For deg som er regnskapsfører - alt samlet på ett sted

bilde av mann

På denne siden har vi samlet det du trenger. Her finner du nyheter, tips og snarveier som kan forenkle din arbeidshverdag som regnskapsfører.

Viktig melding til ERP-leverandører

» Les mer om regnskapsgodkjente betalinger

Aktuelt

Regnskapsgodkjente betalinger

Vi har i dialog med flere ERP-leverandører og andre banker utarbeidet en ny teknisk beskrivelse for innsending av betalingsfiler. Med løsningen vi kaller Regnskapsgodkjente betalinger vil vi sikre etterlevelse av regulatoriske krav, og det vil ikke lenger kreves godkjenning i to systemer. 
 
Løsningen testes nå, og det er planlagt full produksjon fra og med 1. juni 2020. For de som velger å gå over til Regnskapsgodkjente betalinger, vil kunder bli  konvertert til ny løsning innen 1. desember 2020. 
 
Vi kommer tilbake med mer informasjon om de operasjonelle endringer ny løsning vil medføre.
For nye kunder er det allerede innført godkjenning i nettbank. For alle eksisterende kunder som ikke vil ta i bruk Regnskapsgodkjente betalinger, vil det bli innført obligatorisk godkjenning i nettbank fra 1. juli 2020.

Godkjenne utbetalinger

Alle utbetalinger må godkjennes i nettbanken for avtaler som er inngått etter 13.11.19. Har du som regnskapsfører ikke tilstrekkelige rettigheter for å godkjenne klientenes utbetalinger se veiledning i punktet Tilgang til klientens konto.

Bankintegrasjon og banktjenester

DNB Nyheter forklarer hvordan du med noen enkle tastetrykk kan bestille bankintegrasjon og banktjenester.

» Les mer på DNB Nyheter

Revisjonsoppgave

hnd som trykker p nettbrett

Bankintegrasjon - digital bestilling er enkelt for deg

serverpark
Trenger du revisjonsoppgave, men synes det er for komplisert og tar for lang tid? Nå kan du bestille revisjonsoppgaven via vår samarbeidspartner Brevio.

Hvilke fordeler gir dette meg?

Enklere
- noen klikk og du er i gang. Færre spørsmål og felter for utfylling.

Raskere leveranse
- ingen papirer, manuelle skjemaer eller signatur.

Færre feil
- maskinell behandling reduserer feilprosent og retursløyfer.

Hvilke forutseninger kreves?

Klienten din må ha konto hos oss. For å bestille bankintegrasjon raskt og enkelt for din klient må du enten:

A) Ha egen nettbank og fullmakt på klientens kontoer.
Da vil klientens kontoer vises i din nettbank. Du må ha bestillerfullmakt knyttet til din bruker-id i nettbanken. Kontofullmakten må også inkludere fullmakt til å bestille tjenester på vegne av klienten. I tillegg må du ha fullmakt til å godkjenne betalinger på vegne av klienten, med mindre klienten ønsker å godkjenne betalinger i nettbanken selv.

...eller

B) Være registrert som bruker i klientens nettbank.
Du må ha bestillerfullmakt knyttet til din bruker-id i klientens nettbank.

Digital bestilling krever regnskapssystem av type Visma eAccounting, 24SevenOffice, Fiken Xledger, Zirius, Sumango, Adiles, ZData eller UNI Economy. Snart kommer Visma Autopay og PowerOffice med flere.

Hvilke regnskapssystemer (ERP) er koblet opp?

Visma eAccounting, 24SevenOffice, Fiken, Xledger, Zirius, Sumango, Adiles, ZData og UNI Economy er regnskapssystemer som tilbyr dette i samarbeid med oss.

Snart kommer Visma Autopay og PowerOffice med flere.

Hvor bestiller jeg?

Du finner lenke for bestilling hos Visma eAccounting, 24SevenOffice, Fiken, Xledger, Zirius, Sumango og Adiles. Disse er de første som tilbyr digital bestilling av bankintegrasjon i samarbeid med oss. For mer informasjon, kontakt en av disse.

Kort om bankintegrasjon

Kobler man nettbanken sammen med bedriftens økonomi-/regnskapssystem, får man det vi kaller bankintegrasjon. Når bank og regnskap "snakker sammen", sparer man mye arbeid på betaling av regninger og avstemming.
 

Ny klient hos deg eller DNB

hndtrykk

Tilgang til klienters konto

bilde av klient

Overta klient – hva må jeg huske på?

 • Har klienten betalingsavtaler hos gammel regnskapsfører som skal flyttes (avtalegiro)?
 • Skal det settes opp integrasjon mot nytt regnskapssystem?
 • Skal en eventuell fullmakt mot gammel regnskapsfører sies opp?
 • Hvor skal innbetalingsfiler sendes?
 • Ved nye divisjoner må det settes opp rettigheter på disse
 • Tilrettelegge for at alle filer skal ettergodkjennes i nettbanken

For veiledning, logg deg inn i bedriftsnettbanken og kontakt oss på chat.

Hvordan blir din klient kunde i DNB?

Selskapsformer med organisasjonsnummer:

1. Fyll ut kundeprofil her 

Tips:
 • Det er de som i firmaattesten har signaturrett som må signere avtalen. Ved eSignering vil de vil motta SMS når avtalen er klar til signering. Hvis avtalen skal signeres med penn må avtalen skrives ut, signeres og sendes til DNB.
 • Vedtekter/Selskapsavtale/Revidert regnskap/Aksjeeierbok avhengig av selskapsform. Gode maler finner du på altinn.no her.
 • Er selskapet nylig blitt kjøpt/solgt, send også sluttseddel/kjøpekontrakt signert av selger og kjøper samt oppdatert aksjeeierbok signert i henhold til firmaattesten.

2. Følgende skjer: 
 • DNB gjennomfører kundekontroll i henhold til hvitvaskingsloven kapittel 2, klienten får tilgang til konto, kort og bedriftsnettbank.

Klienten skal etablere AS

1. Hjelp gjerne klienten din med å stifte selskapet
 • Stiftelsesdokument og vedtekter utarbeides og signeres av de som stifter selskapet. Gode maler finnes på altinn.no her.

2. Fyll ut kundeprofil her.

Tips:
 • Det er de som stifter selskapet som må signere avtalen. Ved eSignering vil de vil motta SMS når avtalen er klar til signering. Hvis avtalen skal signeres med penn må avtalen skrives ut, signeres og sendes til DNB.
 • Finn frem signerte stiftelsesdokumenter, vedtekter og eventuelle selskapsavtaler. Gode maler finner du på altinn.no her.

3. Følgende skjer
 • DNB gjennomfører kundekontroll i henhold til hvitvaskingsloven, kapittel 2, og oppretter en DNB bedriftskonto. DNB gir beskjed når dette er klart.
 • Stifterne må sin andel av innbetale aksjeinnskudd og informerer saksbehandler i DNB om innbetalingen.
 • DNBs saksbehandler bekrefter at aksjekapital er kommet inn på konto på e-post til klienten.
 • Klienten sender inn samordnet registermelding på altinn.no.
 • Klienten får organisasjonsnummer fra Brønnøysundregisteret og informerer DNB for å få avtalte tilganger og tjenester.

Se dine klienters kontoer

Det enkleste er å ha tilgang til alle dine klienters kontoer i din egen DNB bedriftsnettbank. Når du logger deg inn får du da en god oversikt over alle disse. For hver klient i egen bedriftsnettbank, faktureres klienten med kroner 100 per måned.

Et annet alternativ er å se kontoer i klientenes egne nettbanker. Dette oppleves som litt tungvint. Du må logge deg på hver enkelt klients respektive nettbank med egen bruker-ID.

Få tilgang til klienters kontoer

Du har to alternativer:

A) For tilgang til dine klienters kontoer i din egen DNB bedriftsnettbank, fyll ut fullmaktsskjema her. Logg deg på med tilhørende BankID.*

For rask prosess, velger du signering med BankID. Dersom klient ikke har BankID, må klient signere og sende fullmakten per post til:

DNB Bank ASA
Drift Konto
Postboks 1600 Sentrum
0021 Oslo


B) For tilgang til konto i klientens nettbank, må du meldes inn som bruker. Administrator hos klienten oppretter deg som bruker her. Pass på at administrator gir deg tilstrekkelige rettigheter til å godkjennne betalinger, med mindre klienten ønsker å godkjenne selv. **

*
Med alternativ A, remitterer du for flere selskap i egen nettbank. Du slipper kostnader (etablerings- og månedsgebyr) på bankintegrasjon for hver enkelt av klientene dine. Du sparer også dine klienter for kostnader, da deres behov for bankintegrasjon bortfaller.

**) Med alternativ B må du logge deg på hver enkelt klients nettbank med egen bruker-ID. Dette oppleves som tungvint.

Bestille produkter og tjenester for din klient i nettbanken

Med en bestillerfullmakt kan du bestille produkter og tjenester for din klient innlogget i nettbanken, dette uten signaturer og papirer.

Selve tildeling av bestillerfullmakt krever imidlertid signatur iht. firmaattest fra din klient. Klienten signerer fullmakten elektronisk med sin BankID.

Du kan opprette bestillerfullmakt her.
 

Produkter - KID, AvtaleGiro, eFaktura og Vipps

bilde

Veiledning - konto, bruker og annet

mann og kvinne som samarbeider

Bestill fakturering med KID (OCR) for din klient

Med fakturering med KID (OCR) leses data rett inn i regnskapssystemet og reskontro blir automatisk oppdatert. Dette gjør avstemming lettere.

Har du kontofullmakt hos din klient, bestiller du fakturering med KID her.

Priser

Mer informasjon

Bestill fakturering med KID (Cremul) for din klient

KID (Cremul) har samme funksjoner som KID (OCR), men i tillegg felter for fritekst på betalingstransaksjonen. Dette muliggjør automatisk oppdatering av reskontro og avstemming selv om betaler ikke benytter/har fylt ut KID-nummer.
Cremul brukes av bedrifter der et stort antall innbetalinger mottas uten bruk av KID.

For bestilling av KID med Cremul (DNB Innbetaling Pluss), kontakter du en av våre betalingseksperter på chat her ,eller hos de fleste ERPer.

AvtaleGiro

Gjør det enkelt for din klient å fakturere kundene med automatisk betaling.

De fleste regnskapssystemer støtter AvtaleGiro.

AvtaleGiro krever at kunden også fakturerer med KID (OCR).

For bestilling kontakter du en av våre betalingseksperter på chat her.

Her finner du priser

eFaktura

Sender eller mottar din klient et stort antall fakturaer per måned? Ønsker din klient å bli varslet om fakturering i nettbanken?

De fleste regnskapssystemer støtter eFaktura.

Les mer og bestill her.

Klienten skal sende/motta kontoinformasjon via SWIFT

For bestilling og priser på SWIFT til og fra utland, kan du kontakte en av våre betalingseksperter på chat her.

Vipps Bedrift

- send regningene rett i kundens Vipps. Kjappere innbetalinger og bedre likviditet.
Klienten får oppgjør via OCR. Den som har tilgang til regnskapsprogrammet kan bestille dette ved å gå inn på Vipps.no og velge leverandør.
- gjør det superenkelt å betale på nettsiden. Helt kortfritt.
- Få utvalget deres i Vipps og la kunden bestille og betale i appen. Perfekt for resturanter, små butikker og foreninger
- ta i mot fribeløp og gi kundene dine et enkelt alternativ til kort og kontanter.

Konto - opprette ny eller avslutte

Dette kan du med bestillerfullmakt selv gjøre her.

Bruker - opprette ny, slette eller endre

Har du administrasjonsrettigheter i DNB bedriftsnettbank, kan du selv gjøre dette her.

Netsavtaler - etablering, endring, eller sletting

Netsavtaler som er ferdig utfylte med signatur kan sendes til: avtaler.bedrift@dnb.no

Har du spørsmål knyttet til endring eller sletting av Nets-avtaler, kontakter du kundeservce på chat her.

Har du spørsmål knyttet til etablering av Nets-avtaler, kontakter du en av våre betalingseksperter på Chat her

Gjelder følgende avtaler:

- OCR-Innbetalingsservice (Fakturering med KID)
- DIP (DNB Innbetaling Pluss)
- Direkte remittering
- AvtaleGiro-mottakeravtale
- eFaktura
- Autogiro-mottakeravtale
- Betaling med Engangsfullmakt- VPH (Verdipapirhandel)

Vipps Bedrift

- send regningene rett i kundens Vipps. Kjappere innbetalinger og bedre likviditet.
Klienten får oppgjør via OCR. Den som har tilgang til regnskapsprogrammet kan bestille dette ved å gå inn på Vipps.no og velge leverandør.
- gjør det superenkelt å betale på nettsiden. Helt kortfritt.
- Få utvalget deres i Vipps og la kunden bestille og betale i appen. Perfekt for resturanter, små butikker og foreninger
- ta i mot fribeløp og gi kundene dine et enkelt alternativ til kort og kontanter.

Hva er en divisjon?

En divisjon er som en egen mappe i nettbanken som håndterer ut- og innbetalingsfiler. Du kan ha flere divisjoner. Divisjonene settes opp mot ulike filformater. Du kan sette opp flere kontoer mot samme divisjon

Hvor finner jeg årsoppgaven?

Årsoppgaven ligger i arkivet i nettbanken. Arkivet finner du under ikonet "i" til venstre for logg-ut-knappen. Trykk på arkiv, og under meldingstype velg årsoppgave.