Fond og kapitalforvaltning

  • mynterFondog kapitalforvaltning
 

Valgmøte for andelseiervalgte styrerepresentanter og valgkomitéen i DNB Asset Management AS

Fra 3. mars til 14. mars 2022 kan du som er andelseier i DNB Asset Managements fond stemme på representanter til styret og valgkomiteen.

Agenda for valgmøtet 17. mars 2022

  1. Valg av møteleder og to andelseiere til å signere protokollen.
  2. Valg av ett styremedlem til styret i DNB Asset Management AS.
    • Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Ingebjørg Harto som styremedlem med varighet til 2024.
  3. Valg til valgkomiteen
    • Styret innstiller på at Hilde Vatne og Frode Alexander Veiby gjenvelges som medlemmer av valgkomitéen med varighet til 2024, og at Hilde Vatne gjenvelges som leder av valgkomitéen for 1 år.

Stemmegivning

Andelseiere i DNB Asset Managements fond kan forhåndsstemme i perioden 3. mars til 14. mars 2022. Forhåndsstemmer må være DNB Asset Management AS i hende senest 14. mars 2022.

Du finner stemmeseddel her eller ved å kontakte vårt Fondssenter på telefon 22 47 40 00.

» Gå til stemmeseddel

Forhåndsstemme sendes inn til fond@dnb.no eller til DNB Asset Management AS, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo att: Compliance. Beholdning per 14. mars 2022 vil være avgjørende for antall stemmer.

I valget justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer.

Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Du finner godkjent fullmaktsskjema her, eller du kan ta kontakt med vårt Fondssenter på telefon 22 47 40 00. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon og firmaattest (ikke eldre enn tre måneder) dersom du representerer en juridisk person.

» Gå til fullmaktsskjema

Lurer du på noe? Ta kontakt med vårt Fondssenter på 22 47 40 00.
 

Markedssyn

forstørrelsesglass over graf

Kraftig løft på børsen i India etter skattekutt

gem

Fredag 20. september var dagen de endelig skjedde. Etter å ha sett den økonomiske veksten i India falle til sitt laveste nivå på seks år, klarte ikke den nylig gjenvalge statsministeren Narendra Modi å sitte stille lenger. 

» Les om Indias skattekutt
 

DNB Miljøinvest - Intervju med porteføljeforvalter Jon Sigurdsen

I Norden finner du verdensledende bedrifter i mange sektorer - også innen miljø

Det har vært store svingninger i aksjemarkedet de siste månedene, og dette gjelder også for DNB Miljøinvest. August måned var en vanskelig måned for fondet, derfor var det gledelig at Miljøinvest kom veldig sterkt tilbake i september med en oppgang på nesten 9 %.

I denne videoen gir forvalter deg en status på fondet og tanker fremover. 

DNB Grønt Norden er et aksjefond som investerer i nordiske selskaper med en tydelig klima- og miljøprofil. Det er det vi kaller «positiv seleksjon» - investeringer i selskap som bidrar til et bedre miljø. 

Fondet investerer ikke i selskaper som baserer sin virksomhet på fossile brensel, blant annet ekskluderes hele energisektoren og selskaper med høyt karbonavtrykk. 
 

Vi setter ned prisen på våre miljøfond

miljfond
I DNB er vi opptatt av å opptre bærekraftig og ansvarlig. Ingen av våre fond investerer derfor i selskaper som bryter med internasjonale standarder og normer. Nå har vi også redusert forvaltninghonoraret på et utvalg av våre mest bærekraftige fond, for det burde jo ikke være dyrere å velge grønt. 

» Her finner du mer informasjon om våre miljøfond
 

Hold deg oppdatert med DNB Nyheter

dnb nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle hendelser i aksjemarkedet med DNB Nyheter

» Økonominyheter fra DNB finner du her

Hørt om UTBYTTE?

 

utbytte

Utbytte er en ny podkast fra DNB som handler om det viktigste som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene.

Du møter DNBs eksperter og eksterne gjester. Flere nye episoder er allerede tilgjengelig og utover høsten blir det både aksjer, renter, Trump, handelskrig, bolig, disruptive teknologier og mye mer.

soundcloud    itunes   spotify