Fond og kapitalforvaltning

  • mynterFondog kapitalforvaltning

Markedssyn februar - Coronainfisert avkastning

illustrasjonsbilde
Coronaviruset har satt sitt preg på verdipapirmarkedene. Vi har likevel er positivt syn på aksjer fremover og endrer ikke markedssynet. 

» Les hele vårt markedssyn

Kraftig løft på børsen i India etter skattekutt

gem

Fredag 20. september var dagen de endelig skjedde. Etter å ha sett den økonomiske veksten i India falle til sitt laveste nivå på seks år, klarte ikke den nylig gjenvalge statsministeren Narendra Modi å sitte stille lenger. 

» Les om Indias skattekutt
 

DNB Miljøinvest - Intervju med porteføljeforvalter Jon Sigurdsen

I Norden finner du verdensledende bedrifter i mange sektorer - også innen miljø

Det har vært store svingninger i aksjemarkedet de siste månedene, og dette gjelder også for DNB Miljøinvest. August måned var en vanskelig måned for fondet, derfor var det gledelig at Miljøinvest kom veldig sterkt tilbake i september med en oppgang på nesten 9 %.

I denne videoen gir forvalter deg en status på fondet og tanker fremover. 

DNB Grønt Norden er et aksjefond som investerer i nordiske selskaper med en tydelig klima- og miljøprofil. Det er det vi kaller «positiv seleksjon» - investeringer i selskap som bidrar til et bedre miljø. 

Fondet investerer ikke i selskaper som baserer sin virksomhet på fossile brensel, blant annet ekskluderes hele energisektoren og selskaper med høyt karbonavtrykk. 
 

Valgmøte

Valgmøte i DNB Asset Management AS vil bli avholdt torsdag 12. mars 2020 klokken 13:00 i DNBs lokaler, Dronning Eufemias gate 30, Oslo. 

Til behandling foreligger: 
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen
  3. Valg av ett medlem til styret i forvaltningsselskapet
  4. Valg av to medlemmer til valgkomitéen for valg av andelseierrepresentanter til styret. I tillegg skal leder velges
På valgmøtet har andelseierne rett til å drøfte spørsmål som er sendt styret i forvaltningsselskapet innen en uke før møtet avholdes. 

Forslag til kandidater til vervet som styremedlem for andelseierne kan sendes "Valgkomitéen for andelseiervalg", DNB Asset Management AS, PB 1600 Sentrum, 0021 Oslo innen 4. mars 2020. 

Andelseierne kan la seg representere ved fullmektig. I så fall må skriftlig fullmakt fremlegges i original. Påmeldingsfristen 5. mars 2020 må overholdes. Påmeldingsskjema får du ved henvendelse til selskapet. 

Vel møtt! 

DNB Asset Management AS, Postboks 1600, 0021 Oslo, Telefon 22 47 40 00, E-post: fond@dnb.no

Vi setter ned prisen på våre miljøfond

miljfond
I DNB er vi opptatt av å opptre bærekraftig og ansvarlig. Ingen av våre fond investerer derfor i selskaper som bryter med internasjonale standarder og normer. Nå har vi også redusert forvaltninghonoraret på et utvalg av våre mest bærekraftige fond, for det burde jo ikke være dyrere å velge grønt. 

» Her finner du mer informasjon om våre miljøfond
 

Hold deg oppdatert med DNB Nyheter

dnb nyheter

Hold deg oppdatert på aktuelle hendelser i aksjemarkedet med DNB Nyheter

» Økonominyheter fra DNB finner du her

Hørt om UTBYTTE?

 

utbytte

Utbytte er en ny podkast fra DNB som handler om det viktigste som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene.

Du møter DNBs eksperter og eksterne gjester. Flere nye episoder er allerede tilgjengelig og utover høsten blir det både aksjer, renter, Trump, handelskrig, bolig, disruptive teknologier og mye mer.

soundcloud    itunes   spotify