Fond og kapitalforvaltning

  • mynterFondog kapitalforvaltning
 

Markedssyn juni 2019 - Fornuften vil seire

illustrasjonsbilde
Verdensindeksen falt 6 prosent i mai. Vi nærmer oss størrelsen på en klassisk korreksjon. Det er økt usikkerhet rundt global handel som har utløst fallet. Det siste nye er at USA også vil innføre toll på varer i fra Mexico. Vi tror at dette ikke kommer til å bli mer enn en korreksjon og beholder aksjer på overvekt. 

» Les vårt markedssyn og se video av forvalterne Shakeb Syed og Kjartan Farestveit som forteller om hva de har lagt til grunn for vårt siste markedssyn. 

Intervju med analytiker Laura McTavish som forteller hvordan vi arbeider med ESG og tar det ut i praksis

Den "Grønne Bølgen" vokser seg raskt større og større

... og det kom nok noe overraskende på mange hvilken kraft det er. 

Vi i DNB Asset Management stiller strenge krav til alle investeringer vi gjør i våre fond. All vår forvaltning er tett integrert med vår avdeling for Ansvarlige Investeringer. Hensyn til miljø, samfunnsmessige forhold, samt selskapsstyring, samlet kalt ESG, er således med i alle våre analyser og investeringsbeslutninger. 
 

Forvalter av DNB Miljøinvest, Jon Sigurdsen forteller om markedet og investeringene fondet gjør, samt hvilken effekt et urolig marked og handelskrig kan gi

Veksten i utbygging av fornybar energi er i ferd med å bli sterkere enn en "solgangsbris"

DNB Miljøinvest er et aksjefond som investerer i selskaper som driver med fornybar energi eller energieffektivisering. Det er det vi kaller et «Impact» fond, siden fondet investerer i selskaper som har direkte innvirkning på miljøet. 

Veksten innen fornybar energi og energieffektivisering er kraftig og nødvendig. Fortsatt utgjør fornybar energi en liten del av verdens energiproduksjon, men nå som prisene på fornybar energi innen sol og vind er konkurransedyktige med fossile brensel ser vi en kraftig vekst og den vil fortsette å forsterke seg tror vi. 

Vi setter ned prisen på våre miljøfond

miljfond
I DNB er vi opptatt av å opptre bærekraftig og ansvarlig. Ingen av våre fond investerer derfor i selskaper som bryter med internasjonale standarder og normer. Nå har vi også redusert forvaltninghonoraret på et utvalg av våre mest bærekraftige fond, for det burde jo ikke være dyrere å velge grønt. 

Oversikt over fond som får nye priser
  • DNB Barnefond går fra 0.48% til 0.40% i forvaltningshonorar
  • DNB Grønt Norden går fra 1.75% til 1.40% i forvaltningshonorar
  • DNB Miljøinvest går fra 1.75% til 1.50% i forvaltningshonorar
  • DNB Global Lavkarbon A går fra 0.75% til 0.60% i forvaltningshonorar
» Her finner du mer informasjon om våre miljøfond

Forvalter Øyvind Fjell gir ett innblikk i hva DNB Grønt Norden har fokus på og utsiktene fremover

I Norden finner du verdensledende bedrifter i mange sektorer - også innen miljø

DNB Grønt Norden er et aksjefond som investerer i nordiske selskaper med en tydelig klima- og miljøprofil. Det er det vi kaller «positiv seleksjon» - investeringer i selskap som bidrar til et bedre miljø. 

Fondet investerer ikke i selskaper som baserer sin virksomhet på fossile brensel, blant annet ekskluderes hele energisektoren og selskaper med høyt karbonavtrykk. 
 

Intervju med forvalterne av DNB Low Carbon Credit og DNB Global Lavkarbon

Nyhet! DNB Low Carbon Credit

DNB Low Carbon Credit er et obligasjonsfond som hovedsaklig investerer i rentebærede verdipapirer utstedt av internasjonale foretak og finansinstitusjoner, og fortrinnsvis denominert i EUR, USD, CAD, AUD, GBP, CHF, JPY og SEK. Fondets investeringer er valutasikret i norske kroner. 

» Her kan du lese mer om fondet

Rentefondet vil stort sett ha de samme investeringsbegrensinger og univers som aksjefondet DNB Global Lavkarbon. 
 

Aksjesparekonto

Aksjesparekonto, opprett konto
Aksjesparekonto gjør det enklere for deg som privatperson å spare i aksjer og aksjefond.

» Les mer og opprett Aksjesparekonto