Våre forretningsvilkår for avtaler om aktiv forvaltning og investeringsrådgivning.
Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til handel i/med:

Aksjer, aksjerelaterte instrumenter og obligasjoner

Opsjoner, terminer og andre derivater

 
Information to clients
Regarding the caracteristics of, and risk associated with trading in:

Shares, Share-Related instruments and Bonds

Options, Futures and other Derivative Instruments