis du betaler minst 50 % av reisens transportkostnader med kortet. Betaler du også for noen du reiser sammen med, inkluderer forsikringen inntil 3 medreisende.

Forsikringen dekker

Gjelder reiser med varighet på inntil tre måneder.
 • reisegods
 • forsinkelse
 • reiseansvar
 • reisesyke
 • hjemtransport
 • reiseavbrudd
 • reiseulykke og avbestilling

» Se fullstendige vilkår
» Se forsikringsbevis

Forsikringen dekker ikke

 • fullgodt for personer som har fylt 70 år
 • reiser der mindre enn 50 % av reisens transportkostnad er betalt med kort tilknyttet avtalen
 • reiser som ikke starter og slutter i Norge
 • reiser med over 3 måneders varighet
 
Melde skade
Fyll ut skjema for skademelding og send til skadeservice@dnb.no

Avbestilling av reise

Reiseforsinkelse

 
Se også: PrislisteFirmakort, DNB Mastercard til privat bruk, Andre typer forsikringer