Leietakerinformasjon

Under følger leietakerhåndbøker med praktisk informasjon til deg som leietaker av våre eiendommer. Finn området hvor din eiendom ligger og last ned PDF. For noen eiendommer har vi etablert en Kundeportal, og disse leietakerne finner informasjon i innlogget løsning. Har du spørsmål ut over dette, er du velkommen til å kontakte oss.

Kontakt oss:
468 44 100