Leietakerinformasjon

DNB Næringseiendom har tilgjengeliggjort viktig informasjon for hver enkelt leietaker via en Kundeportal. Her finnes det informasjon om fellestjenester, evt. kantinetilbud, sikkerhet kontaktpersoner og saker knyttet til eiendommen. Dersom du har tilgang kan du logge inn her:
https://kunde.dnbne.no

Kontakt oss:
468 44 100