Fond og kapitalforvaltning

  • mynterFondog kapitalforvaltning
 

Markedskommentar - Vi selger oss ned i aksjer

illustrasjonsbilde
Den geopolitiske risikoen har økt gjennom sommeren (handelskrig, Persiabukten, hard Brexit, Hong Kong), og sannsynligheten for negative utfall på kort sikt er betydelig. Vi tror fortsatt veksten vil ta seg opp i andre halvår, men utelukker ikke at det blir verre før det blir bedre. 

» Les hele vår markedskommentar

Indeksfond er de nye folkefondene

En stadig større del av folks sparing gjøres i indeksfond. Dette er en trend vi har sett over mange år. Den viktigste grunnen til veksten for indeksfond er prisen. Indeksfond er betydelig billigere enn aktivt forvaltede aksjefond. 

» Les mer om hvorfor indeksfond er en økende trend
 

Intervju med analytiker Laura McTavish som forteller hvordan vi arbeider med ESG og tar det ut i praksis

Den "Grønne Bølgen" vokser seg raskt større og større

... og det kom nok noe overraskende på mange hvilken kraft det er. 

Vi i DNB Asset Management stiller strenge krav til alle investeringer vi gjør i våre fond. All vår forvaltning er tett integrert med vår avdeling for Ansvarlige Investeringer. Hensyn til miljø, samfunnsmessige forhold, samt selskapsstyring, samlet kalt ESG, er således med i alle våre analyser og investeringsbeslutninger. 

Vi setter ned prisen på våre miljøfond

miljfond
I DNB er vi opptatt av å opptre bærekraftig og ansvarlig. Ingen av våre fond investerer derfor i selskaper som bryter med internasjonale standarder og normer. Nå har vi også redusert forvaltninghonoraret på et utvalg av våre mest bærekraftige fond, for det burde jo ikke være dyrere å velge grønt. 

Oversikt over fond som får nye priser
  • DNB Barnefond går fra 0.48% til 0.40% i forvaltningshonorar
  • DNB Grønt Norden går fra 1.75% til 1.40% i forvaltningshonorar
  • DNB Miljøinvest går fra 1.75% til 1.50% i forvaltningshonorar
  • DNB Global Lavkarbon A går fra 0.75% til 0.60% i forvaltningshonorar
» Her finner du mer informasjon om våre miljøfond

Forvalter Øyvind Fjell gir ett innblikk i hva DNB Grønt Norden har fokus på og utsiktene fremover

I Norden finner du verdensledende bedrifter i mange sektorer - også innen miljø

DNB Grønt Norden er et aksjefond som investerer i nordiske selskaper med en tydelig klima- og miljøprofil. Det er det vi kaller «positiv seleksjon» - investeringer i selskap som bidrar til et bedre miljø. 

Fondet investerer ikke i selskaper som baserer sin virksomhet på fossile brensel, blant annet ekskluderes hele energisektoren og selskaper med høyt karbonavtrykk. 
 

Intervju med forvalterne av DNB Low Carbon Credit og DNB Global Lavkarbon

Nyhet! DNB Low Carbon Credit

DNB Low Carbon Credit er et obligasjonsfond som hovedsaklig investerer i rentebærede verdipapirer utstedt av internasjonale foretak og finansinstitusjoner, og fortrinnsvis denominert i EUR, USD, CAD, AUD, GBP, CHF, JPY og SEK. Fondets investeringer er valutasikret i norske kroner. 

» Her kan du lese mer om fondet

Rentefondet vil stort sett ha de samme investeringsbegrensinger og univers som aksjefondet DNB Global Lavkarbon. 
 

Hold deg oppdatert med DNB Nyheter

dnb nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle hendelser i aksjemarkedet med DNB Nyheter

» Økonominyheter fra DNB finner du her