Obligasjonsfond

Spar penger til større innkjøp der du ikke trenger umiddelbar tilgang til pengene.

  • Spar penger til større innkjøp som bil, båt, hytte eller bryllup

  • Spar penger som du ikke trenger umiddelbart

  • Passer til sparing på mellomlang sikt

Hva er et obligasjonsfond?

Obligasjonsfond er et rentefond som kjøper rentepapirer med løpetid over ett år. Obligasjonsfond passer godt når du skal spare noen år til større innkjøp som bil, bryllup, båt eller hytte.

Sparing i obligasjonsfond er også en fin løsning for deg som ønsker å kombinere dette med plasseringer i aksjefond slik at du kan tilpasse risikoen i din samlede spareportefølje

Obligasjonsfond passer for deg som er villig til å akseptere litt svingninger på sparepengene dine, i bytte mot litt høyere forventet avkastning enn banksparing.

Når bør jeg velge obligasjonsfond?

Hvis du skal plassere penger på mellomlang sikt er obligasjonsfond et godt alternativ til sparing på konto. Hvis du ønsker mulighet for mer avkastning enn det du får i et pengemarkedsfond kan et obligasjonsfond passe bedre for deg, da avkastningen normalt sett er høyere over tid.

Hvis du ønsker muligheten for veldig høy avkastning på pengene dine er ikke pengemarkedsfond noe for deg. Da bør du heller se på sparing med høyere risiko som er mer tilpasset langsiktig sparing som aksjefond eller enkeltaksjer.

Se våre utvalgte rentefond

Hvor mye koster et obligasjonsfond?

Kostnadene for et obligasjonsfond, bedre kjent som årlig forvaltningskostnad, varierer fra fond til fond. Den oppgis som en prosentsats og trekkes årlig fra pengene du har i obligasjonsfondet. Se kostnaden for hvert obligasjonsfond i Spare.

Spare

Spare er appen som hjelper deg å holde oversikt over sparingen din.

  • Les mer og last ned Spare

Pengemarkedsfond

Spar til buffer og uforutsette hendelser med rask tilgang til pengene

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.

Våre fondsprodukter

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB